Оновлено
2021-11-01
09:46

Новини та оголошення

 

 

 


2019-11-13 11:00:50
 

МІСІЯ

Як відомо, Чернівецький університет завжди позиціював себе (і справді був!) університетом класичним. І це не просто гучне й красиве слово. Це – показник відповідальності університету на всіх рівнях його структури за свою особливу місію. Занедбування цієї місії означало б втрату університетом високої гідності культурного, наукового та освітнього центру загальнодержавної ваги.

Тож закономірно, що коли виникав Чернівецький університет, серед трьох факультетів – його засновників були саме філософський і теологічний. Відповідно, і невдовзі після здобуття Україною Незалежності прийнято мудрі рішення про відновлення філософсько-теологічного факультету. За 25 років свого існування він істотно зріс, розвинувся, розширив та якісно вдосконалив науковий й освітній потенціал.

Однак в останні роки внаслідок кризових обставин в країні, а також деяких суперечливих тенденцій реформування системи вищої освіти, факультет зіткнувся з низкою серйозних викликів. Вони вимагають ефективних менеджерських зусиль (як тактичних, так і стратегічних) з боку спільноти факультету, і, безперечно, з боку університету загалом.

Важливо розуміти, що в провідних університетах Європи та інших цивілізованих країн класичні університети неодмінно мають у своїй структурі факультети і спеціальності світоглядно-гуманітарного і соціального спрямування. До речі, і там також їхня рентабельність дещо поступається рентабельності інших, більш ринкових, спеціальностей. А проте, крім суто матеріальної вигоди, у спільноти тих університетів є незмінне усвідомлення, що наявність добре організованих, науково й освітньо якісних підрозділів саме такого спрямування – це ще й велика рентабельність репутаційна, іміджева, культурна. Вона дозволяє університетові позитивно виглядати і в очах влади, і в очах структур громадянського суспільства, і в очах міжнародних партнерів. Принципово, щоб такі орієнтири набували дедалі більшої реальності, недеклартивності і в Чернівецькому університеті. 

Як відомо, в останні роки Чернівецький університет, на жаль, зазнав і далі зазнає відчутних іміджевих втрат, причини яких різноманітні. Філософсько-теологічний факультет зі своїми сімома спеціальностями здатен істотно долучатися до компенсації цих втрат. Якщо в нього набагато менше фінансових і ресурсних важелів для цього, то людський потенціал, здатність продукувати стратегічні і ціннісні орієнтири та смисли є доволі великими та по-своєму унікальними. До того ж, здійснювати таку компенсацію факультет може на різних рівнях і в різних царинах. Це і сфера духовності та культури, і методологія наукового пізнання та освіти, і розвиток креативного і критичного мислення, і формування громадянських чеснот та політичної відповідальності, і представленість в експертній спільноті реформування освіти, і збалансування технологічної компетентності молодого покоління з виховними і гуманістичними якостями.

 

ВІЗІЯ

З цього випливає важливість збереження ідентичності університету як класичного, а відповідно, й зміцнення ідентичності одного з цементуючих духовних чинників цього – наявності в університеті окремої наукової й освітньої інституції гуманітарно-світоглядного і соціального спрямування. Стратегію збереження такої ідентичності (в нашому баченні) буде викладено в цьому документі далі. Однак важливо наголосити: для ефективної і повноцінної практичної реалізації цієї стратегії, крім зусиль колективу факультету і його керівництва, має бути глибоке і щире усвідомлення цінності збереження статусу класичного самим університетом і його адміністрацією. А це усвідомлення вимагає реальних рішень і кроків.

Безперечно, розуміємо: ризик неможливості збереження факультету як окремої структури все ж існує. Обставини, які це зумовлюють, неодноразово і гостро проблемно обговорювалися і на загальноуніверситетському, і на факультетському рівнях. Звісно, розглядаємо такий ризик як загрозу. Але навіть якщо вона стане реальністю, важливо принаймні зберегти і забезпечити розвиток того спектру якісних освітніх послуг, які здатна забезпечити саме професійна спільнота цього факультету. До того ж, це збереження має бути не відносним і частковим – у статусі лише допоміжного підрозділу (обслуговуючої кафедри чи кількох кафедр), а саме як випускових структур. Тому якщо й складуться такі обставини (хоч ми вважаємо їх вкрай небажаними), то ми готові будемо запропонувати адекватний формат цього переструктурування. А вже реалізація можливості такого формату повинна лягти на плечі адміністрації університету – не тільки щодо юридичного засвідчення, а й прийняття конкретних рішень з оптимізації освітніх програм, штатного розпису, а головне – підтримки сформованих на факультеті висококваліфікованих і унікальних кадрів.  

