ќновлено
2019-05-07
15:29

„ерн≥вецький  нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича  оголошуЇ прийом до асп≥рантури та докторантури у 2019 роц≥ за такими спец≥альност€ми, а також ≥нформац≥€ про терм≥ни вступноњ компан≥њ: посиланн€ на спец≥альност≥

ѕерел≥к документ≥в дл€ вступу викладено в ѕравилах прийому до асп≥рантури  та докторантури на сайт≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
«а детальною ≥нформац≥Їю звертатись за телефоном: (0372) 58-47-14  (корпус 5, к≥мн. 153, з 09 00 до 17 00 ).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

јб≥тур≥Їнту

ƒо уваги
аб≥тур≥Їнт≥в, €к≥ мають нам≥р вступати на навчанн€ дл€ здобутт€ ступен€ маг≥стра
за спец≥альност€ми 031 «–ел≥г≥Їзнавство», 033 «‘≥лософ≥€», 034 « ультуролог≥€»
041 «Ѕогослов'€» та 054 «—оц≥олог≥€»
–еЇстрац≥€
дл€ складанн€ Їдиного вступного ≥спиту з ≥ноземноњ мови
з 14 травн€ – 5 червн€ 2018 року 
(вул.  оцюбинського, 2, к. 6, ауд. 27)
ƒокументи, €к≥ необх≥дн≥ дл€ реЇстрац≥њ вступника:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 оротк≥ в≥домост≥ про факультет
     ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет – це школа, де культивуютьс€ одв≥чн≥ знанн€ про людину, Ѕога та ¬сесв≥т. ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет – це школа, де орган≥чно поЇднуЇтьс€ глибока св≥тська ерудиц≥€ та широч≥нь ф≥лософського кругозору з даром в≥ри й благочест€, що Ї неодм≥нною передумовою не лише наших трудових звершень, а й запорукою духовно-культурного та рел≥г≥йно-морального поступу нац≥њ.
     ќдержан≥ знанн€ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ „Ќ” Ї важливими тому, що вони спри€ють передус≥м становленню кожноњ людини €к особистост≥, формують у н≥й не лише суто профес≥йн≥ €кост≥, але т≥, €к≥ дозвол€ють людин≥ в≥днайти ≥ зберегти в сам≥й соб≥ те, що робить њњ люд€ною.
     —пец≥альн≥сть ‘≥лософ≥€ даЇ базову осв≥ту з р≥зних ф≥лософських дисципл≥н за трьома р≥вн€ми акредитац≥њ: бакалавра, спец≥ал≥ста, маг≥стра, що дозвол€Ї випускникам працювати викладачами навчальних заклад≥в ≤ – IV р≥вн≥в акредитац≥њ ( л≥це€х, г≥мназ≥€х, коледжах, ≥нститутах, ун≥верситетах), займатис€ науковою роботою.
     Ўирока природничо-наукова та гуман≥тарна п≥дготовка, знанн€ ≥ноземних ≥ класичних мов, основ ≥нформатики в≥дкривають можливост≥ працевлаштуванн€ в органах державного управл≥нн€, р≥зних громадських установах, засобах масовоњ ≥нформац≥њ тощо.
     ¬ипускники спец≥альност≥ „–ел≥г≥Їзнавство” отримують диплом бакалавра, спец≥ал≥ста, маг≥стра з правом викладанн€ дисципл≥н ф≥лософсько-рел≥г≥Їзнавчого циклу. як викладач≥ вони можуть читати предмети вказаного напр€му у середн≥х та вищих навчальних закладах ”крањни.
     ” загальноосв≥тн≥х школах випускники-рел≥г≥Їзнавц≥ можуть викладати курси „Ћюдина ≥ св≥т”, “ќснови ф≥лософ≥њ”, „ќснови рел≥г≥Їзнавства”, “≈тика в≥ри”, „≈тика”. –ел≥г≥Їзнавц≥ мають право працювати спец≥ал≥стами управл≥нь внутр≥шньою пол≥тики ќƒј, управл≥нн€х з питань гуман≥тарноњ пол≥тики, а також в науково-досл≥дних центрах. ќкр≥м того, рел≥г≥Їзнавц≥ можуть бути радниками та консультантами р≥зного роду в≥домств та установ, зокрема депутатського корпусу, парт≥й ≥ громадських об’Їднань.  
     ¬ипускники-соц≥ологи можуть працевлаштуватис€ €к викладач≥ соц≥олог≥њ у вищих та середн≥х спец≥альних навчальних закладах, а також займатис€ науково-досл≥дницькою роботою в Ќƒ≤ Ќац≥ональноњ јкадем≥њ наук ”крањни.  р≥м того вони, можуть працювати в управл≥нн€х гуман≥тарноњ та внутр≥шньоњ пол≥тики, у в≥дд≥лах с≥м’њ та молод≥ обласних ≥ районних державних адм≥н≥страц≥й, у державних службах соц≥ального захисту та соц≥альноњ роботи соц≥олог≥чних лаборатор≥€х та науково-досл≥дних центрах, у силових структурах (органах внутр≥шн≥х справ ≥ служб≥ безпеки ”крањни), на посадах ≥нженер≥в-соц≥олог≥в промислових п≥дприЇмств, б≥знес-центр≥в, у органах державного та м≥сцевого самовр€дуванн€.
     ¬ипускники-культурологи мають змогу здобути високий р≥вень осв≥ти ≥ вм≥нн€ анал≥зувати отриман≥ з культуролог≥чноњ галуз≥ знанн€, що створюють перспективи дл€ подальшоњ науковоњ, д≥ловоњ, державноњ та пол≥тичноњ кар’Їри випускника.
     «авданн€, €к≥ зможе вир≥шувати випускник у майбутньому:

