Оновлено
2017-11-20
18:23

INFORMATION LETTER

Dear colleagues,

We invite you to take part in the International scientifically practical conference "Inter-confessional conflicts in cross-border regions: a historical retrospective and challenges of modernity."

The conference will be held on October 12-13, 2016 at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. It will be broadcast on-line in the Internet. Participants can take part in it both in-person (in the plenary session) and virtually – via Skype and other media resources. Thematic professional panels will be working.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Міжконфесійні конфлікти у транскордонних регіонах: історична ретроспектива та виклики сучасності».

Конференція відбудеться 12-13 жовтня 2016 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона буде транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть брати у ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси. Будуть працювати тематичні професійні панелі.

Робочі мови конференції – українська й англійська.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень» 9-10 вересня 2016 року


20-22 квітня 2016 року відбудеться чергова студентська
наукова конференція!

До 15 березня 2016 року просимо подати у науково-організаційний відділ (5 корпус, кімн. 102, тел. 720):
а) рішення ради факультету/інституту про рекомендацію робіт до друку;
б) роздруковані тези студентів, перевірені науковим керівником.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:
1. Всі тези факультету/інституту повинні бути зібрані в один файл у форматі Word, в алфавітному порядку (за прізвищами), а не окремим файлом на кодежного студента.
Текст статті має бути викладений українською мовою, обсягом 2 повні сторінки (НЕ БІЛЬШЕ) А5 (148*210 мм) (ні в якому разі не А4 формат у дві
колонки!!!!!)
з усіма полями, рівними 2.0 см.
Щільність тексту; 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп'ютері).
Розмір шрифту: 11 пт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури - 10 пт. Шрифт: Times New Roman.
Абзац: відступ 5 мм (користуватись переносом).
Розмір друкованого тексту: ~110x160 мм.
Автор вказується в правому верхньому куті 1-ої сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів (повністю ім’я, а потім прізвище). Нижче - посада (асист.,:,, доц., проф., асп.), прізвище та ініціали наукового керівника.
Назва статті - посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 12 пунктів. Список літератури (при необхідності) подається наприкінці статті розміром 10 пунктів.
При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури. Примітки внизу сторінки не допускаються.
Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти.
Студент може бути автором лише однієї доповіді!
2.    ЗМІСТ (для списку тез від факультету/інституту):
Також подається одним файлом у форматі Word у алфавітному авторському порядку з усього факультету.
3. ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Подається окремим файлом у тому ж форматі.

4. Зразок тез додається

 

 

 

 

МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МОЛОДІЖНА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ»
запрошують вас взяти участь у
ІV Міжнародній
науково-практичній конференції молодих науковців
«СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДИНИ»

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ:
 СОЦІАЛЬНО-СМИСЛОВІ ВАРІАЦІЇ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ»
Конференція відбудеться 8-9 травня 2015 року на базі
філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 


 

 13-14 травня 2015 року відбудеться чергова студентська наукова конференція

Теми  студентських доповідей затверджуються на раді факультету та до 1 квітня 2015 року подаються у науково-організаційний відділ (5 корпус, кімн. 102).
а) рішення ради факультету про рекомендацію робіт до друку;
б) електронний варіант тез доповідей студентів, перевірених науковим керівником;
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:
Текст статті має бути українською мовою, обсягом 2 повні сторінки А5 (148*210) (ні в якому разі не А4 формат у дві колонки!!!!!) з такими полями:
- верхнє - 2,0 см.
- нижнє - 2,0 см.
- праве - 2,0 см.
- ліве - 2,0 см.
Щільність тексту - 36-40 рядків на сторінку (1 інтервал на комп'ютері).
Розмір шрифта 1 Іпт, підписи до рисунків, таблиці, список літератури - 10 пт. Шрифти: Times, School-book, Латинський тощо.
Для абзацу відступ 5-6 мм. користуватись переносом.
Формат сторінки друкованого тексту « 110x160 мм.
Автор вказується в правому куті звичайним шрифтом, жирним, розміром 12 пунктів (повністю ім'я, а потім прізвище). Нижче - науковий керівник, із зазначенням перед прізвищем посади (асист., доц., проф., асп.).
Назва статті - посередині сторінки звичайним шрифтом, жирним, розміром 12 пунктів.
Список літератури подається наприкінці статті розміром 10 пунктів у алфавітному порядку чи у порядку посилання.
При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури, том і сторінку [З, IV, с. 234 ].
Примітки внизу сторінки не допускаються.
Зважаючи на те, що конференція студентська, співавторами статей можуть бути тільки студенти.
Студент подає до друку лише одну доповідь!
Студентські доповіді потрібно скласти в алфавітному порядку Зміст!


 

Шановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Освіта і життєвий світ особистості:європейський досвід і українські реалії».
     Конференція відбудеться 22-23 квітня 2015 р. на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона буде транслюватися в онлайн-режимі в мережі Інтернет. Учасники можуть приймати в ній участь як очно (на пленарному засіданні), так і дистанційно – через Skуpe та інші медіа-ресурси.
     Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃлi@Ш§єchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.