Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2017-06-02 11:31:08
 

Обидві дисертації є складовими частинами науково-дослідних тем кафедри культурології, релігієзнавства та теології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – «Феномен релігійного життя: ретроспектива та реалії» (номер державної реєстрації 0110U000191) і «Суспільно-культурні та етнорелігійні фактори у контексті євроінтеграційних процесів: світоглядно-ціннісні та практичні виміри» (номер державної реєстрації – 0115 U001037), а також планів науково-дослідної роботи кафедри. Тема має зв'язок також із науковим проектом МОН України «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір» (№71-800), що виконується кафедрою культурології, релігієзнавства та теології ЧНУ імені Юрія Федьковича та мають важливе теоретичне та практичне значення.
Роботи наших науковців отримали позитивні відгуки науково-експертного середовища релігієзнавців і філософів. Як і офіційні опоненти, так і присутні на захисті члени Спеціалізованої вченої ради відзначали їх беззастережну актуальність, а відтак наукову новизну.


У ці ж дні, починаючи з 23 й до 26 травня тривала презентація навчального підручника професорів Віктора Коцура та Васля Балуха «Культура ранньомодерної Європи», що недавно вийшла друком у відомому харківському видавництві «Фоліо».
Спочатку підручник презентували у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди», яким успішно упродовж багатьох років керує один із його авторів – В. Коцур. Захід відбувся в конференц-залі імені Василя Сухомлинського.


Крім, звісно, авторів участь у презентації взяли багато науковців і педагогів вишу і, зокрема доктори історичних наук І. Довжук, В. Милько, В. Молоткіна, А. Бойко-Блохіна (з Мюнхена, яка запропонувала перекласти підручник німецькою мовою), доктор мистецтвознавства Т. Мартинюк, а також кандидати наук, аспіранти та працівники наукової бібліотеки університету.
У Києві – 25 травня 2017 р. – під час презентації в книгарні-кав’ярні «Довженко. Книги. Кава. Кіно» з високою позитивною оцінкою інтелектуального доробку В. Коцура та В. Балуха виступили заступник директора Інституту історії НАН України, член-кореспондент НАН України О. Реєнт, доктор іст. наук Б. Андрусишин, доктор культурології Поліна Герчанівська (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва) та доктор філософських наук Микола Шкрібляк (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). 
З Києва презентаційний кортеж із шанованими авторами, їхніми шанувальниками та конструктивними критиками вирушив до Харкова, де в Гуманітарно-педагогічній академії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди продовжилося обговорення підручника. Тут під час його презентації, що відбулася на так само високому організаційно та представники рівні з позитивними відгуками виступили ректор І. Прокопенко – д. пед. наук, професор, академік НАПН України та д. іст. наук С. Бережна.
Варто наголосити, що підручник «Культура ранньомодерної Європи» – десятий у творчому доробку цих вчених і педагогів, які привідкрили присутнім завісу власних ще амбітніших інтелектуальних проектів.
За підсумками презентації, В. Балуха було нагороджено черговою почесною відзнакою Національної асоціації краєзнавства України медаллю М. Сікорського. Нагороду вручив О. Реєнт – голова Асоціації краєзнавців України.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster}¶42Сr@…пРchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.