  • орган≥зац≥€ м≥жнародного культурного сп≥вроб≥тництва.
  • менеджмент в сфер≥ мистецтва, клубноњ роботи, видавничоњ справи;
  • орган≥зац≥€ виставково-експозиц≥йноњ д≥€льност≥ та музейноњ справи;
  • культурна складова адм≥н≥стративно-пол≥тичноњ д≥€льност≥ (культура д≥лового сп≥лкуванн€, б≥знес-етикет, тощо);
  • орган≥зац≥йна д≥€льн≥сть у сфер≥ телебаченн€ та засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ;
  • культурний анал≥з ≥ прогнозуванн€ у адм≥н≥стративних установах;
  • культурно-просв≥тницька д≥€льн≥сть в мереж≥ Internet (культурна та художньо-естетична ≥нфраструктура);
  • орган≥зац≥€ масових культурних заход≥в (дозв≥ллЇвоњ д≥€льност≥, шоу-програм);
  • експертиза художн≥х ц≥нностей.

       Ѕогословське в≥дд≥ленн€ готуЇ спец≥ал≥ст≥в-теолог≥в дл€ забезпеченн€ потреб ÷еркви та держави.
    ¬ипускники богословського в≥дд≥ленн€ мають право на рукоположенн€ (висв€ченн€) в св€щеничий сан. ќкр≥м цього, випускники-богослови працюють викладачами у духовних навчальних закладах (училища, сем≥нар≥њ, јкадем≥њ, богословськ≥ ≥нститути).
     Ќа€вн≥сть диплому державного зразка за спец≥альн≥стю „–ел≥г≥Їзнавство” надаЇ випускникам Ѕогословського в≥дд≥ленн€  ƒј ”ѕ÷  ѕ при ‘“‘ „Ќ” можлив≥сть працювати на посад≥ викладача богословсько-рел≥г≥Їзнавчих дисципл≥н у середн≥х та вищих навчальних закладах ”крањни, займатис€ науковою д≥€льн≥стю тощо.

