Оновлено
2020-03-05
10:31

Кафедра "Філософії"

 

Кафедра культурології, релігієзнавства та теології

 

 • Первісна культура
 • Вступ до спеціальності
 • Культура Сходу
 • Основи етнології
 • Філософія і історія релігії
 • Культура Античності
 • Історія та теорія етики
 • Культура Європейського середньовіччя
 • Музеєзнавство
 • Культурно-дозвіллєва діяльність
 • Історія естетичної думки
 • Культура Америки
 • Театрознавство
 • Культура ділового та повсякденного спілкування
 • Риторика
 • Культура Нового часу
 • Методика викладання культурологічних дисциплін
 • Філософія культури
 • Сучасна культура
 • Історія культури України
 • Естетика і філософія мистецтва
 • Основи сценічної майстерності
 • Медіакультура
 • Сакральне в культурі
 • Сучасна зарубіжна культурологія
 • Світове вітчизняне кіномистецтво
 • Культура Буковини
 • Теорія та історія образотворчого мистецтва і архітектури
 • Музична культура
 • Менеджмент шоу-бізнесу
 • Менеджмент виставково-галерейної діяльності
 • Стратегії управління культурою
 • Режисура і організація свят та видовищ
 • Фольклор та декоративне мистецтво України
 • Культура Європейського Відродження
 • Бібліотечна справа та основи документознавства
 • Культура Південно-Західних та Південно-Східних слов’ян
 • Історія костюма
 • Гендерна культура
 • Теорія соціокультурної діяльності
 • Культурологія міфу
 • Семіотика культури
 • Методика викладання культурології у ВШ
 • Організація наукової діяльності і професійна культура дослідника
 • Законодавство у сфері культури
 • Менеджмент соціокультурної сфери
 • Українська культура: модерний дискурс
 • Основи наукових комунікацій (іноземною мовою)
 • Інформаційні технології в освіті і науці
 • Методологія культурологічних досліджень
 • Сучасна масова культура
 • Менеджмент культурно-масової роботи
 • Сучасна вітчизняна культурологія
 • Культура постмодерну
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Український авангард ХХ ст.
 • Корпоративна культура
 • Основи культурної політики
 • Соціокультурні процеси в Україні
 • Давньосхідні світоглядно-релігійні вчення
 • Антропосоціогенез
 • Історія релігії: первісні форми релігійних вірувань
 • Вступ до спеціальності
 • Дохристиянські вірування слов’ян
 • Середньовічна схоластика
 • Культурологія
 • Раньоєвропейські релігійні культи
 • Історія та віровчення християнства
 • Методика викладання філософсько-релігієзнавчих дисциплін
 • Релігійна антропологія
 • Організація наукової діяльності та професійна культура дослідника
 • Державно-конфесійні відносини в Україні
 • Соціологія та психологія релігії
 • Новітні релігійні течії
 • Історія світової релігієзнавчої думки
 • Історія та філософія ісламу
 • Етичні доктрини в структурі релігійного світогляду
 • Патристика та патрологія
 • Законодавство у сфері релігії
 • Релігійна семантика та семіотика
 • Біблійна ісагогіка та герменевтика
 • Інформаційні технології в освіті
 • Філософський аналіз секуляризаційних процесів
 • Міжконфесійні відносини в стуктурі національної безпеки та євроінтеграціїАнтропосоціогенез
 • Вступ до спеціальності

Кафедра соціології та місцевого самоврядування

 • Аналіз соціальних мереж
 • Вступ до спеціальності
 • Гендерні дослідження
 • Громадська думка
 • Електоральна соціологія
 • Загальна соціологічна теорія
 • Історія соціології
 • Конфліктологічне консультування
 • Конфліктологія
 • Математичні методи в соціології
 • Методи збору соціологічної інформації
 • Методи та методологія конкретних соціологічних досліджень
 • Методика викладання соціології та суспільних дисциплін
 • Методика викладання соціологіії у ВШ
 • Методологія та організація соціологічних досліджень
 • Організація зв"язків із громадськістю
 • Організація роботи соціологічної служби
 • Підсумкові документи соціологічного дослідження
 • Порівняльні дослідження в соціології
 • Прогнозування та моделювання соцііальних процесів
 • Регіональні аспекти соціальних процесів
 • Соціальна антропологія
 • Соціальна політика
 • Соціальна статистика та демографія
 • Соціальна структура суспільства
 • Соціокультурні виміри глобалізації
 • Соціологічна думка в Україні
 • Соціологічне дослідження нерівностей у сучасних суспільствах
 • Соціологія громадської думки
 • Соціологія економіки
 • Соціологія культури
 • Соціологія масових комунікацій
 • Соціологія міграції
 • Соціологія молоді
 • Соціологія освіти
 • Соціологія особистості
 • Соціологія повсякденності
 • Соціологія політики
 • Соціологія постмодерну
 • Соціологія права
 • Соціологія праці
 • Соціологія реклами
 • Соціологія релігії
 • Соціологія сім’ї
 • Соціологія соціології
 • Соціологія суспільних проблем і девіації
 • Соціологія та психологія управління
 • Соціологія управління
 • Сучасні інформаційні технології в соціологічних дослідженнях
 • Сучасні соціологічні теорії
 • Теорії інформаційного суспільства
 • Теорії соціальних змін
 • Теорії соціального управління
 • Теорія і практика менеджменту
 • Трансформаційні процеси в Центральній та Східній Європі
 • Тренінг організації проведення переговорів


Всю інформацію про навчальний процес кафедр за спеціальностями філософія, релігієзнавство, культурологія, соціологія можна отримати скориставшись посиланнями розміщеними нище.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster—M¬rrT@п_Х +Ыchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.