ќновлено
2021-11-01
09:46

Ќовини та оголошенн€

 

 

 


2021-11-01 09:46:27
 

“епер вс€ акутальна ≥нформац≥€ про нас на нов≥й стор≥нц≥!

” зв'€зку з реорган≥зац≥Їю ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ми перейшли на сайт ф≥лолог≥чного факультету.

 

ƒоступ до новоњ стор≥нки за посиланн€м http://philology.chnu.edu.ua/?page_id=4165

>>>
2020-10-26 09:12:15
 

—“”ƒ≈Ќ“» … ¬» Ћјƒј„≤ –  ”Ћ№“”–ќЋќ√»

ƒ≤јЋќ√”¬јЋ» ѕ–ќ ¬ј√” ј јƒ≈ћ≤„Ќќѓ ƒќЅ–ќ„≈—Ќќ—“≤

 

ѕитанн€ академ≥чноњ доброчесност≥ в ус≥й рельЇфн≥й пал≥тр≥ нюанс≥в ц≥Їњ теми, безперечно, варте €кнайширшого обговоренн€ та попул€ризац≥њ. “ож в≥дпов≥дний тематичний зах≥д було проведено дл€ бакалавр≥в спец≥альност≥ «культуролог≥€» в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ј орган≥зували зах≥д маг≥странти-культурологи, €к≥ нин≥ проход€ть асистентську педагог≥чну практику на баз≥ кафедри ф≥лософ≥њ та культуролог≥њ.

ѕриводом став не т≥льки ¬сесв≥тн≥й ƒень академ≥чноњ доброчесност≥, що в≥дзначаЇтьс€ 21 жовтн€, а й об'Їктивна вага ц≥Їњ теми. ѕод€ка й гарантц≥ бакалаврськоњ та маг≥стерськоњ осв≥тн≥х програм з культуролог≥њ докторц≥ ф≥лософських наук, професорц≥ ћар≥њ „≥карьков≥й, €ка надихнула студент≥в до ц≥Їњ под≥њ, зокрема, й завд€ки курсов≥ "ќснови наукових комун≥кац≥й", котрий вона викладаЇ.

ќсновною допов≥дачкою була маг≥стерка-культурологин€ ћар≥€ Ѕасараба, њй допомагали й ≥нш≥ маг≥странти-культурологи. —лухачами та дискутантами стали бакалаври р≥зних курс≥в спец≥альност≥ «культуролог≥€».

™ спод≥ванн€, що так≥ заходи дедал≥ вище п≥дноситимуть р≥вень академ≥чноњ сумл≥нност≥ учасник≥в академ≥чного процесу та формуватимуть м≥цний ≥мун≥тет проти неетичних аспект≥в в осв≥т≥ й науков≥й робот≥.

P.S. ƒо реч≥, проведенн€ таких заход≥в дл€ студент≥в кафедри ф≥лософ≥њ та культуролог≥њ (а донедавна ф≥лософсько-теолог≥чного факультету) „ерн≥вецького ун≥верситету стаЇ вже систематичним, адже й минулого навчального року њх було орган≥зовано дек≥лька.

ѕосиланн€ на висв≥тленн€ ц≥Їњ под≥њ у ‘Ѕ:

https://www.facebook.com/groups/243644453178552/permalink/646429252900068/

>>>
2020-10-16 14:42:44
 

“ќЋ≈–јЌ“Ќ≤—“№ ќ„»ћј

ћќЋќƒ»’ „≈–Ќ≤¬≈÷№ »’  ”Ћ№“”–ќЋќ√≤¬ “ј –≈Ћ≤√≤™«Ќј¬÷≤¬

 

Ќетрив≥альний фаховий ≥ соц≥ально значущий д≥алог в≥дбувс€ сьогодн≥ онлайн в межах педагог≥чноњ (асистентськоњ) практики маг≥странт≥в –  культуролог≥в та рел≥г≥Їзнавц≥в – майбутн≥х випускник≥в кафедри ф≥лософ≥њ та культуролог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ÷€ кафедра, €к в≥домо, функц≥онуЇ нин≥ в структур≥ ф≥лолог≥чного факультету й об'ЇднуЇ вс≥ осв≥тн≥ програми колишнього ф≥лософсько-теолог≥чного факультету.