“ест з —оц≥олог≥њ дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з –ел≥г≥Їзнавства дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з ѕубл≥чного управл≥нн€ дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з ‘≥лософ≥њ дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з  ультуролог≥њ дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з Ѕогосл≥в'€ дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з Ќ≥м. мови дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

“ест з јнг. мови дл€ аб≥тур≥Їнт≥в €к≥ поступають на маг≥стратуру

ѕерел≥к документ≥в дл€ аб≥тур≥Їнт≥в

ƒодаткова ≥нформац≥€ дл€ аб≥тур≥Їнт≥в на загальноун≥верситетськ≥й стор≥нц≥

“≈–ћ≤Ќ» ≥ особливост≥ прийому документ≥в 2018 року

‘≥лософсько-теолог≥чний факультет, короткий нарис.

       Ќа факультет≥ працюЇ 55 викладач≥в ≥ сп≥вроб≥тник≥в, ≥ з них професор≥в ≥ доктор≥в наук – 8, доцент≥в ≥ кандидат≥в наук – 31.
      ‘акультет готуЇ фах≥вц≥в за спец≥альност€ми «‘≥лософ≥€», «–ел≥г≥Їзнавство», «“еолог≥€», «—оц≥олог≥€», « ультуролог≥€». Ќин≥ на денн≥й форм≥ навчаЇтьс€ 312 студент≥в, на заочн≥й 82. ‘акультет л≥цензуЇ ще 2 нов≥ спец≥альност≥ – "—оц≥альна допомога" (за ќ – бакалавр) та "ћ≥сцеве самовр€дуванн€" (за ќ – маг≥стер).
     «а пер≥од з 1994 по 2015 рр. факультет зд≥йснив 16 випуск≥в спец≥ал≥ст≥в з теолог≥њ, 15 – ф≥лософ≥њ, 14 – рел≥г≥Їзнавства, 7 – соц≥олог≥в, п≥дготовано б≥льше 2000 фах≥вц≥в.
     ѕ≥дготовка висококвал≥ф≥кованих науково-педагог≥чних кадр≥в зд≥йснюЇтьс€ через асп≥рантуру трьох кафедр. Ќин≥ в асп≥рантур≥ навчанн€ 6 асп≥рант≥в.
     « кв≥тн€ 2005 року д≥€ла спец≥ал≥зована ¬чена рада ≥з захисту кандидатських дисертац≥й з≥ спец≥альност≥ «ф≥лософ≥€ науки» (голова проф. ¬. Ѕалух). ј з травн€ 2012 р. в≥дкрито спец≥ал≥зовану вчену раду з захисту докторських (кандидатських) дисертац≥й з≥ спец≥альностей «‘≥лософськ≥ науки» ≥ «–ел≥г≥Їзнавство (ф≥лософськ≥ науки)», €ку очолюЇ член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни Ѕалух ¬.ќ. ѕроф. ƒокаш ¬.≤. Ї членом експертноњ ради ƒј  ћќЌ ”крањни.
     Ќавчальний процес забезпе-чують висококвал≥ф≥кован≥ фах≥вц≥: 7 доктор≥в, професор≥в (¬. Ѕалух, ≤. ¬озний, ¬. ƒокаш, ћ. ћарус€к, ћ. ћарчук, ћ. —идо-ренко, Ќ. ћизак), майже тридц€ть кандидат≥в наук. Ќа факультет≥ читають лекц≥њ професори й доценти ≥нших факультет≥в ун≥верситету: педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи, юридичного, ф≥лолог≥чного, ≥ноземних мов, прикладноњ математики, б≥олог≥њ, еколог≥њ ≥ б≥отехнолог≥й, економ≥чного та факультету ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ ≥ м≥жнародних в≥дносин. ƒо навчального процесу залучаютьс€ також пров≥дн≥ вчен≥ ¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ЌјЌ ”крањни та  ињвськоњ ѕравославноњ Ѕогословськоњ јкадем≥њ ≥ —ем≥нар≥њ, закордонн≥ фах≥вц≥.
