Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2014-05-06 13:54:11
Захист курсових. 

     Обираючи серед запропонованої викладачами доволі різноманітної тематики, спрямування студентських курсових робіт відбулося у русі таких дисциплін: «Культура Сходу», «Культура Античності», «Культура Європейського Середньовіччя», «Культура Європейського Відродження», «Світове та вітчизняне кіномистецтво», «Філософія та історія релігії», «Фольклор та декоративне мистецтво України» та ін. курсів, що читаються на спеціальності «культурологія».
     Захист відбувався у вигляді коротких доповідей студентів, що містили елементи вступу та висновків курсової роботи (мету, завдання, досягнуті результати дослідження) відповідно до вимог, що ставляться до даного виду робіт.

      Регламент виступу складав 5 хв., далі комісія у складі наукових керівників під головуванням проф. Возного І.П. аналізувала рівень написання наукової роботи, а також якість знань студента, його комунікативну компетентність, вміння давати стислі змістовні відповіді на поставлені запитання. Науковий керівник висловлювався з приводу роботи кожного студента, специфіки обраної теми та якості її висвітлення. Рішення стосовно оцінки курсової роботи приймалися колегіально.
     Зазначимо, що перебіг захисту був доволі цікавий: студенти переконливо аргументували основні положення своєї теми, долучалися до дискусії, були активні і зацікавлені у власних дослідженнях. Зокрема, особливо активними були Дронь Наталія, Мосін Христина, Дронь Алла, Мельничук Наталія, Лебедьова Олександра, Михайлюк Яна, Шакірова Аліна, Стефанів Мар’яна, Голумбовська Марія, Стук Юлія. Їх роботи були оцінені на «А/відмінно» та «В/добре».
     Позитивним моментом є підготовлені студентами-культурологами презентації, елементи відео. Наприклад, презентації синхронно супроводжували доповіді Шакірової А., Мосін Х. Студентка Лебедьова О. крім презентації продемонструвала фрагмент відео «Потяг прибуває», а результати своїх досліджень вона апробувала у вигляді тез до студентської наукової конференції.
     Відповідно до теми курсової більшість студентів-культурологів супроводжували свої дослідження ілюстративним матеріалом у вигляді додатків. Як бачимо, візуальні ефекти покращують сприйняття, а також і розуміння запропонованих тем.
Відзначимо і роботу студентки Дронь Наталії, переможниці студентської олімпіади у номінації «Сміливість наукового пошуку» та активній учасниці «Круглого столу», якій автоматично зарахували захист з огляду на ґрунтовну, побудовану на джерелах та ілюстровану додатками, курсову роботу, до якої було запропоновано презентацію. Далася в знаки і перемога у тій же олімпіаді в номінації «ґрунтовні знання» Мосін Христини, яка засвідчила набутий науково-дослідницький потенціал змістовним захистом курсової роботи.
     Водночас є ряд побажань:
•    більше уваги приділяти відповідному оформленню курсової роботи, особливо списку використаної літератури згідно нових вимог, тим паче що є відповідні методичні рекомендації та вимоги;
•    залучати студентів до наукової роботи, написання статей з обраної теми, участі у студентських конференціях з метою апробації результатів їх дослідження;
•    посилити зв’язок деяких студентів з їх науковими керівниками (Зубік А., Пастух О., Бабин І.), що дозволило б уникнути ряду недоліків у курсових;
•    акцентувати увагу на систематичній роботі з написання курсової (починаючи з моменту обрання теми – тобто з початку навчального року).
     В цілому захист курсових робіт справляє надзвичайно позитивне враження: якість знань студентів складає 100 %, успішність – 76 %. Відповідно, на оцінку «відмінно» захистилося 28,6 % ( 6 чол.) на «добре» − 47,6 % (В/ добре – 6 чол., С/ добре – 4 чол.), на «задовільно» − 23,8 % (D / задовільно – 4 чол., Е/ задовільно – 1 чол.).
     Озвучені відомості подані для розміщення на сайт факультету.
    Зважаючи на позитивні результати, відзначимо належний рівень написання та захисту курсових робіт на спеціальності «культурологія».

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastermoЧ@Є8щЄFchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.