 

СТРАТЕГІЯ

Освітній процес

Головне завдання тут – збереження наявних спеціальностей та вдосконалення відповідних освітніх програм.

У руслі цього планується:

·                   Постійне розгалуження спектру вибіркових курсів, які б забезпечувалися викладачами кафедр факультету та наполягання на внесенні їх в загальноуніверситетський перелік варіативної частини. Лобіювання можливостей популяризації цих курсів на всіх факультетах і спеціальностях. Особливо значущим є перспективний напрям надання дисциплінам, що забезпечуються кафедрою соціології, соціального забезпечення та місцевого самоврядування, можливості бути представленими у вибірковому циклі всіх освітніх програм університету. Адже соціологічне знання є життєво необхідним для фахівців різних напрямів і має в цивілізованих країнах незмінну затребуваність та популярність. Це дасть можливість підтримки цієї кафедри в умовах різкого скорочення викладацьких ставок.

·                   Розробка аргументації для клопотання перед профільним Міністерством про доцільність перегляду «дозованості» виділення місць державного замовлення на світоглядно-гуманітарні спеціальності (адже нині така «дозованість» в загальноукраїнському масштабі є мізерною). Або принаймні ініціювання повернення можливості «підтягувати» на вакантні місця держзамовлення абітурієнтів зі списку відкритої пропозиції. Адже дається взнаки диспропорція: на окремі спеціальності (переважно природничо-технічні) така можливість діє, а на інші (зокрема, й на спеціальності філософсько-теологічного факультету) – ні.

·                   Лобіювання перед адміністрацію університету доцільності оптимальнішої формули розрахунку викладацьких ставок зі спецфонду оплати праці та сприяння вивченню можливостей зниження цін на навчання на контрактній формі. Адже досить часто спеціальності нашого університету програють іншим університетам України саме через це: в ряді ВНЗ України і навіть Західного регіону (наприклад, на спеціальності, які забезпечуються філософсько-теологічним факультетом) ціни за навчання є нижчими. В інших ЗВО це робиться шляхом мудро продуманої і виправданої політики внутрішньої підтримки спеціальностей, які мають іміджеву, духовно-світоглядну і соціально-експертну значущість, але силою не залежних від них обставин не можуть повністю фінансово конкурувати в самозабезпеченні з іншими спеціальностями.

·                   Солідаризація зусиль з іншими зацікавленими кафедрами та факультетами університету задля вдосконалення наявної формули розрахунку ставок.

·                   Рекомендації юридичним службам університету (а також фахівцям юридичного факультету) підготувати комплекс пропозицій щодо реального вдосконалення законодавства про вищу освіту (на користь реальним інтересам академічної спільноти) та вплив на керівництво університету щодо заохочення їхньої підтримки народними депутатами України, які є випускниками ЧНУ імені Юрія Федьковича. Адже адміністрація університету так пишається цими випускниками. Отже, повинна шукати способи мобілізації їхньої роботи на благо університету.

·                   Налагодження співпраці з тими громадськими організаціями, які мають успішний досвід реалізації грантових (зокрема, і й міжнародних) соціальних проектів і проведення їхніми менеджерами лекцій, семінарів та тренінгів для студентів спеціальності «соціальне забезпечення» (а також інших зацікавлених студентів і викладачів). Ці заходи навчатимуть студентів практичним вмінням успішної підготовки проектів. І відповідно, це відкриє перспективу фінансового успіху студентів і викладачів – кураторів цих проектів, а також забезпечить іміджеві ефекти для факультету (залежно від результативності участі представників факультету у цих проектах). Конкретно будуть робитися кроки із надання реальних обрисів попереднім домовленостям із Центром «Емаус» (УКУ, Львів) (соціалізація людей з розумовою неповносправністю) та чернівецьким міським благодійним фондом «Нова сімя» (реабілітація молоді з неблагополучних сімей і т.д.) Важливо, щоб студенти і викладачі соціального забезпечення могли бути ефективними працівниками проектів, що здійснюються під егідою цих та інших організацій.

·                   Оновлення угод ЧНУ імені Юрія Федьковича з Православною Церквою України та Київською Православною Богословською Академією. Це має на меті інтенсифікувати потік абітурієнтів на спеціальність «богослов’я».

·                   Підготовка та укладення угод із громадськими організаціями, які спеціалізуються на підтримці академічних і соціальних форматів релігієзнавчої і богословської освіти (мета цього – пожвавити притік абітурієнтів передусім в магістратуру з релігієзнавства та богослов’я). Зокрема, першорядні кроки будуть спрямовані на моніторинг можливості угоди з Євроазійською акредитаційною асоціацією – міжконфесійною структурою, що здійснює фінансову підтримку богословських досліджень, академічної і соціально значущої комунікації гуманітаріїв. На цьому ґрунті може з’явитися можливість віднайти додаткові джерела грантової підтримки абітурієнтів (передусім з протестантського середовища) для навчання на нашому факультеті на спеціальності «богослов’я».