     ” цьому контекст≥ особливо пом≥тним Ї налагодженн€ т≥сних наукових ≥ дружн≥х зв'€зк≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету з багатьма науковими центрами ф≥лософсько-рел≥г≥Їзнавчоњ осв≥ти в наш≥й держав≥ та за њњ межами. Ќайб≥льш пл≥дними й результативними Ї контакти з ¬≥дд≥ленн€м рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ЌјЌ ”крањни, €ке очолюЇ колишн≥й зав≥дувач кафедри ф≥лософ≥њ „ерн≥вецького ун≥верситету професор ј.  олодний,  ињвською ѕравославною Ѕогословською јкадем≥Їю,”крањнським  атолицьким ”н≥верситетом, Ћьв≥вським музеЇм ≥стор≥њ рел≥г≥њ, Ќац≥ональним ун≥верситетом «ќстрозька јкадем≥€», Ѕотошанською духовною сем≥нар≥Їю св. √еорг≥€ (–умун≥€) у рамках програми ™вросоюзу «“радиц≥њ, мистецтво, вихованн€ – Ївропейськ≥ ц≥нност≥, ц≥нност≥ без кордон≥в», що ф≥нансувалас€ фондами PHARE та ≥н. ‘акультет маЇ науков≥ зв'€зки з навчальними закладами та науковими установами ”крањни, ѕольщ≥, –умун≥њ, –ос≥њ, ћолдови, Ќ≥меччини тощо.
     ўороку факультет проводить м≥жнародн≥ науково-практичн≥ конференц≥њ з ф≥лософ≥њ гуман≥тарних наук ≥ проблем взаЇмов≥дносин церкви й сусп≥льства. –егул€рно видаютьс€ науковий зб≥рник «‘≥лософ≥€» ≥ м≥жнародний часопис «–ел≥г≥€ та —оц≥ум», €к≥ Ї фаховими виданн€ми ¬ј  ”крањни з ≥стор≥њ, ф≥лософ≥њ та соц≥олог≥њ.  афедрою соц≥олог≥њ започатковано проведенн€ з 2011 р. щор≥чних м≥жнародних ≥нтернет-конференц≥й, де обговорюютьс€ проблеми «—оц≥окультурних вим≥р≥в рел≥г≥йних процес≥в у св≥т≥ та в ”крањн≥».
     Ќавчальний процес забезпечують висококвал≥ф≥кован≥ фах≥вц≥. ¬икладач≥ факультету дбають про теоретично-методичну базу навчального процесу. ѕрактично вс≥ курси забезпечен≥ п≥дручниками, навчальними пос≥бниками, методичними рекомендац≥€ми та програмами. ¬арт≥ уваги п≥дручники, пос≥бники та методичн≥ рекомендац≥њ професор≥в ¬. Ѕалуха, ≤. ¬озного («≤сторичн≥ портрети античност≥ ≥ середньов≥чч€», 2006 p.), ¬. Ѕалуха («¬≥зантин≥стика», 2007 p.), «≤стор≥€ античноњ цив≥л≥зац≥њ»: у 3-х т., 2008 – 2009 pp. «а результатами XI ¬сеукрањнського рейтингу « нига року – 2009» багатотомна книга зайн€ла перше м≥сце у ном≥нац≥њ «ќбр≥њ», «≤стор≥€ середн≥х в≥к≥в»: ¬ 2-х т. T. 1 – 2, 2009 – 2010 p.), ¬. ƒокаша (««агальне рел≥-г≥Їзнавство», 2004, 2005 p., «–ел≥г≥Їзнавство», 2008, 2012 p., «ѕсихолог≥€ рел≥г≥њ» (2012 р.), «—оц≥олог≥€ рел≥г≥њ» (2010 р.), ≤. ¬озного («ќснови наукових досл≥джень», 2009 p., «ƒохристи€нськ≥ в≥руванн€ давнього населенн€ ”крањни, 2010 р.), ћ. ћарус€ка («Ѕ≥бл≥йна ≥стор≥€ —таро¬го «ав≥ту», 2001 p., « нига д≥€нь св€тих апостол≥в», 2004 p., «ѕастирське богослов'€», 2006 р., «ѕосланн€ св€того апостола ѕавла», 2007 р., «ѕор≥вн€льне богослов'€», 2008 р.), кандидат≥в наук ¬. Ћешана (««агальне рел≥г≥Їзнавство», 2004, 2005 р., «–ел≥г≥Їзнавство», 2008, 2010, 2012 р.), ќ. √ас€ка («ѕрактична лог≥ка», 2008 р.), ¬. „орного («‘≥лософ≥€», 2008 р.), Ѕ. ѕочинка («ѕрагматизм», 2008 р.), Ќ. ћизака («ѕол≥толог≥€ рел≥г≥њ», 2009 р.. «≈тнолог≥€ рел≥г≥њ» (2011 р.), ќ. Ѕродецького («‘≥лософ≥€ рел≥г≥њ», 2008 р.; «≈тика», 2009 р.), ќ. √натчук (« ультуролог≥€», 2007 р.), –. –ошкульц€ («‘≥лософ≥€», 2008 р.), ќ. «адубр≥вськоњ («‘≥лософ≥€.  онспект лекц≥й», 2008 р.), я.  озьмука («‘≥лософ≥€.  онспект лекц≥й та методичн≥ рекомендац≥њ», 2008 р.), ј. ћарчишака («–ел≥г≥Їзнавство», 2008 р.), ћ. Ўкр≥бл€ка («ѕророч≥ книги», 2003 р., «–ел≥г≥Їзнавство», 2008 р., «≤слам» 2013 р.), —. ÷ипко («—оц≥олог≥€», 2007 р., «—учасн≥ теор≥њ в конфл≥ктолог≥њ», 2008 р.) та ≥н.