 ѕрактиканти – без п'€ти хвилин маг≥стри – провели цей зах≥д в межах роботи з≥ студентами-культурологами 4-го курсу заочноњ форми бакалаврату. ћайже вс≥ ц≥ студенти поЇднують навчанн€ ≥з роботою в дотичних до фаху культуролога творчих сферах (зокрема, в театр≥, б≥бл≥отечн≥й сфер≥ тощо). ќтже, можна констатувати, що д≥алогували профес≥онали, що й надало обговоренню ≥нформативност≥, анал≥тичност≥, здоровоњ критичност≥ та рельЇфност≥ баченн€ непростих вузл≥в проблеми толерантност≥ в соц≥ум≥, культур≥, комун≥кац≥њ м≥ж особами та сп≥льнотами.

 ќрган≥затори присв€тили под≥ю наближенню ћ≥жнародного дн€ толерантност≥, €кий за ухвалою ёЌ≈— ќ в≥дзначаЇтьс€ 16 листопада. «м≥стовн≥ допов≥д≥ супроводжувалис€ жвавим обговоренн€м. ѕрактиканти також вдало передбачили в≥зуал≥зац≥ю обговорюваних тем та в≥кторинно-≥гровий елемент, €кий надав робот≥ особливоњ енергетики.

 ” заход≥ вз€ли участь доктори докторка ф≥лософських наук, професорка ћар≥€ „≥карькова, докторка ф≥лософських наук, доцентка ≤рина √орохол≥нська, доктор ф≥лософських наук, доцент ќлександр Ѕродецький. ћайбутн≥ випускники маг≥стратури – практиканти, що орган≥зували зах≥д: рел≥г≥Їзнавець «ореслав Ћаврук, культурологи –остислав ѕетричук, ћар≥€ Ѕасараба, ќксана Ўтика, Ќатал≥€ √уцул. ѕод€ка також культурологин€м – майбутн≥м випускниц€м бакалаврату – за ц≥кав≥ м≥ркуванн€ та дискус≥ю (ёл€  в€тковська¬ита ¬олодькина, ¬≥ктор≥€ √ригорчук, ћар≥€  оцюбенко, ¬≥ра √лушко, Ќад≥€  овалюк).>>>
2020-06-05 14:40:15
 

PHd-здобувачка, рел≥г≥Їзнавиц€ з „ерн≥вецького ун≥верситету ≤рина Ћазоревич

виступила з допов≥ддю на м≥жнародному науково-практичному форум≥ з питань академ≥чноњ доброчесност≥

>>>
2020-05-25 16:54:35
 
«–озум – незм≥нний кап≥тал у м≥нливому св≥т≥»

«а ≥н≥ц≥ативи —тудентського парламенту „Ќ” в ун≥верситету стартував челендж серед л≥дер≥в думки студентськоњ сп≥льноти ун≥верситету – #непростоспец≥альност≥ – студенти д≥л€тьс€ власними враженн€ми про актуальн≥сть та значущ≥сть тих спец≥альностей, на €ких вони навчаютьс€. —туденти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету у власному в≥део-звернен≥ переконливо св≥дчать, що розум та критичн≥сть мисленн€, соц≥альна в≥дпов≥дальн≥сть та висока духовна культура – це незм≥нн≥ ц≥нност≥ ун≥верситетськоњ осв≥ти, а також розвитку особистост≥ та профес≥онала. ѕерегл€ньте це зверненн€ й переконайтесь в цьому й ¬и.

