ќновлено
2020-03-05
10:31

Ќовини та оголошенн€

 

ѕќЋќ∆≈ЌЌя ѕ–ќ “≈’ЌќЋќ√≤ё ≈Ћ≈ “–ќЌЌќ√ќ Ќј¬„јЌЌя ¬ „≈–Ќ≤¬≈÷№ ќћ” Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќћ” ”Ќ≤¬≈–—»“≈“” ≤ћ≈Ќ≤ ё–≤я ‘≈ƒ№ ќ¬»„ј

—“¬ќ–≈ЌЌя ≈Ћ≈ “–ќЌЌќ√ќ  ”–—” ¬ —»—“≈ћ≤ MOODLE

 


2012-06-05 13:51:46
ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ 

      онференц≥€ проводилас€ за такими напр€мками:
1. ‘орми ур≥зноман≥тненн€ ≥нституц≥йних ви€в≥в житт€ сучасних в≥руючих.
2. –ел≥г≥€ ≥ пол≥тика: шл€хи та форми взаЇмод≥њ.
3. ќсобливост≥ державно – церковних в≥дносин у сусп≥льствах перех≥дного типу.
4. –ел≥г≥€ ≥ наука в культур≥ постмодерну.
5. –ел≥г≥€ €к моральний ≥мператив ≥ соц≥альний ≥нтегратор.
6. —оц≥альна робота церков €к фактор консол≥дац≥њ украњнського сусп≥льства
7. —в≥тогл€дн≥ ор≥Їнтац≥њ молод≥ в контекст≥ трансформац≥йних зм≥н у рел≥г≥йному простор≥
     ¬ робот≥ конференц≥њ прийн€ли участь науковц≥ з ”крањни та ≥з заруб≥жж€, кер≥вники обласних та м≥ських орган≥в самовр€дуванн€, експерти, представники громадських та рел≥г≥йних орган≥зац≥й.

     ѕрот€гом конференц≥њ були розгл€нут≥ так≥ питанн€:
- ƒержавна пол≥тика щодо забезпеченн€ соц≥альноњ роботи рел≥г≥йних орган≥зац≥й;
- ќсобливост≥ державно-церковних в≥дносин на Ѕуковин≥: соц≥альний аспект;
- ѕроблеми морально-рел≥г≥йних ц≥нностей в сучасному украњнському сусп≥льств≥;
- ѕ≥дготовка соц≥альних прац≥вник≥в у католицьких та Ївангельських вищих школах: досв≥д дл€ ”крањни;
- ѕрогнози розвитку рел≥г≥њ €к духовного феномену;
- —пециф≥ка житт€ сучасного в≥руючого в контекст≥ сучасних сусп≥льних трансформац≥й;
- Ўл€хи формуванн€ толерантност≥ студентськоњ молод≥ на принципах рел≥г≥йних ц≥нностей;
- —оц≥альна робота церков та рел≥г≥йних орган≥зац≥й з проблемними групами населенн€;
      онференц≥€ мала широку географ≥ю представництва: ”крањна, –ос≥€, Ќ≥меччина, ѕольща, —Ўј.
” робот≥ конференц≥њ прийн€ли участь науковц≥, представники державних орган≥в ≥ громадських та рел≥г≥йних орган≥зац≥й, експерти ≥з таких м≥ст €к ‘райбург (Ќ≥меччина), Ћюбл≥н (ѕольща),Ѕлуф≥лд (—Ўј), „ерн≥вц≥,  ињв, “ерноп≥ль, Ћьв≥в, ≤вано-‘ранк≥вськ, ’мельницький, –≥вне, ћиколањв, ƒонецьк. ƒо конференц≥њ долучилис€ €к науковц≥, так ≥ навчальн≥ установи  та м≥жнародн≥ м≥с≥њ≥з трьох крањн св≥ту:  атолицький ун≥верситет м. ‘райбург (Ќ≥меччина), ¬ища школа соц≥альних ≥ техн≥чних наук м. –адом (ѕольща), м≥жнародна м≥с≥€ «ƒух, ≤стина ≥ ∆итт€» ≤нститут ф≥лософ≥њ ≥м. √.—.—ковороди ЌјЌ ”крањни, Ќац≥ональна академ≥€ державного управл≥нн€ при ѕрезидентов≥ ”крањни, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ё.‘едьковича, Ќац≥ональний педагог≥чний ун≥верситет ≥м. ћ.ƒрагоманова, ѕрикарпатський нац≥ональний ун≥верситет ≥м. ¬.—тефаника, Ѕуковинський медичний ун≥верситет,  ињвський нац≥ональний ун≥верситет буд≥вництва та арх≥тектури, ≤нститут психолог≥њ ≥м. √.—.  остюка, ’мельницький нац≥ональний ун≥верситет,ћиколањвський обласний ≥нститут п≥сл€дипломноњ осв≥ти, –≥вненський державний гуман≥тарний ун≥верситет, ƒонецький державний ун≥верситет управл≥нн€ „ерн≥вецький торговельно-економ≥чний ≥нститут.

     ƒо роботи конференц≥њ в режим≥ он-лайн долучилис€ аудитор≥њ з Ќ≥меччини, —Ўј, ѕольщ≥ та експерти з ”крањни.
    «агалом в робот≥ конференц≥њ прийн€ли участь 92 представники ≥з р≥зних ≥нституц≥й. —еред них: 9 доктор≥в наук, професор≥в, 31 кандидат наук, доцент, 1 доктор та 3 кандидати богословських наук, 9 асистент≥в та викладач≥в, 19 асп≥рант≥в ≥ здобувач≥в, 4 представника державних орган≥в, 16 представник≥в рел≥г≥йних орган≥зац≥й, 2 маг≥стра соц≥олог≥њ та 2 студенти-соц≥ологи. «а результатами проведенн€ конференц≥њ буде видано зб≥рник наукових статей.

  Ќазад
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmasterФыь@ШMБ_Ychnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.