ќновлено
2018-02-23
09:18

INFORMATION LETTER

Dear colleagues,

We invite you to take part in the International scientifically practical conference "Inter-confessional conflicts in cross-border regions: a historical retrospective and challenges of modernity."

The conference will be held on October 12-13, 2016 at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. It will be broadcast on-line in the Internet. Participants can take part in it both in-person (in the plenary session) and virtually – via Skype and other media resources. Thematic professional panels will be working.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ≈ ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя

 

Ўановн≥ колеги!

«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ «ћ≥жконфес≥йн≥ конфл≥кти у транскордонних рег≥онах: ≥сторична ретроспектива та виклики сучасност≥».

 онференц≥€ в≥дбудетьс€ 12-13 жовтн€ 2016 р. на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬она буде транслюватис€ в онлайн-режим≥ в мереж≥ ≤нтернет. ”часники можуть брати у н≥й участь €к очно (на пленарному зас≥данн≥), так ≥ дистанц≥йно – через Skуpe та ≥нш≥ мед≥а-ресурси. Ѕудуть працювати тематичн≥ профес≥йн≥ панел≥.

–обоч≥ мови конференц≥њ – украњнська й англ≥йська.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

¬сеукрањнська науково-практична конференц≥€ «—усп≥льство, держава ≥ церква у спектр≥ м≥ждисципл≥нарних досл≥джень» 9-10 вересн€ 2016 року


20-22 кв≥тн€ 2016 року в≥дбудетьс€ чергова студентська
наукова конференц≥€!

ƒо 15 березн€ 2016 року просимо подати у науково-орган≥зац≥йний в≥дд≥л (5 корпус, к≥мн. 102, тел. 720):
а) р≥шенн€ ради факультету/≥нституту про рекомендац≥ю роб≥т до друку;
б) роздрукован≥ тези студент≥в, перев≥рен≥ науковим кер≥вником.
¬имоги до оформленн€ матер≥ал≥в допов≥дей:
1. ¬с≥ тези факультету/≥нституту повинн≥ бути з≥бран≥ в один файл у формат≥ Word, в алфав≥тному пор€дку (за пр≥звищами), а не окремим файлом на кодежного студента.
“екст статт≥ маЇ бути викладений украњнською мовою, обс€гом 2 повн≥ стор≥нки (Ќ≈ Ѕ≤Ћ№Ў≈) ј5 (148*210 мм) (н≥ в €кому раз≥ не ј4 формат у дв≥
колонки!!!!!)
з ус≥ма пол€ми, р≥вними 2.0 см.
ў≥льн≥сть тексту; 36-40 р€дк≥в на стор≥нку (1 ≥нтервал на комп'ютер≥).
–озм≥р шрифту: 11 пт, п≥дписи до рисунк≥в, таблиц≥, список л≥тератури - 10 пт. Ўрифт: Times New Roman.
јбзац: в≥дступ 5 мм (користуватись переносом).
–озм≥р друкованого тексту: ~110x160 мм.
јвтор вказуЇтьс€ в правому верхньому кут≥ 1-оњ стор≥нки жирним шрифтом, розм≥ром 12 пункт≥в (повн≥стю ≥м’€, а пот≥м пр≥звище). Ќижче - посада (асист.,:,, доц., проф., асп.), пр≥звище та ≥н≥ц≥али наукового кер≥вника.
Ќазва статт≥ - посередин≥ стор≥нки жирним шрифтом, розм≥ром 12 пункт≥в. —писок л≥тератури (при необх≥дност≥) подаЇтьс€ наприк≥нц≥ статт≥ розм≥ром 10 пункт≥в.
ѕри посиланн≥ в текст≥ у квадратних дужках вказувати номер позиц≥њ у списку л≥тератури. ѕрим≥тки внизу стор≥нки не допускаютьс€.
«важаючи на те, що конференц≥€ студентська, сп≥вавторами статей можуть бути т≥льки студенти.
—тудент може бути автором лише одн≥Їњ допов≥д≥!
2.    «ћ≤—“ (дл€ списку тез в≥д факультету/≥нституту):
“акож подаЇтьс€ одним файлом у формат≥ Word у алфав≥тному авторському пор€дку з усього факультету.
3. ѕ–ќ√–јћј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤ѓ:
ѕодаЇтьс€ окремим файлом у тому ж формат≥.

