Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2012-07-05 17:18:14
Презентація підручників проф. Докаша 

     Презентація відбулася за наступною програмою:
     Відкриття презентації – Зушман Михайло Богданович, кандидат філологічних наук, доцент, директор наукової бібліотеки.
Вітальне слово – Ушенко Олександр Григорович, доктор фізик-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи ЧНУ.
     ВИСТУПИ
- Докаш Віталій Іванович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології ЧНУ імені. Ю.Федьковича, автор книг (презентація книг).
- Шкрібляк Микола Васильович – кандидат історичних наук, докторант кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ, в.о. декана філософсько – теологічного факультету.
- Филипович Людмила Олександрівна – доктор філософських наук, професор, завідувач відділом історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії  іл. Г.С.Сковороди НАН України (режим он-лайн).
- Возний Ігор Петрович – доктор історичних наук, професор кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ.
- Юрій Михайло Федорович – доктор історичних наук, професор кафедри філософських та соціальних наук ЧТЕІ КНТЕУ.
- Лешан Володимир Юхимович – кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ
- Старовойт Петро Михайлович – директор Центру виховної роботи обласного управління освіти.
- о. Микола Щербань – кандидат богословських наук, доцент, завідувач Богословським відділенням філософсько-теологічного факультету.
- Манчул Василь Іванович – директор приватної школи «Надія».
- Гутковська Ірина Василівна – кандидат історичних наук, асистент кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ.
- Малик Василь Георгійович – доктор богословських наук, ректор Чернівецької духовної семінарії Церкви ХВЄ (п’ятидесятників).
- Бухаров Сергій Андрійович – головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини, національностей та релігії управління культури ОДА.
- Гунько Віталій Мірчович – магістр релігієзнавства, пастор Церкви АСД.
- Преображенський Степан Іванович – кандидат філософських наук, магістр ордену чаклунів екзорцистів.
- о. Володимир Боровий – кандидат богословських наук, священнослужитель Української греко-католицької церкви.
- Бродецький Олександр Євгенович – кандидат філософських наук, доцент кафедри релігієзнавства та теології ЧНУ.

                                     ЗАГАЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

     У посібнику розглядаються теоретичні аспекти релігієзнавства, висвітлюється місце та роль релігії в соціально-культурному процесі. Детально розглянуто ті конфесії, які поширені на території України. Додаються програма, методичні рекомендації та матеріали до вивчення курсу з врахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання. Підібрано витяги із законів України та міжнародних нормативних актів, які стосуються свободи совісті, статистичні матеріали про стан релігійної мережі і динаміку її зміни та релігієзнавчий словник.
     Посібник апробовано у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича протягом 2001-2012 років.
Зміни та доповнення до навчального посібника зроблено з врахуванням нових світоглядних парадигм та дискурсів в системі гуманітарних наук. Введено елементи практичного релігієзнавства.
     Для студентів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться проблемами культури, релігії, вільнодумства.
                                

 

 

 

 

  ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ
     У навчальному посібнику подається теоретичний матеріал до курсу, теми та плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання з врахуванням кредитно-модульної системи навчання. Пропонується перелік тем рефератів, контрольні і підсумкові питання, зразки тестів. У навчальному посібнику подається теоретичний матеріал до курсу, теми та плани лекцій і семінарських занять, питання для самостійного опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання з врахуванням кредитно-модульної системи навчання. Пропонується перелік тем рефератів, контрольні і підсумкові питання, зразки тестів. Посібник розрахований на викладачів, студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами психології релігії.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterz>·SЈ—@ЉЅTfchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.