        Інтенсифікація реальних контактів з відповідальними особами та керівництвом регіональних органів управління у сфері культури – для формування інформаційної бази щодо можливостей цільової профорієнтаційної роботи серед працівників закладів культури регіону. Адже часто такі фахівці для свого кар’єрного зростання потребують підвищення освіти та здобуття відповідних профільних дипломів. Однак інформованість їх про наявність здобуття такої освіти не завжди задовільна. Тож реальні контакти і спільні проекти з управліннями культури здатні оптимізувати інтерес цієї категорії працівників культури до навчання на спеціальності «культурологія» (на скороченій формі або в магістратурі).

·                   Акредитація за стандартами НАЗЯВО передусім освітніх програм з богослов’я (магістерської і бакалаврської – 2019-2020 н.р.), культурології (магістерської і бакалаврської, 2020-2021 н.р.), а також Phd-програм з релігієзнавства та філософії науки (2020-2021 н.р.). Це ставить на порядок денний комплексні зусилля щодо увідповіднення всіх аспектів навчального процесу чинним акредитаційним критеріям. Зокрема, це передбачає тісну співпрацю із роботодавцями, мобілізацію участі здобувачів вищої освіти в оптимізації освітніх програм і навчальних планів, постійний моніторинг якості освітніх послуг, поєднання методичних зусиль із вдосконаленням науково-методологічного підґрунтя навчального процесу.

·                   Вивчення питання організації та ліцензування спільної платної сертифікатної навчальної програми з кафедрою екології з напрямку «біоетика». Також моніторинг можливостей організації таких сертифікатних навчальних програм у співпраці з іншими кафедрами ЧНУ імені Юрія Федьковича. Наприклад, співпраця кафедри філософії з кафедрами, які забезпечують менеджерські і маркетологічні професії в аспекті розробки курсів і тренінгів з критичного мислення та ділової евристичності.

·                   Активізація й урізноманітнення форм медійної представленості навчальних можливостей кафедр і освітніх програм філософсько-теологічного факультету і продовження та поглиблення тих позитивних напрацювань, які в цьому напрямку вже започатковані в останні півроку. Адже вже зараз відбувається щоденне креативно організоване публічне інформування про здобутки факультету, про успіхи його випускників, про унікальність професійних і наукових можливостей наших викладачів. Одним з найближчих кроків планується створення за допомогою активістів студентського самоврядування бліц-відеороликів (тривалістю до двох хвилин), де викладачі кожної з кафедр стисло представлятимуть свої найкращі курси. Ці ролики розміщуватимуться в You-Tube.

·                   Ініціювання перед адміністрацією університету реальних зусиль із розробки чіткої загальноуніверситетської профорієнтаційної стратегії ЧНУ імені Юрія Федьквича та якісного вдосконалення і кількісного розширення в університеті роботи курсів, тренінгів, практичних семінарів із підготовки у кадрового складу навичок для ефективної, сучасної інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на висвітлення привабливості саме Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича як своєрідного  академічного і культурного «бренду».

Наукова діяльність

·                   Подальша активність із розробки міждисциплінарних наукових проектів на перетині соціально актуальних гуманітарних напрямів, а також заради конкурентоспроможності і з представниками природничих і технічних спеціальностей (де є підстави для реальної співпраці). Наприклад, пошук можливостей взаємодії з екологами і біологами (тут і культурологи, і соціологи, і філософи, і богослови могли б забезпечувати певні дослідницькі ніші, пов’язані з ціннісними і методологічними аспектами екоетики і біоетики). Але найбільш перспективним все ж є моніторинг співпраці з колегами з філологічного факультету, факультету іноземних мов, факультету історії, політології і міжнародних відносин тощо.

·                   Посильний внесок в атестацію ЧНУ імені Юрія Федьковича з наукових напрямів «соціальні науки» та «гуманітарні науки і мистецтво» (внаслідок чого відкриватимуться шанси на спеціальне фінансування тих наукових напрямів, котрі успішно пройдуть атестацію). Серед тем, які могли б згуртувати наукові сили всіх кафедр факультету (а також мобілізувати і представників інших факультетів) бачимо, зокрема, й такі: «Аксіосфера медіапростору: соціальні, культурні, освітні, політико-громадянські аспекти»; «Роль медіапростору в оптимізації якості освіти: соціальні, історичні, комунікативні та світоглядні виміри». Звісно, цими темами не обмежується спектр можливої наукової співпраці.

·                   Активізація публікацій науковців факультету в виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (використання для цього потенціалу міждисциплінарної співпраці).

