Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2012-04-07 13:40:38
БІБЛІОТЕКА 

     Сучасний орфографічний словник української мови: 180000 слів / Уклад.: В.В.Дубічинський, Н.Я. Косенко. - Х., ВД "ШКОЛА", 2009. - 1024 с.

 

 

 

 

 

 

     Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник. - К.: Наукова думка, 2004. - 344с.

 

 

 

 

 

 

 

     Європейський словник філософії: Лексикон неперекладностей. Пер. З фр. - Том перший. - Вид. друге, виправ. - К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2011. - 576 с.
     Європейський словник філософії: Лексикон неперекладностей. Пер. З фр. - Том другий. - К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2011. - 488 с.

 

 

 

 

 

     Новий словник іншомовних слів. Укладання і передмова О.М. Сліпушко. 20000 слів. - К.: Аконіт, 2008. - 848 с.

 

 

 

 

 

 

 

     Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник - Понад 175000 слів та словосполучень - 5-е стереотип.вид. - К.: Чумацький лях, 2007. - 704 с.

 

 

 

 

 

     Російсько-український та українсько-російський словник, в одному томі; 500000 слів та словосполучень / Упоряд. Та головний ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2008. - 1848 с.

 

 

 

 

 

     Соціологічна енциклопедія / Укладач В.Г. Городяненко - К.: Академвидав, 2008. - 456 с.

 

 

 

 

 

 

   Яременко В.В., Сліпушко О. Новий nлумачний словник української мови у 3-х томах., 2008. - 2717с. Видавництво "Аконіт".

 

 

 

 

 

     Велик тлумачний словник сучасної української мови (з. Дод., допов. nа СD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2009. - 1736 с.: іл.

 

 

 

 

 

     Українсько-російський словник наукової термінології / За заг. ред. Л.О. Симоненко. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. -416 с.

 

 

 

 

 

 

     Сергей Аверинцев. Собрание сочинений / Под. ред. Н.П.  Аверинцевой и К.Б. Сигова. София-Логос. Словарь. - К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2005. - 902 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Сергій Ареринцев. Софія-Логос.Словник. 3-е видання. - К.: ДУХ І ЛІТЕРАТУРА, 2007. - 650 с.

 

 

 

 

     Універсальний словник. Українська мова та література. / Уклад. Полякова Л.О., Паращич В.В., Загоруйко О.Я. - Харків: "Торсінг плюс", 2009. - 448 с.

  Назад
Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmastersиK–l@f(NЅgўchnu.edu.ua
 © 1999-2016 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.