Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2009-05-07 15:59:03
Нова спеціальність 

Для багатьох із нас є очевидною криза культури й культурності сучасного українського суспільства. Вона нерідко дається взнаки і в щоденному спілкуванні та побуті, і в морально-психологічному кліматі ділових взаємин, і в характері уваги до історичної спадщини, мистецтва, науки, філософії тощо. Серед причин такого стану – не лише економічні негаразди та ціннісна дезорієнтованість суспільства в умовах перехідних процесів від тоталітаризму до ліберального суспільства, а й недосконалість освітніх традицій, наявні в гуманітарній освіті прогалини, спроби заповнення яких в останні понад півтора десятиліття, хоч і здійснювалися, однак, з огляду на різні причини, – непослідовно й не завжди з належним ефектом.
Тим відраднішим є кожен факт позитивних змін у впровадженні в освіту справді потрібних, суспільно корисних, ціннісно збагачуючих дисциплін та спеціальностей. І тому тішить й обнадіює відкриття цього року в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича окремої спеціальності – культурології. Безперечно, із впровадженням такого важливого фаху гуманітарний потенціал університету неабияк зросте, а буковинський регіон матиме власних висококваліфікованих фахівців у сфері теоретичних і прикладних знань про культуру.
Культурологія – це наука, що формується на стику соціального й гуманітарного знання про людину та суспільство і вивчає культуру як цілісність, як інтегративний прояв людського буття у світі.
Студенти, що навчатимуться на спеціальності «культурологія», здобуватимуть знання й навички в галузі цілої низки вельми цінних предметів – історії та теорії світової й української культури, мистецтвознавства, філософії, етики, естетики, психології, педагогіки, політології, права тощо, поглиблено, спеціально опановуватимуть різноманітні царини невичерпного світу культури – світу цінностей, творчості, злетів людського духу до досконалості й свободи.
Спеціальність «культурологія» готуватиме висококваліфікованих фахівців у галузі як теоретичних знань, так і практичних технологій організації культурного процесу. Майбутні випускники залежно від уподобань, від обраної спеціалізації зможуть або займатися теоретичними дослідженнями цікавих та ще не вивчених явищ і процесів світової й української культури в історичному й актуальному вимірах, або працювати у сферах прикладного культурницького менеджменту, паблік рилейшнз, продюсерства тощо.
Сферами професійної діяльності фахівця з культурології є 1)науково-дослідні й проектні організації, пов’язані з вивченням культури, збереженням й освоєнням культурної й природної спадщини; 2)державні установи, громадські організації, бізнес-структури, які займаються управлінням культурою й охороною пам’яток історії й культури; 3)культурницькі та освітні установи – музеї, театри, бібліотеки, школи, вищі навчальні заклади.
Фахівці з культурології матимуть ґрунтовні знання про сутність культури, її структуру, функції та життєвий смисл; про мови культур, роль знаків і символів у культурі; про генезис культури, утворення рас, етнічних та мовних груп і сімей; про релігію як феномен культури, різноманіття релігійних вірувань і конфесій; про природу й структуру естетичної свідомості, основні сфери естетичної діяльності; про мистецтво як феномен культури, основні художні стилі в історії мистецтва, напрямки й проблеми художньої культури ХХ століття...
Особливо прикметним є те, що спеціальність «культурологія» відкриється саме на унікальному у своєму роді філософсько-теологічному факультеті університету, де вже функціонують такі фундаментальні спеціальності, як філософія, релігієзнавство, соціологія, а також богослов’я. Майбутній культуролог, навчаючись на філософсько-теологічному факультеті, бачитиме тут реальні прояви комунікативного та ідейного порозуміння людей з різними світоглядами й переконаннями, але єдиних у своїх гуманістичних ціннісних орієнтаціях, щиро перейнятих проблемами й перспективами розвитку національної культури, виходу її на рівень загальносвітового значення.
Атмосфера навчання на такому факультеті, безперечно, сприятиме формуванню духовно зрілої, інтелігентної, всебічно ерудованої, толерантної особистості та креативного фахівця. Загальна філософська атмосфера, клімат «любові до мудрості» на факультеті, де формуватимуться майбутні фахівці з культурології, дає імпульси розширенню духовних обріїв особистості, витончує та усамостійнює її мислення, прищеплює імунітет проти заскорузлих стереотипів, ментальних упереджень, які ще заважають повноцінному й самодостатньому культурному розвитку нашого суспільства. Тож майбутні культурологи – випускники філософсько-теологічного факультету матимуть реальні важелі оновлення у своїй професійній діяльності форм і стратегій культурницької розбудови України, а також успішно знаходитимуть сфери реалізації своїх соціально потрібних знань і навичок.
Здобуття фаху культуролога в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича передбачатиме поглиблене ознайомлення з оптимальним досвідом ціннісно-культурницької розбудови й комунікації в зарубіжних країнах, велика увага приділятиметься вивченню іноземних мов, традицій, звичаїв. Це забезпечить майбутнім фахівцям-культурологам перспективні можливості співпраці із закордонними структурами або представництва української культури за кордоном.
Отже, цілком закономірно й логічно, що в міру відродження національної духовності старовинні Чернівці – місце історичного й духовного перетину та взаємозбагачення різних культур – стають одним з центрів, де готуватимуть високоерудованих, філософськи «підкованих», творчо мислячих, духовно багатих фахівців з культурології. Тож нехай сьогоднішні школярі, ліцеїсти, гімназисти – майбутні абітурієнти, які планують реалізувати себе в галузі цікавої, благородної й соціально значущої гуманітарної діяльності, знають, що невдовзі найповажніша Альма-матер столиці Буковини готова буде гостинно відкрити свою браму для тих, хто пов’яже життя з престижним та перспективним фахом культуролога!

Олександр Бродецький

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterяЏ;6@рeОchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.