4. «разок тез додаЇтьс€

 

 

 

 

ћќЋќƒ≤∆Ќј √–ќћјƒ—№ ј ќ–√јЌ≤«ј÷≤я
«ћќЋќƒ≤∆Ќј ј—ќ÷≤ј÷≤я –≈Ћ≤√≤™«Ќј¬÷≤¬»
запрошують вас вз€ти участь у
≤V ћ≥жнародн≥й
науково-практичн≥й конференц≥њ молодих науковц≥в
«—¬≤“ќ√ЋяƒЌќ-÷≤ЌЌ≤—Ќ≈ —јћќ¬»«Ќј„≈ЌЌя Ћёƒ»Ќ»»

«“ќЋ≈–јЌ“Ќ≤—“№:
 —ќ÷≤јЋ№Ќќ-—ћ»—Ћќ¬≤ ¬ј–≤ј÷≤ѓ “ј ™¬–ќ≤Ќ“≈√–ј÷≤…Ќ»…  ќЌ“≈ —“»
 онференц≥€ в≥дбудетьс€ 8-9 травн€ 2015 року на баз≥
ф≥лософсько-теолог≥чного факультету
„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»… Ћ»—“

 


 

 13-14 травн€ 2015 року в≥дбудетьс€ чергова студентська наукова конференц≥€

“еми  студентських допов≥дей затверджуютьс€ на рад≥ факультету та до 1 кв≥тн€ 2015 року подаютьс€ у науково-орган≥зац≥йний в≥дд≥л (5 корпус, к≥мн. 102).
а) р≥шенн€ ради факультету про рекомендац≥ю роб≥т до друку;
б) електронний вар≥ант тез допов≥дей студент≥в, перев≥рених науковим кер≥вником;
¬имоги до оформленн€ матер≥ал≥в допов≥дей:
“екст статт≥ маЇ бути украњнською мовою, обс€гом 2 повн≥ стор≥нки ј5 (148*210) (н≥ в €кому раз≥ не ј4 формат у дв≥ колонки!!!!!) з такими пол€ми:
- верхнЇ - 2,0 см.
- нижнЇ - 2,0 см.
- праве - 2,0 см.
- л≥ве - 2,0 см.
ў≥льн≥сть тексту - 36-40 р€дк≥в на стор≥нку (1 ≥нтервал на комп'ютер≥).
–озм≥р шрифта 1 ≤пт, п≥дписи до рисунк≥в, таблиц≥, список л≥тератури - 10 пт. Ўрифти: Times, School-book, Ћатинський тощо.
ƒл€ абзацу в≥дступ 5-6 мм. користуватись переносом.
‘ормат стор≥нки друкованого тексту « 110x160 мм.
јвтор вказуЇтьс€ в правому кут≥ звичайним шрифтом, жирним, розм≥ром 12 пункт≥в (повн≥стю ≥м'€, а пот≥м пр≥звище). Ќижче - науковий кер≥вник, ≥з зазначенн€м перед пр≥звищем посади (асист., доц., проф., асп.).
Ќазва статт≥ - посередин≥ стор≥нки звичайним шрифтом, жирним, розм≥ром 12 пункт≥в.
—писок л≥тератури подаЇтьс€ наприк≥нц≥ статт≥ розм≥ром 10 пункт≥в у алфав≥тному пор€дку чи у пор€дку посиланн€.
ѕри посиланн≥ в текст≥ у квадратних дужках вказувати номер позиц≥њ у списку л≥тератури, том ≥ стор≥нку [«, IV, с. 234 ].
ѕрим≥тки внизу стор≥нки не допускаютьс€.
«важаючи на те, що конференц≥€ студентська, сп≥вавторами статей можуть бути т≥льки студенти.
—тудент подаЇ до друку лише одну допов≥дь!
—тудентськ≥ допов≥д≥ потр≥бно скласти в алфав≥тному пор€дку «м≥ст!


 

Ўановн≥ колеги!

     «апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ ≤нтернет-конференц≥њ «ќсв≥та ≥ життЇвий св≥т особистост≥:Ївропейський досв≥д ≥ украњнськ≥ реал≥њ».
      онференц≥€ в≥дбудетьс€ 22-23 кв≥тн€ 2015 р. на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬она буде транслюватис€ в онлайн-режим≥ в мереж≥ ≤нтернет. ”часники можуть приймати в н≥й участь €к очно (на пленарному зас≥данн≥), так ≥ дистанц≥йно – через Skуpe та ≥нш≥ мед≥а-ресурси.
     –обоч≥ мови конференц≥њ – украњнська, рос≥йська, англ≥йська.

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»… Ћ»—“

 


¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasteruШ@P∆«ю)chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.