Оновлено
2020-01-16
09:55

Чернівецький  національний університет імені Юрія Федьковича  оголошує прийом до аспірантури та докторантури у 2019 році за такими спеціальностями, а також інформація про терміни вступної компанії: посилання на спеціальності

Перелік документів для вступу викладено в Правилах прийому до аспірантури  та докторантури на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
За детальною інформацією звертатись за телефоном: (0372) 58-47-14  (корпус 5, кімн. 153, з 09 00 до 17 00 ).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Абітурієнту

До уваги
абітурієнтів, які мають намір вступати на навчання для здобуття ступеня магістра
за спеціальностями 031 «Релігієзнавство», 033 «Філософія», 034 «Культурологія»
041 «Богослов'я» та 054 «Соціологія»
Реєстрація
для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови
з 6 травня – 3 червня 2020 року 
(вул. Коцюбинського, 2, к. 6, ауд. 27)
Документи, які необхідні для реєстрації вступника:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Короткі відомості про факультет
     Філософсько-теологічний факультет – це школа, де культивуються одвічні знання про людину, Бога та Всесвіт. Філософсько-теологічний факультет – це школа, де органічно поєднується глибока світська ерудиція та широчінь філософського кругозору з даром віри й благочестя, що є неодмінною передумовою не лише наших трудових звершень, а й запорукою духовно-культурного та релігійно-морального поступу нації.
     Одержані знання на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ є важливими тому, що вони сприяють передусім становленню кожної людини як особистості, формують у ній не лише суто професійні якості, але ті, які дозволяють людині віднайти і зберегти в самій собі те, що робить її людяною.
     Спеціальність Філософія дає базову освіту з різних філософських дисциплін за трьома рівнями акредитації: бакалавра, спеціаліста, магістра, що дозволяє випускникам працювати викладачами навчальних закладів І – IV рівнів акредитації ( ліцеях, гімназіях, коледжах, інститутах, університетах), займатися науковою роботою.
     Широка природничо-наукова та гуманітарна підготовка, знання іноземних і класичних мов, основ інформатики відкривають можливості працевлаштування в органах державного управління, різних громадських установах, засобах масової інформації тощо.
     Випускники спеціальності „Релігієзнавство” отримують диплом бакалавра, спеціаліста, магістра з правом викладання дисциплін філософсько-релігієзнавчого циклу. Як викладачі вони можуть читати предмети вказаного напряму у середніх та вищих навчальних закладах України.
     У загальноосвітніх школах випускники-релігієзнавці можуть викладати курси „Людина і світ”, “Основи філософії”, „Основи релігієзнавства”, “Етика віри”, „Етика”. Релігієзнавці мають право працювати спеціалістами управлінь внутрішньою політики ОДА, управліннях з питань гуманітарної політики, а також в науково-дослідних центрах. Окрім того, релігієзнавці можуть бути радниками та консультантами різного роду відомств та установ, зокрема депутатського корпусу, партій і громадських об’єднань.  
     Випускники-соціологи можуть працевлаштуватися як викладачі соціології у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах, а також займатися науково-дослідницькою роботою в НДІ Національної Академії наук України. Крім того вони, можуть працювати в управліннях гуманітарної та внутрішньої політики, у відділах сім’ї та молоді обласних і районних державних адміністрацій, у державних службах соціального захисту та соціальної роботи соціологічних лабораторіях та науково-дослідних центрах, у силових структурах (органах внутрішніх справ і службі безпеки України), на посадах інженерів-соціологів промислових підприємств, бізнес-центрів, у органах державного та місцевого самоврядування.
     Випускники-культурологи мають змогу здобути високий рівень освіти і вміння аналізувати отримані з культурологічної галузі знання, що створюють перспективи для подальшої наукової, ділової, державної та політичної кар’єри випускника.
     Завдання, які зможе вирішувати випускник у майбутньому:

  • організація міжнародного культурного співробітництва.
  • менеджмент в сфері мистецтва, клубної роботи, видавничої справи;
  • організація виставково-експозиційної діяльності та музейної справи;
  • культурна складова адміністративно-політичної діяльності (культура ділового спілкування, бізнес-етикет, тощо);
  • організаційна діяльність у сфері телебачення та засобів масової інформації;
  • культурний аналіз і прогнозування у адміністративних установах;
  • культурно-просвітницька діяльність в мережі Internet (культурна та художньо-естетична інфраструктура);
  • організація масових культурних заходів (дозвіллєвої діяльності, шоу-програм);
  • експертиза художніх цінностей.

