ќновлено
2019-05-07
15:29

ƒеканат                  

ƒекан факультету:

   Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович - доктор ≥сторичних наук, професор, академ≥к јкадем≥њ наук вищоњ осв≥ти в ”крањн≥, заслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни;

 

     « 2001 р. по вересень 2014 р. зав≥дувач кафедри рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, а на тепер≥шн≥й час зав≥дувач кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ≥ декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
     √олова спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради з захисту кандидатських дисертац≥й з≥ спец≥альност≥ 09.00.09 – ‘≥лософ≥€ науки (2005 – 2010 рр.), спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради з захисту докторських (кандидатських) дисертац≥й з≥ спец≥альностей 09.00.09 – ‘≥лософ≥€ науки та 09.00.11 – –ел≥г≥Їзнавство (ф≥лософськ≥ науки) (2012 – 2014 рр.).
      як викладач ≥ педагог нагороджений р€дом державних ≥ церковних в≥дзнак.
      ѕостановою «агальних збор≥в Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук ”крањни в≥д 19 листопада 2010 року Ѕалуха ¬.ќ. обрано членом-кореспондентом Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук ”крањни (¬≥дд≥ленн€ загальноњ педагог≥ки та ф≥лософ≥њ осв≥ти).

 

 

 

 

«аступники декана:

   Ѕродецький ќлександр ™вгенович (доктор ф≥лософських наук, доцент,) - з науковоњ роботи та ≥нформац≥њ;

    « 2004 р. – працюЇ на викладацьких посадах кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ (до 2008 р. – асистент, з 2008 р.– доцент ц≥Їњ кафедри).
   з 2018 р. – заступник декана з науковоњ роботи та ≥нформац≥њ.

 

 

 

 

 

 


   Ўкр≥бл€к ћикола ¬асильович  (доктор ф≥лософських наук, доцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ) - з навчально-виховноњ роботи;

      ¬≥д 2007-2010 рр., а також з  вересн€ 2014 року  Ї заступником декана з навчально-виховноњ роботи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету.

      « лютого 2016 р.  зав≥дувач кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ.

 

 

 

 

 

 


    ћизак Ќестор —тепанович (доктор ≥сторичних наук, доцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ) - з навчально-методичноњ роботи;

      « 2013 р. заступник декана з навчально–методичноњ роботи, член редколег≥њ журналу «Ѕуковинський журнал» (2013), спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради ≥з захисту кандидатських ≥ докторських дисертац≥й на ≥сторичному факультет≥ ун≥верситету (2013).

 

 

 

 


     Ѕучовський ¬≥тал≥й –≥шардович (кандидат ≥сторичних наук, асистент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ) - з виховноњ роботи.

     « 2010 р. ≥ до сьогодн≥шнього дн€ працюЇ асистентом кафедри рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ёр≥€ ‘едьковича. ќб≥ймаЇ посаду заступника декана з виховноњ роботи в гуртожитку.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ѕерсонал:

ѕопель “ет€на “имоф≥њвна - секретар;

÷уркан Ћюдмила ¬асил≥вна - методист заочного в≥д≥ленн€;

√отич ћихайло ≤ванович - старший лаборант комп’ютерного класу

¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterШ,Ї@Xch%X€chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.