·                   Захисти науковцями кафедр докторських та Phd-дисертацій з богослов’я, філософії науки, релігієзнавства відповідно до графіків їхнього перебування в докторантурі та аспірантурі.

·                   Подальше проведення міжнародних форумів і наукових конференцій за спеціалізацією кафедр, а також широке висвітлення участі науковців факультету в наукових заходах в Україні і за кордоном для популяризації позитивного і надійного реноме наукових шкіл, які діють (чи мають перспективи створення) на факультеті.

·                   Відновлення міжнародної конференції молодих науковців з циклу «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини» (досі за безпосередньої ініціативи та організаційних зусиль автора цієї програми в період з 2005 по 2015 рр. було проведено 5 представницьких форумів з цього циклу).

·                   Інтенсифікація роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій зі спеціальностей «релігієзнавство» та «філософія науки».

·                   Продовження угод із закордонними ЗВО – партнерами ЧНУ, з якими раніше мала місце співпраця філософсько-теологічного факультету (зокрема, Великотирновським університетом (Болгарія), університетом м. Клуж-Напока (Румунія)). Нарощення подальшої співпраці з німецьким і грецькими ЗВО (зокрема, Потсдамським, Байротським університетами Німеччини, Волоською академією в Греції) в напрямку організації спільних літніх шкіл, тренінгів тощо.

·                   Подальша участь студентів і викладачів у програмах Еразмус +.

·                   Продовження участі студентів факультету в програмах академічної мобільності (долучення до цього ширшого спектру спеціальностей  і більшої кількості здобувачів вищої освіти). Вивчення відповідних можливостей для студентів богословів, культурологів, соціологів, соціального забезпечення, філософів.

·                   Підготовка до внесення двох фахових видань, що видаються силами кафедр факультету, до категорії Б.

 

Бачення оптимальних можливостей реструктуризації

(в разі неминучості таких обставин)

Вбачаючи загрозу в можливій перспективі втрати факультетом передумов існування як самостійного підрозділу університету, з іншого боку, констатуємо, що усвідомлюємо певну імовірність таких обставин. А тому найголовніше завдання в разі реалізації такого небажаного сценарію (який очевидно потягне за собою певні зміни в штатному розписі) – максимально зберегти кадровий потенціал кафедр факультету, а водночас гарантувати неминучість існування відповідних спеціальностей і освітніх програм, а не просто певної обслуговуючої кафедри чи групи кафедр. В руслі цього паралельно повинні докладатися інтенсивні зусилля зі з’ясування оптимального формату функціонування спеціальностей факультету в межах потенційної нової структури. На нашу думку, найбільш імовірним є створення такої структури у координації з філологічним факультетом чи / і факультетом історії, політології та міжнародних відносин. Спеціальності «культурологія» і «філософія» могли би забезпечуватися спільною кафедрою. У свою чергу кафедра богослов’я і релігієзнавства могла б (з огляду на особливості спеціальності «богослов’я» та відповідні історичні традиції) функціонувати на засадах загальноуніверситетської кафедри. Але підкреслюємо: цей варіант розглядаємо лише як «запасний» і першорядні зусилля спрямовуємо на збереження факультету.

                                                                                                                                                                                                                          Біографічна довідка
    Народився 6 вересня 1979 р. в місті Чернівцях. Закінчивши Чернівецьку середню загальноосвітню школу №2, 1996 р. вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на спеціальність «філософія», диплом про повну вищу освіту з якої отримав 2001 р. З того ж року працює на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ: спершу на посаді старшого лаборанта методичного кабінету, з 2004 р. – асистента кафедри релігієзнавства та теології. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ірраціональне в теоретичному знанні: антропологічно-ціннісні параметри та гуманітарно-методологічні потенції». У жовтні 2008 р. обраний на посаду доцента кафедри релігієзнавства та теології; вчене звання доцента присвоєно 20 січня 2011 р. З 2008 по 2012 рр. був головою методичної комісії кафедри релігієзнавства та теології. З грудня 2012 р. по грудень 2015 рр. перебував у докторантурі зі спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. Дисертацію «Антропологічно-ціннісні засади гуманістичного потенціалу релігійної етики» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук захистив 24 травня 2017 р. в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова (м. Київ). З червня 2019 р. – виконувач обов’язків декана філософсько-теологічного факультету. Є автором понад 100 наукових на навчально-методичних публікацій в українських, болгарських, російських, казахських, американських, грузинських виданнях. Крім суто наукових зацікавлень, має інтерес до громадсько-культурологічної публіцистики. Володіє польською та англійською мовами. Одружений. Був головою журі обласного конкурсу «Вчитель року» (етика) 2012 р. Організував цикл міжнародних конференцій молодих науковців «Світоглядно-ціннісне самовизначення людини» (2005, 2008, 2010, 2015 рр.)