Оновлено
2021-11-01
09:46

ХТО ВІДКРИВАЄ ШКОЛИ, ЗАКРИВАЄ ТЮРМИ (В.Гюго)
Щойно повернулися з прекрасно облаштованої сільської школи, школи де створені чи не усі умови, аби зростати, навчатися і формуватися як людина-громадянин.
Чудова дружня і по- християнськи щира атмосфера, прекрасні, талановиті та закохані у рідну Alma Mater учні, мудрі і поважні вчителі та свідомий своєї місії директор. Ось -- перші, але такі незабутні враження колективу викладачів філософсько-теологічного факультету, котрі відвідали сьогодні вранці Острицьку ЗОШ І -- ІІІ ст. із просвітницько-агітаційною метою.
Сподіваюся й вірю, що нашу співпрацю буде продовжено, поглиблено і, вона дасть добрий результат як для учнів, а надто ж учнів випускних класів, так і для нашого факультету, який чекає їх на навчання за давніми, як і сама людина, а головне - престижними й актуальними у наш час спеціальностями: богословям та філософією.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РИЗИК ВИБОРУ ФАХУ КУЛЬТУРОЛОГА, РЕЛІГІЄЗНАВЦЯ, БОГОСЛОВА, ФІЛОСОФА – ВИПРАВДАНИЙ!

23 лютого 2018 р. доктор філософських наук, доцент кафедри культурології, релігієзнавства та теології Олександр Бродецький провів ЗУСТРІЧ-БЕСІДУ зі студентами 4-го курсу Чернівецького індустріального коледжу. В рамках профорієнтаційної роботи та популяризації спеціальностей філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича діалог вівся із майбутніми молодшими спеціалістами в галузі комп'ютерних технологій та електроніки, які водночас є потенційними цьогорічними абітурієнтами бакалаврату. У бесіді також взяла участь викладач загальноосвітніх дисциплін цього закладу Кнігніцька Мар'яна Василівна.
Доктор філософських наук Олександр Бродецький привернув увагу молоді до ролі критичного, гуманістично зорієнтованого, культуротворчого мислення в подоланні соціальних криз. А відповідно, було закцентовано на особливій значущості для сучасної України підготовки професійних культурологів, релігієзнавців, філософів, богословів, соціологів. Багато вихованців коледжу з розумінням сприйняли думку про те, що – за умови креативного, інноваційного, натхненного підходу до навчання й роботи – особа, котра має базові технологічні знання і поєднує їх із професійною гуманітарною підготовленістю, здатна стати незамінним працівником у цілому ряді престижних сфер сучасного соціуму. Майбутні випускники коледжу цікавилися умовами вступу на спеціальності філософсько-теологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича й особливостями навчання. Деякі висловлювали слушні запитання щодо реальних перспектив працевлаштування, оплати праці. Доцент Олександр Бродецький особливо привернув увагу до спектру можливостей самореалізації в професії культуролога, адже це не тільки академічна й освітня сфера. Це також і можливість ефективного застосування своїх професійних навичок та вмінь у самій гущавині живої суспільної практики. Це й культурний менеджмент, і редакторська робота в гуманітарних, мистецьких, просвітницьких відділах засобів масової інформації, і планування, організація, кураторство та промоція різноманітних мистецьких проектів, зокрема, й пов'язаних з міжнародною співпрацею художників, письменників, музикантів. Фахівець-культуролог також має шанси успішно влаштуватися на роботу гіда, екскурсовода, зокрема, й у форматі закордонних турів, супровід яких гідно оплачується та відкриває широкі горизонти пізнання світу, традицій, спадщини минулого, пам’яток мистецтва, архітектури різних країн. Майбутнім молодшим спеціалістам з комп'ютерних технологій було цікаво дізнатися, що в разі здобуття бакалаврської і магістерської освіти з культурології вони матимуть змогу ефективно працювати адміністраторами й модераторами інтернет-порталів і сайтів, тематично присвячених мистецтву, культурі, релігії, паломництву, туристичним можливостям в Україні і закордоном. Фах культуролога дає можливості також бути експертом із соціокультурної та корпоративної комунікації, естетичного облаштування умов праці, дизайну, ділового етикету та дрес-коду. А цим сферам діяльності надається дедалі більша увага в солідних приватних фірмах різного профілю, зокрема, й пов’язаних з інформаційними технологіями. При належній компетентності, наполегливості та сумлінності культуролог зможе гідно відповісти і на такий професійний запит - якщо не в нашому регіоні, то у великих містах чи закордоном.
Певним інтелектуальним здивуванням, а водночас і слушним висновком з бесіди була реакція одного з юних учасників обговорення, який на підставі почутого запитав: «То, виходить, культуролог, філософ, релігієзнавець – це теж своєрідний ПРОГРАМІСТ? Адже він моделює кращі стосунки, кращі умови спілкування. Він – у хорошому розумінні цього слова – ПРОГРАМУЄ свідомість ЦІННОСТЯМИ і робить соціум КУЛЬТУРНІШИМ, а значить, більш ГАРМОНІЙНИМ».
У діалогові з вихованцями коледжу, звісно, не приховувався факт того, що на практиці не завжди випускник гуманітарних спеціальностей знаходить роботу за фахом. Але, з іншого боку, Олександр Бродецький наголосив на справді високій затребуваності й високооплачуваності праці культуролога, експерта з питань релігії в багатьох інших – цивілізованих – країнах. Прозвучало слушне запитання: «А що ж заважає нам ставати цивілізованою країною?» Якщо молодь свідомо, осмислено ставить такі запитання, то це - принаймні в перспективі - дає сподівання на позитивну зміну ситуації і в Україні. Головне – наснага і щирість молоді в прагненні змінити, вдосконалити суспільство. Роль гуманітарних спеціальностей у трансформації ментальності в цьому напрямі теж була висвітлена та обґрунтована для молодих співрозмовників.
Вихованці коледжу підтримали висновок про те, що саме ініціативність активної меншості просуває суспільства вперед. Тож ризик вибору «не надто престижних» (на перший погляд) спеціальностей культуролога, релігієзнавця, філософа, богослова, соціолога – є виправданим, за умови наявності в молодої людини етнузіазму, бажання вдосконалюватися, бути відкритим до нового, прагнення стати корисним суспільству. Було привернуто увагу співрозмовників до можливості вступу не тільки на повну форму навчання на основі сертифікатів ЗНО, а й на скорочену – без сертифікатів ЗНО, за результатами лише фахових випробувань.
Отже, діалог з майбутніми молодшими спеціалістами – потенційними абітурієнтами ВНЗ виявився плідним. Адже навіть якщо більшість учасників бесіди й не зроблять свій подальший вибір на користь спеціальностей факультету, вони поширюватимуть інформацію й результати міркувань про цінності та професійний вибір серед своїх близьких, друзів, колишніх однокласників тощо.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterv\Шl№@]x¶chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.