       Богословське відділення готує спеціалістів-теологів для забезпечення потреб Церкви та держави.
    Випускники богословського відділення мають право на рукоположення (висвячення) в священичий сан. Окрім цього, випускники-богослови працюють викладачами у духовних навчальних закладах (училища, семінарії, Академії, богословські інститути).
     Наявність диплому державного зразка за спеціальністю „Релігієзнавство” надає випускникам Богословського відділення КДА УПЦ КП при ФТФ ЧНУ можливість працювати на посаді викладача богословсько-релігієзнавчих дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах України, займатися науковою діяльністю тощо.

Тест з Соціології для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Релігієзнавства для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Публічного управління для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Філософії для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Культурології для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Богослів'я для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Нім. мови для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Тест з Анг. мови для абітурієнтів які поступають на магістратуру

Перелік документів для абітурієнтів

Додаткова інформація для абітурієнтів на загальноуніверситетській сторінці

ТЕРМІНИ і особливості прийому документів 2019 року

Філософсько-теологічний факультет, короткий нарис.

       На факультеті працює 55 викладачів і співробітників, і з них професорів і докторів наук – 8, доцентів і кандидатів наук – 31.
      Факультет готує фахівців за спеціальностями «Філософія», «Релігієзнавство», «Теологія», «Соціологія», «Культурологія». Нині на денній формі навчається 312 студентів, на заочній 82. Факультет ліцензує ще 2 нові спеціальності – "Соціальна допомога" (за ОКР бакалавр) та "Місцеве самоврядування" (за ОКР магістер).
     За період з 1994 по 2015 рр. факультет здійснив 16 випусків спеціалістів з теології, 15 – філософії, 14 – релігієзнавства, 7 – соціологів, підготовано більше 2000 фахівців.
     Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру трьох кафедр. Нині в аспірантурі навчання 6 аспірантів.
     З квітня 2005 року діяла спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «філософія науки» (голова проф. В. Балух). А з травня 2012 р. відкрито спеціалізовану вчену раду з захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей «Філософські науки» і «Релігієзнавство (філософські науки)», яку очолює член-кореспондент НАПН України Балух В.О. Проф. Докаш В.І. є членом експертної ради ДАК МОН України.
     Навчальний процес забезпе-чують висококваліфіковані фахівці: 7 докторів, професорів (В. Балух, І. Возний, В. Докаш, М. Марусяк, М. Марчук, М. Сидо-ренко, Н. Мизак), майже тридцять кандидатів наук. На факультеті читають лекції професори й доценти інших факультетів університету: педагогіки, психології та соціальної роботи, юридичного, філологічного, іноземних мов, прикладної математики, біології, екології і біотехнологій, економічного та факультету історії, політології і міжнародних відносин. До навчального процесу залучаються також провідні вчені Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України та Київської Православної Богословської Академії і Семінарії, закордонні фахівці.
     У цьому контексті особливо помітним є налагодження тісних наукових і дружніх зв'язків філософсько-теологічного факультету з багатьма науковими центрами філософсько-релігієзнавчої освіти в нашій державі та за її межами. Найбільш плідними й результативними є контакти з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України, яке очолює колишній завідувач кафедри філософії Чернівецького університету професор А. Колодний, Київською Православною Богословською Академією,Українським Католицьким Університетом, Львівським музеєм історії релігії, Національним університетом «Острозька Академія», Ботошанською духовною семінарією св. Георгія (Румунія) у рамках програми Євросоюзу «Традиції, мистецтво, виховання – європейські цінності, цінності без кордонів», що фінансувалася фондами PHARE та ін. Факультет має наукові зв'язки з навчальними закладами та науковими установами України, Польщі, Румунії, Росії, Молдови, Німеччини тощо.
     Щороку факультет проводить міжнародні науково-практичні конференції з філософії гуманітарних наук і проблем взаємовідносин церкви й суспільства. Регулярно видаються науковий збірник «Філософія» і міжнародний часопис «Релігія та Соціум», які є фаховими виданнями ВАК України з історії, філософії та соціології. Кафедрою соціології започатковано проведення з 2011 р. щорічних міжнародних інтернет-конференцій, де обговорюються проблеми «Соціокультурних вимірів релігійних процесів у світі та в Україні».
     Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані фахівці. Викладачі факультету дбають про теоретично-методичну базу навчального процесу. Практично всі курси забезпечені підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями та програмами. Варті уваги підручники, посібники та методичні рекомендації професорів В. Балуха, І. Возного («Історичні портрети античності і середньовіччя», 2006 p.), В. Балуха («Візантиністика», 2007 p.), «Історія античної цивілізації»: у 3-х т., 2008 – 2009 pp. За результатами XI Всеукраїнського рейтингу «Книга року – 2009» багатотомна книга зайняла перше місце у номінації «Обрії», «Історія середніх віків»: В 2-х т. T. 1 – 2, 2009 – 2010 p.), В. Докаша («Загальне релі-гієзнавство», 2004, 2005 p., «Релігієзнавство», 2008, 2012 p., «Психологія релігії» (2012 р.), «Соціологія релігії» (2010 р.), І. Возного («Основи наукових досліджень», 2009 p., «Дохристиянські вірування давнього населення України, 2010 р.), М. Марусяка («Біблійна історія Старо¬го Завіту», 2001 p., «Книга діянь святих апостолів», 2004 p., «Пастирське богослов'я», 2006 р., «Послання святого апостола Павла», 2007 р., «Порівняльне богослов'я», 2008 р.), кандидатів наук В. Лешана («Загальне релігієзнавство», 2004, 2005 р., «Релігієзнавство», 2008, 2010, 2012 р.), О. Гасяка («Практична логіка», 2008 р.), В. Чорного («Філософія», 2008 р.), Б. Починка («Прагматизм», 2008 р.), Н. Мизака («Політологія релігії», 2009 р.. «Етнологія релігії» (2011 р.), О. Бродецького («Філософія релігії», 2008 р.; «Етика», 2009 р.), О. Гнатчук («Культурологія», 2007 р.), Р. Рошкульця («Філософія», 2008 р.), О. Задубрівської («Філософія. Конспект лекцій», 2008 р.), Я. Козьмука («Філософія. Конспект лекцій та методичні рекомендації», 2008 р.), А. Марчишака («Релігієзнавство», 2008 р.), М. Шкрібляка («Пророчі книги», 2003 р., «Релігієзнавство», 2008 р., «Іслам» 2013 р.), С. Ципко («Соціологія», 2007 р., «Сучасні теорії в конфліктології», 2008 р.) та ін.
     Враховуючи етноконфесійну специфіку регіону, факультет став базовим для щорічного проведення Міжнародного дня релігійної свободи. За період його існування відбулося 8 міжнародних конференцій, регулярно проводяться релігієзнавчі наукові семінари, колоквіуми. Традицією стало проведення круглих столів, на яких обговорюються нагальні проблеми суспільно-релігійного буття Буковини.
     Співробітниками філософсько-теологічного факультету ведеться активна теоретична та практична робота з дослідження проблем світової та вітчизняної філософської думки (проф. М. Марчук, завдяки зусиллям якого на факультеті з'явилася плеяда молодих науковців у галузі філософії науки), генези світової та національної релігійної культури (проф. В. Балух, В. Докаш). Історико-теоретичні аспекти світової релігійної та богословської думки є об'єктом наукових досліджень проф. Н. Мизака доц. М. Щербаня; становлення та розвиток релігійної думки в Україні і на Буковині досліджують доценти В. Лешан, М. Марусяк. Історія Церкви і проблеми міжконфесійних взаємин – коло зацікавлень доц. М. Шкрібляка та А. Яремчука; сучасні ідейно-релігійні та внутріцерковні трансформації у Православ'ї витлумачують М. Симчич, А. Марчишак; філософським осмисленням релігійного феномена займається доц. О. Бродецький, проблемами синкретичних вірувань давнього населення України – проф. І. Возний.
     Студентська молодь своєю діяльністю і здобутками переконливо засвідчує, що на факультеті навчаються небайдужі, розумні і творчо обдаровані особистості. Студенти мають факультетський радіовузол, газету «Софія», об'єднуються в різні гуртки і товариства: студентський клуб «Брейн-ринг», філософський клуб «Коло», команда КВК, молодіжна асоціація релігієзнавців, соціологічна лабораторія тощо. Гордістю факультету є вокальний ансамбль «Менестрель», студентський вертеп, церковний хор, які постійно перемагають у пісенно-музичних конкурсах.
      Факультетська бібліотека налічує понад 5 тис. примірників рідкісної фахової літератури, навчальних посібників і періодичних видань. До послуг студентів – читальна зала, комп'ютерний клас, Інтернет, сучасно облаштовані навчальні аудиторії.
     Філософсько-теологічний факультет – це справді школа, де органічно поєднуються глибока світська ерудиція та широчінь філософського кругозору з даром віри й благочестя, що є неодмінною передумовою наших трудових звитяг, духовно-культурних, релігійно-моральних звершень та поступу людства в цілому. Тут культивуються знання, які сприяють становленню кожної людини як особистості, формують у ній не лише суто професійні якості, а й ті, які дозволяють віднайти й зберегти в собі людське, тобто те, що констатує її як людину.