     ¬раховуючи етноконфес≥йну специф≥ку рег≥ону, факультет став базовим дл€ щор≥чного проведенн€ ћ≥жнародного дн€ рел≥г≥йноњ свободи. «а пер≥од його ≥снуванн€ в≥дбулос€ 8 м≥жнародних конференц≥й, регул€рно провод€тьс€ рел≥г≥Їзнавч≥ науков≥ сем≥нари, колокв≥уми. “радиц≥Їю стало проведенн€ круглих стол≥в, на €ких обговорюютьс€ нагальн≥ проблеми сусп≥льно-рел≥г≥йного бутт€ Ѕуковини.
     —п≥вроб≥тниками ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ведетьс€ активна теоретична та практична робота з досл≥дженн€ проблем св≥товоњ та в≥тчизн€ноњ ф≥лософськоњ думки (проф. ћ. ћарчук, завд€ки зусилл€м €кого на факультет≥ з'€вилас€ пле€да молодих науковц≥в у галуз≥ ф≥лософ≥њ науки), генези св≥товоњ та нац≥ональноњ рел≥г≥йноњ культури (проф. ¬. Ѕалух, ¬. ƒокаш). ≤сторико-теоретичн≥ аспекти св≥товоњ рел≥г≥йноњ та богословськоњ думки Ї об'Їктом наукових досл≥джень проф. Ќ. ћизака доц. ћ. ўербан€; становленн€ та розвиток рел≥г≥йноњ думки в ”крањн≥ ≥ на Ѕуковин≥ досл≥джують доценти ¬. Ћешан, ћ. ћарус€к. ≤стор≥€ ÷еркви ≥ проблеми м≥жконфес≥йних взаЇмин – коло зац≥кавлень доц. ћ. Ўкр≥бл€ка та ј. яремчука; сучасн≥ ≥дейно-рел≥г≥йн≥ та внутр≥церковн≥ трансформац≥њ у ѕравослав'њ витлумачують ћ. —имчич, ј. ћарчишак; ф≥лософським осмисленн€м рел≥г≥йного феномена займаЇтьс€ доц. ќ. Ѕродецький, проблемами синкретичних в≥рувань давнього населенн€ ”крањни – проф. ≤. ¬озний.
     —тудентська молодь своЇю д≥€льн≥стю ≥ здобутками переконливо засв≥дчуЇ, що на факультет≥ навчаютьс€ небайдуж≥, розумн≥ ≥ творчо обдарован≥ особистост≥. —туденти мають факультетський рад≥овузол, газету «—оф≥€», об'Їднуютьс€ в р≥зн≥ гуртки ≥ товариства: студентський клуб «Ѕрейн-ринг», ф≥лософський клуб « оло», команда  ¬ , молод≥жна асоц≥ац≥€ рел≥г≥Їзнавц≥в, соц≥олог≥чна лаборатор≥€ тощо. √орд≥стю факультету Ї вокальний ансамбль «ћенестрель», студентський вертеп, церковний хор, €к≥ пост≥йно перемагають у п≥сенно-музичних конкурсах.
      ‘акультетська б≥бл≥отека нал≥чуЇ понад 5 тис. прим≥рник≥в р≥дк≥сноњ фаховоњ л≥тератури, навчальних пос≥бник≥в ≥ пер≥одичних видань. ƒо послуг студент≥в – читальна зала, комп'ютерний клас, ≤нтернет, сучасно облаштован≥ навчальн≥ аудитор≥њ.
     ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет – це справд≥ школа, де орган≥чно поЇднуютьс€ глибока св≥тська ерудиц≥€ та широч≥нь ф≥лософського кругозору з даром в≥ри й благочест€, що Ї неодм≥нною передумовою наших трудових звит€г, духовно-культурних, рел≥г≥йно-моральних звершень та поступу людства в ц≥лому. “ут культивуютьс€ знанн€, €к≥ спри€ють становленню кожноњ людини €к особистост≥, формують у н≥й не лише суто профес≥йн≥ €кост≥, а й т≥, €к≥ дозвол€ють в≥днайти й зберегти в соб≥ людське, тобто те, що констатуЇ њњ €к людину.

