ќновлено
2020-06-11
11:00

Ќовини та оголошенн€

 

 

 


2015-09-30 16:14:27
 ультурно-дозв≥ллЇва практика 305 групи 

 оли студент розум≥Ї, що йому необх≥дно пройти практику, дуже часто в≥н не задумаЇтьс€ про те, що в даний момент в багатьох аспектах закладаЇтьс€ фундамент його майбутньоњ кар’Їри та профес≥йного зростанн€.  ожна ситуац≥€, що матиме м≥сце в рамках запропонованоњ ¬Ќ« практики буде не т≥льки показником р≥вн€ отриманих в ун≥верситет≥ знань, але й безц≥нним життЇвим досв≥дом, €кий може пригодитис€ не т≥льки в профес≥йн≥й сфер≥, але й у повс€кденному житт≥.
«розум≥ти, що таке практика та в чому њњ призначенн€ мали нагоду ≥ студенти 305 групи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича. ѕрактика тривала майже м≥с€ць: з 29 червн€ по 21 липн€ 2015 року.
—туденти-культурологи проходили культурно-дозв≥ллЇву практику на наступних базах практики: „ерн≥вецький художн≥й музей (Ѕаб≥й ћар’€на та ¬атаманюк ’ристина), „ерн≥вецька обласна ун≥версальна б≥бл≥отека ≥мен≥ ћихайла ≤васюка (¬еличко јндр≥й та “урчин ¬олодимир), „ерн≥вецький обласний краЇзнавчий музей (√орюк јнна та «айцева ёл≥€), „ерн≥вецький обласний державний музей арх≥тектури ≥ побуту ( исилиц€ ≤ван та   лименко ¬≥тал≥й), „ерн≥вецький л≥тературно-мемор≥альний музей ќльги  обил€нськоњ ( орн≥йчук ¬≥та, Ћопушн€к Ћ≥л≥€ та “удос ≤гор), „ерн≥вецький обласний мемор≥альний музей ¬олодимира ≤васюка (ћельничук јнастас≥€ та ѕавл≥ковська “ет€на), „ерн≥вецька обласна б≥бл≥отека дл€ д≥тей (ќгородн≥ков ¬≥ктор та  —инчук  атерина), Ќаукова б≥бл≥отека „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича (“имчишин ”л€на та ”рсул€н ќлена).
ћета навчальноњ культурно-дов≥ллЇвоњ практики передбачаЇ оволод≥нн€ студентами сучасними методами, засобами та формами в орган≥зац≥њ та проведенн≥ культурно-дозв≥ллЇвоњ д≥€льност≥ на баз≥ отриманих у навчальному заклад≥ знань, профес≥йних ум≥нь ≥ навичок дл€ прийн€тт€ самост≥йних р≥шень п≥д час конкретноњ практичноњ роботи; вихованн€ потреби у студент≥в про€вл€ти свою творчу особист≥сть, профес≥йну об≥знан≥сть та зд≥бност≥, ум≥нн€ ор≥Їнтуватис€ в сучасних швидкоплинних умовах орган≥зац≥њ дозв≥лл€.  ер≥вником практики в≥д ун≥верситету був призначений проф. ћизак Ќестор —тепанович.
ѕроход€чи практику на р≥зних базах, хтось з≥ студент≥в отримав б≥льше знань про музейну справу, а хтось про б≥бл≥отечну. ѕ≥д час проходженн€ практики студенти ознайомилис€ з ≥стор≥€ми та структурами своњх баз практики, методикою написанн€ планово-зв≥тноњ документац≥њ, принципами роботи заклад≥в, з≥ специф≥кою проведенн€ культурно-дозв≥ллЇвоњ роботи.

Ќезважаючи на те, що практику студенти проходили лише в музе€х та б≥бл≥отеках, проте в кожному музењ чи в кожн≥й б≥бл≥отец≥ практика проходила по р≥зному. Ќаприклад, „ерн≥вецький художн≥й музей Ї досить великим ≥ маЇ багато в≥дд≥л≥в, тому студенток-практиканток направили до в≥дд≥лу мистецтв, де т≥ активно долучилис€ до роботи та допомагали проводити масов≥ заходи, €к≥ в≥дбувались п≥д час проходженн€ ними практики. ” „ерн≥вецьк≥й обласн≥й б≥бл≥отец≥ дл€ д≥тей у студент≥в була досить насичена на р≥зн≥ масов≥ заходи практика. ѕрактиканти долучатис€ до орган≥зац≥њ та проведенн€ цих заход≥в. «а њхн≥ми словами було ≥ ц≥каво, ≥ важко водночас, оск≥льки вони працювали з найвимоглив≥шою публ≥кою – д≥тьми. ѕроте в ц≥лому враженн€ залишилось дуже позитивн≥. ј у Ќауков≥й б≥бл≥отец≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича працювали у арх≥вах ≥ в≥дчули на соб≥ €к це бути справжн≥м б≥бл≥отекарем та справл€тис€ з каталог≥зуванн€м величезних книжкових стос≥в. « ≥стор≥Їю та географ≥чно-кл≥матичними особливост€ми Ѕуковини ознайомилис€ студенти, €к≥ проходили практику у „ерн≥вецькому обласному краЇзнавчому музењ, долучилис€ до впровадженн€ сучасних технолог≥й у б≥бл≥отечний прост≥р студенти, базою практики €ких стала „ерн≥вецька обласна ун≥версальна б≥бл≥отека ≥мен≥ ћихайла ≤васюка. ƒопомагали орган≥зовувати та проводити ц≥кав≥ масов≥ заходи просто неба ≥ студенти у „ерн≥вецькому обласному державному музењ арх≥тектури ≥ побуту.

“акож особлив≥стю баз практики Ї те, що серед них були мемор≥альн≥ музењ („ерн≥вецький л≥тературно-мемор≥альний музей ќльги  обил€нськоњ та „ерн≥вецький обласний мемор≥альний музей ¬олодимира ≤васюка). ƒл€ того, щоб вдало пройти практику у цих закладах, студенти повинн≥ були ознайомитис€ з житт€м та творч≥стю тих людей, пам’€т≥ €ких присв€чено ц≥ музењ. “акож методи роботи у таких музе€х дещо в≥др≥зн€ютьс€ в≥д метод≥в роботи у звичайних музе€х ≥ проходженн€ практики у цих закладах не т≥льки закр≥пило, а й значно розширило знанн€ студент≥в з курсу «ћузеЇзнавство».
«а словами вс≥х студент≥в-практикант≥в, њм сподобалось проходити практику, але Ї й негативн≥ враженн€. ѕроте вони пов'€зан≥ зовс≥м не з методиками роботи, а з усв≥домленн€м того стану, в €кому нараз≥ знаход€тьс€ наш≥ культурн≥ заклади. √оловною проблемою Ї недостатнЇ ф≥нансуванн€. ¬насл≥док цього енерг≥йн≥ та творч≥ прац≥вники не можуть вт≥лити у житт€ своњ креативн≥ ≥дењ ≥ можливо саме тому попул€рн≥сть заклад≥в не така висока, €к могла б бути.
«ахист практики в≥дбувс€ 8 вересн€ 2015 року. ¬с≥ студенти досить ц≥каво розпов≥ли про своЇ проходженн€ практики та отримали гарн≥ оц≥нки.

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster€cг¬XF@3яШ1chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.