Оновлено
2021-11-01
09:46

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
ТА SOFT SKILLS – ВИЗНАЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК!


Згідно з актуальними вимогами сучасної системи вищої освіти в Україні та світі підготовка кожного фахівця спрямована на його успішність як підтвердження якості освітньої послуги, котру він здобув під час навчання. На цьому шляху (здобуття справжніх якісних показників розвитку освіти і науки) відбувається реформування системи освіти в нашій країні. Чи не визначальними категоріями, котрі характеризують її взірцеві форми є студентоцентрований підхід в навчанні та орієнтація на дійсне засвоєння випускником не тільки вузькопрофесійних компетенцій, але й навичок роботи в команді, так званих soft skills. Студентоцентрований підхід орієнтує заклади вищої освіти розглядати здобувачів вищої освіти як суб’єкта, особистість з власними унікальними інтересами, потребами й досвідом. Такий підхід передбачає як взаємоповагу між студентом і викладачем, так і власне реальну вибірковість дисциплін студентом, що дозволить йому формувати свою унікальну освітню траєкторію і, отже, сприятиме його успішності.
Мабуть, одне з вирішальних значень на шляху до успіху, окрім власне віднаходження професійного інтересу в царині здобутих спеціалізацій, відіграють уже згадувані soft skills («м’які навички», «соціальні навички» чи «навички успішності»), що дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому місці. До soft skills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння влагоджувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення, креативність тощо.
Саме світоглядні та соціальні науки спрямовані на набуття студентами таких навичок під час навчання в Університеті. Загальноуніверситетські вибіркові дисципліни філософсько-теологічного факультету – це шлях до якісної й цілісної університетської освіти, яка відповідає кращим взірцям європейських ЗВО!


Визначення категорій надаються відповідно до Глосарію запропонованого Національною агенцією з якості вищої освіти (див.: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9.pdf)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterJ4@0Rдgchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.