 

ѕрограми вступних випробувань дл€ здобутт€ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ Ѕј јЋј¬–ј на основ≥ ќ – молодшого спец≥ал≥ста

ѕрограми вступних випробувань дл€ здобутт€ осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йного р≥вн€ ћј√≤—“–ј

          ѕерел≥к осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в та напр€м≥в п≥дготовки (спец≥альностей), за €кими оголошуЇтьс€ прийом на навчанн€, л≥цензован≥ обс€ги та нормативн≥ терм≥ни навчанн€

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень маг≥стра (*- ц≥на буде м≥н€тись)

 
Ќапр€м п≥дготовки “ерм≥н навчанн€ Ћ≥цензований обс€г ¬арт≥сть одного року навчанн€, грн. *
 од Ќазва   ƒенна форма «аочна форма ƒенна форма «аочна форма
031  –ел≥г≥Їзнавство 1,5 20 10 19700 16500
033  ‘≥лософ≥€ 1,5 10 10 19700 16500
034   ультуролог≥€ 1,5 15 5 20000 16500
054  —оц≥олог≥€ 1,5 15 5 20000 16500
281  ѕубл≥чне управл≥нн€ та
адм≥н≥струванн€
1,5 15 15 21400 17500
041 Ѕогослов'€ 1,5     13500 10000

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень бакалавра (варт≥сть навчанн€ незм≥нна впродовж усього терм≥ну навчанн€)