>>>
2020-05-22 15:35:50
 

‘≤Ћќ—ќ‘—№ ќ-“≈ќЋќ√≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“ ≤≤ семестр 2019-2020 навчального року
«јЋ≤ ќ¬ј —≈—≤я
≈ «јћ≈Ќј÷≤…Ќј —≈—≤я

>>>
2020-05-22 15:34:48
 

 ј–јЌ“»ЌЌ»… ѕ≈–‘ќ–ћјЌ— —ѕ–ј√Ћ»’  –ј—» “ј “¬ќ–„ќ—“≤... ƒќ ƒЌя  Ќ»√» (23 кв≥тн€).
🎇—аме так можна назвати ось цю реал≥зовану шл€хетну ≥н≥ц≥ативу - ≥ тепер≥шн≥ студенти, ≥ колишн≥ випускники ‘≤Ћќ—ќ‘—№ ќ-“≈ќЋќ√≤„Ќќ√ќ факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича прочитали уподобаний ними ¬≤–Ў —≈–√≤я ∆јƒјЌј "ѕагорби", склавши фрагментики своњх √ќЋќ—≤¬ у ™ƒ»Ќ≈ ÷≤Ћ≈.
♦️≤ хоч, може, десь щось звучить ≥нтонац≥йно не ≥деально, однак ≥нтонац≥€ сердець - непомильна ≥ в ун≥сон. ¬се робилос€ на в≥дстан≥ одне в≥д одного.  ожен у своњй дом≥вц≥. ’тось в ”крањн≥, хтось - на —в€т≥й «емл≥.
🤝≤ велика роль у модерац≥њ, комун≥кац≥њ учасник≥в та монтуванн≥ належить асп≥рантц≥ спец≥альност≥ "рел≥г≥Їзнавство" ≤рин≥ Ћазоревич, студентов≥-богослову Ѕогданов≥ Ѕораку ≥ студентов≥ соц≥ологу, голов≥ студентського ѕарламенту ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ћатв≥Їв≥ ƒар≥йчуку. ѓхн€ небайдуж≥сть надихнула вс≥х учасник≥в ≥, спод≥ваЇмось, надихне й ¬ас.
💥¬елика под€ка також нашим випускникам попередн≥х рок≥в, €к≥ люб'€зно долучилис€. ÷е знаний черн≥вецький журнал≥ст ≥ фотомитець ћаксим  озменко; кандидат ф≥лософських наук, доцент ≥ музикант ¬≥тал≥й ћудраков (’мельницький), ёл≥€ ™вст≥нгнЇЇва (≤зрањль), кандидатка ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська („ерн≥вц≥) ≥ вже згадана поетеса, ф≥лософин€ ≥ рел≥г≥Їзнавиц€ ≤рина Ћазоревич („ерн≥вц≥).
Ќу, ≥ назвемо вс≥х студент≥в, €к≥ декламують цю чудову поез≥ю: јнтон ѕопаденко (ф≥лософ), ёл≥€ —ирко (соц≥альне забезпеченн€), ќлекс≥й —пасов (богослов), ¬ерон≥ка —кавренюк (соц≥альне забезпеченн€), ¬олодимир Ѕлагий (богослов), ќлександра Ћуценко (культурологин€), ¬асиль Ѕорук (культуролог), “ереза Ѕойчук (культурологин€), ћаргарита “имуш (¬овчук) (соц≥альне забезпеченн€), ћатв≥й ƒар≥йчук (соц≥олог).
♥️—лухаймо ≥ м≥ркуймо! “а насолоджуймос€  расою —лова!
📚≤ ¬≈Ћ» ≈ —ѕј—»Ѕ≤ —≈–√≤™¬≤ ∆јƒјЌ” «ј “≈, ўќ ™ …ќ√ќ “¬ќ–„≤—“№!

 

 

>>>
2020-05-20 12:53:07
 

Ќ≈ «ј÷» Ћё¬ј“»—я Ќј ѕ≈–≈Ў ќƒј’, ј ¬≤ƒЌј’ќƒ»“» Ќќ¬≤ ћќ∆Ћ»¬ќ—“≤ ƒЋя –ќЅќ“» ≤ Ќј¬„јЌЌя ¬ ”ћќ¬ј’  ј–јЌ“»Ќ”!