 

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВРА на основі ОКР молодшого спеціаліста

Програми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня МАГІСТРА

          Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (*- ціна буде мінятись)

 
Напрям підготовки Термін навчання Ліцензований обсяг Вартість одного року навчання, грн. *
Код Назва   Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
031  Релігієзнавство 1,5 20 10 19700 16500
033  Філософія 1,5 10 10 19700 16500
034  Культурологія 1,5 15 5 20000 16500
054  Соціологія 1,5 15 5 20000 16500
281  Публічне управління та
адміністрування
1,5 15 15 21400 17500
041 Богослов'я 1,5     13500 10000

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (вартість навчання незмінна впродовж усього терміну навчання)

Напрями підготовки

Ліцензовані обсяги**

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року навчання, грн. *

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

033

Філософія

100

45

4

4

15000

054

Соціологія

40

25

4

15000

034 Культурологія  40 20 4 4 15000 11000
232 Соціальна забезпечення  20  –  4 15000  –
031 Релігієзнавство 80  40 4 4 15000
 041  Богослов'я  20  10  4  4 10200 9000

 Освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА які вступають на навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА

Напрями підготовки Нормативні терміни навчання Ліцензований обсяг Вартість одного року навчання, грн. *
код і назва рік Денна Заочна Денна Заочна
031 Релігієзнавство 3 115      - 15100 -
033 Філософія 3 140           - 15100 -
034 Культурологія 3 36             18 15400 11500
041 Богослов'я

2

3

10             4
16             10

11000

11000

9000
9000
232 Соціальне забезпечення 3 10 15000  

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Напрями підготовки Термін навчання Бюджет або контракт Лише контракт
034 Культурологія 4

1. Українська мова та література    0,3
2. Історія України                              0,3

3. Географія або Іноземна мова      0,3
 

1. Українська мова та література 0,3
2. Історія України                       0,3            
3. Біологія або Математика      0,3
 

033 Філософія 4 1. Українська мова та література     0,3
2. Історія України                              0,3
3. Математика або Іноземна мова    0,3
 
1. Українська мова та література  0,3
2. Історія України                           0,3
3. Географія або Біологія               0,3
 
054 Соціологія 4

1. Українська мова та література          0,35
2. Математика                                           0,2
3. Історія України або  Іноземна мова  0,35

1. Українська мова та література   0,2
2. Історія України                          0,35
3. Іноземна мова або Географія   0,35
 232 Соціальне забезпечення 4 1. Українська мова та література 0,2
2. Історія України                     0,35
3. Математика або Географія   0,35
 1. Українська мова та література   0,35
2. Історія України                             0,35
3. Біологія або Іноземна мова         0,2

031 Релігієзнавство

4 1. Українська мова та література  0,3
2. Історія України                           0,3
3. Математика або Іноземна          0,3
 
1. Українська мова та література   0,3
2. Історія України                            0,3
3. Географія або Біологія                0,3
041 Богослов'я 4

Лише контракт

1. Українська мова та література           0,3
2. Історія України                                    0,3
3. Географія або Біологія                        0,3
 

 

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЃґyjp@3¦Љ3¦chnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.