Ќапр€ми п≥дготовки

Ћ≥цензован≥ обс€ги**

Ќормативн≥ терм≥ни навчанн€

¬арт≥сть одного року навчанн€, грн. *

 од

Ќазва

ƒенна форма навчанн€

«аочна форма навчанн€

ƒенна форма навчанн€

«аочна форма навчанн€

ƒенна форма навчанн€

«аочна форма навчанн€

033

‘≥лософ≥€

100

45

4

4

15000

054

—оц≥олог≥€

40

25

4

15000

034  ультуролог≥€  40 20 4 4 15000 11000
232 —оц≥альна забезпеченн€  20  –  4 15000  –
031 –ел≥г≥Їзнавство 80  40 4 4 15000
 041  Ѕогослов'€  20  10  4  4 10200 9000

 ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень ћќЋќƒЎќ√ќ —ѕ≈÷≤јЋ≤—“ј €к≥ вступають на навчанн€ дл€ здобутт€ ступен€ Ѕј јЋј¬–ј

Ќапр€ми п≥дготовки Ќормативн≥ терм≥ни навчанн€ Ћ≥цензований обс€г ¬арт≥сть одного року навчанн€, грн. *
код ≥ назва р≥к ƒенна «аочна ƒенна «аочна
031 –ел≥г≥Їзнавство 3 115      - 15100 -
033 ‘≥лософ≥€ 3 140           - 15100 -
034  ультуролог≥€ 3 36             18 15400 11500
041 Ѕогослов'€

2

3

10             4
16             10

11000

11000

9000
9000
232 —оц≥альне забезпеченн€ 3 10 15000  

ѕерел≥к конкурсних предмет≥в у сертиф≥кат≥ ”крањнського центру оц≥нюванн€ €кост≥ осв≥ти (вступних екзамен≥в, творчих конкурс≥в)

ƒл€ вступник≥в на основ≥ повноњ загальноњ середньоњ осв≥ти

Ќапр€ми п≥дготовки “ерм≥н навчанн€ Ѕюджет або контракт Ћише контракт
034  ультуролог≥€ 4

1. ”крањнська мова та л≥тература    0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                              0,3

3. √еограф≥€ або ≤ноземна мова      0,3
 

1. ”крањнська мова та л≥тература 0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                       0,3            
3. Ѕ≥олог≥€ або ћатематика      0,3
 

033 ‘≥лософ≥€ 4 1. ”крањнська мова та л≥тература     0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                              0,3
3. ћатематика або ≤ноземна мова    0,3
 
1. ”крањнська мова та л≥тература  0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                           0,3
3. √еограф≥€ або Ѕ≥олог≥€               0,3
 
054 —оц≥олог≥€ 4

1. ”крањнська мова та л≥тература          0,35
2. ћатематика                                           0,2
3. ≤стор≥€ ”крањни або  ≤ноземна мова  0,35

1. ”крањнська мова та л≥тература   0,2
2. ≤стор≥€ ”крањни                          0,35
3. ≤ноземна мова або √еограф≥€   0,35
 232 —оц≥альне забезпеченн€ 4 1. ”крањнська мова та л≥тература 0,2
2. ≤стор≥€ ”крањни                     0,35
3. ћатематика або √еограф≥€   0,35
 1. ”крањнська мова та л≥тература   0,35
2. ≤стор≥€ ”крањни                             0,35
3. Ѕ≥олог≥€ або ≤ноземна мова         0,2

031 –ел≥г≥Їзнавство

4 1. ”крањнська мова та л≥тература  0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                           0,3
3. ћатематика або ≤ноземна          0,3
 
1. ”крањнська мова та л≥тература   0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                            0,3
3. √еограф≥€ або Ѕ≥олог≥€                0,3
041 Ѕогослов'€ 4

Ћише контракт

1. ”крањнська мова та л≥тература           0,3
2. ≤стор≥€ ”крањни                                    0,3
3. √еограф≥€ або Ѕ≥олог≥€                        0,3
 

 

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterЅ¶Ш8 @—WVuchnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.