—јћ≈ ÷≈ – ƒ≤яЋ№Ќ»… Ћ≈…“ћќ“»¬ ƒЋя —“”ƒ≈Ќ“≤¬ ≤ ¬» Ћјƒј„≤¬ ”—≤’ ќ—¬≤“Ќ≤’ ѕ–ќ√–јћ ‘≤Ћќ—ќ‘—№ ќ-“≈ќЋќ√≤„Ќќ√ќ ‘ј ”Ћ№“≈“”

”же впродовж 2 м≥с€ц≥в сп≥льнота ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, з в≥домих причин, працюЇ дистанц≥йно. ј проте ≥ викладач≥, ≥ студенти перебувають в енерг≥йному робочому тонус≥. “ож в≥дбуваютьс€ не т≥льки лекц≥њ ≥ сем≥нари за розкладом, а й ведутьс€ службов≥ наради та зас≥данн€, провод€тьс€ веб≥нари ≥ конференц≥њ, в≥дбуваютьс€ та захищаютьс€ практики (зокрема, педагог≥чна практика у бакалавр≥в-богослов≥в, базою дл€ €коњ з огл€ду на обставини стали не школи, а ун≥верситет ≥ кафедра, ≥ зв≥тн≥ уроки даютьс€ студентами в онлайн-режим≥ – дл€ ≥мпров≥зованоњ аудитор≥њ, €ку складають одногрупник та викладач≥). —еред усп≥х≥в студент≥в – записаний ц≥кавий в≥деоролик з дистанц≥йним сп≥льним читанн€м ≥ студентами, ≥ р€дом колишн≥х випускник≥в в≥рша до ƒн€  ниги, €скрава участь студент≥в (ф≥лософ≥в, богослов≥в, соц≥олог≥в, культуролог≥в, рел≥г≥Їзнавц≥в, соцзабезпеченц≥в та публ≥чних управл≥нц≥в) у кафедральному, факультетському та ун≥верситетському етапах студентськоњ науковоњ конференц≥њ „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. √≥дно представив факультет на ун≥верситетському р≥вн≥ студент спец≥альност≥ «‘≥лософ≥€» јнтон ѕопаденко. ѕрацюЇ ≥ заочна форма навчанн€. «д≥йснютьс€ активно п≥дготовка до зал≥ково-екзаменац≥йноњ сес≥њ ≥ п≥дсумковоњ атестац≥њ випускник≥в. ј ось р€д фотофакт≥в карантинноњ роботи.

 

>>>
2020-05-14 18:19:24
 

”“ќ„Ќ≈ЌЌя

 

–едакц≥йна колег≥€ м≥жнародного часопису «–ел≥г≥€ та соц≥ум», €кий видаЇтьс€ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, спов≥щаЇ, що в номер≥ 3-4 (35-36), 2019 р. цього виданн€ через техн≥чний огр≥х помилково вказано авторство опубл≥кованоњ там реценз≥њ на монограф≥ю ¬≥ти “итаренко «¬≥д пророцтв у рел≥г≥њ до прогнозуванн€ у рел≥г≥Їзнавств≥: ≥стор≥€, теор≥€, перспективи» ( ., 2017). «азначено, що авторкою реценз≥њ Ї Ћюдмила ќлександр≥вна ‘илипович, але насправд≥ авторство реценз≥њ належить Ћарис≥ ƒмитр≥вн≥ ¬ладиченко. –едколег≥€ просить вибаченн€ у читач≥в та згаданих науковц≥в за цю техн≥чну помилку ≥ п≥дтверджуЇ авторство Ћариси ƒмитр≥вни ¬ладиченко.

 

√оловний редактор – ¬асиль Ѕалух

>>>
2020-03-05 10:31:30
 

—¬≤“ќ√Ћяƒ ≤ —ќ÷≤”ћ ” —¬≤∆ќћ” Ѕј„≈ЌЌ≤ ёЌ»’

—убота, 22 лютого, дала гарну нагоду дл€ творчого сп≥лкуванн€ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича з цьогор≥чними випускниками – без п'€ти хвилин аб≥тур≥Їнтами. “ого дн€ на баз≥ факультет≥в тривав обласний етап конкурсу-захисту роб≥т вихованц≥в ћалоњ јкадем≥њ Ќаук. јктивно працювали школ€р≥ ≥ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥. ÷е саме т≥ юнаки, що вир≥шили розпочати в≥дкритт€ дл€ себе глибин ун≥кальних галузей знанн€ – ф≥лософ≥њ, рел≥г≥Їзнавства, богослов’€ ≥ соц≥олог≥њ. ÷≥кавим був спектр тем учн≥вських розв≥док – в≥д см≥ливих спроб ви€вити в традиц≥йних гуцульських св≥тогл€дних у€вленн€х перегуки з давньогрецькою натурф≥лософ≥Їю до проблематики сучасних п≥дл≥ткових соц≥офоб≥й та ретельного мон≥торингу читацьких зац≥кавлень черн≥вецьких школ€р≥в ≥ студент≥в (≥ також - причин браку ≥нтересу до читанн€ в багатьох ≥з них). ”чн≥ намагалис€ презентувати св≥й доробок небанально; багато хто з них справд≥ влучно в≥дпов≥дав на запитанн€; велас€ жвава та конструктивна тематична дискус≥€ – ≥ учасник≥в одне з одним, ≥ м≥ж членами жур≥, ≥ м≥ж представниками жур≥ та конкурсантами. ’то з учасник≥в потрапить на трет≥й – столичний – етап конкурсу визначили в≥дпов≥дно до виставлених бал≥в (а оц≥нюванн€ мало триетапну градац≥ю – заочне рецензуванн€ роб≥т, тест з ≥стор≥њ та власне захист). јле в будь-€кому раз≥ кожен з учасник≥в – неаби€кий ентуз≥аст, небайдужий до гуман≥тарних ≥ соц≥альних знань. ≤ перш≥, поки що школ€рськ≥, досл≥дницьк≥ кроки кожного з них – це реальний початок ≥стор≥њ ”сп≥ху! ѕод€ка й учител€м, €к≥ п≥дготували учн≥в до конкурсу та стали натхненниками њхнього ≥нтелектуального саморозвитку. Ќе зайвим буде згадати тут кожного з конкурсант≥в ф≥лософсько-рел≥г≥Їзнавчо-соц≥олог≥чного в≥дд≥ленн€. ќтже, це: захоплен≥ культурою сакрального юн≥ рел≥г≥Їзнавц≥ ≤ван  речун€к, јндр≥й Ѕаб≥й, ћарина –ейкало, ћикола ≤лащук; допитлив≥ в≥дкривач≥ тањн любов≥ до мудрост≥, авторки розв≥док з ф≥лософ≥њ - јнастас≥€ ѕентюк та јндр≥ана ≤ванова; уважн≥ до пульсуванн€ динам≥ки сусп≥льства соц≥ологин≥ – ћарина Ћейба й јнастас≥€ —≥г≥това. ёнаки та юначки представл€ли р≥зн≥ закутки Ѕуковини ≥ столицю област≥ – „ерн≥вц≥. ¬ жур≥ працювали викладач≥ вс≥х трьох кафедр ф≥лософсько-теолог≥чного факультету та заступниц€ директора черн≥вецькоњ г≥мназ≥њ є2: доктори й кандидати наук, доценти – ќлександр Ѕродецький, “ет€на ћед≥на, –оман –ошкулець, ќлена ƒика. ¬икладач≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету радо презентували кожному учасников≥ конкурсу комплект наукових ≥ навчальних книжок з ф≥лософ≥њ, етики, рел≥г≥Їзнавства, соц≥олог≥њ (€к авторства викладач≥в факультету, так й ≥нших автор≥в). Ќу, а неперевершена у своњй крас≥, завжди елегантна –езиденц≥€ (ансамбль центральних корпус≥в „ерн≥вецького ун≥верситету), мабуть, наснажившись енерг≥Їю юност≥, €ка в особ≥ досл≥дник≥в-початк≥вц≥в ув≥рвалас€ нин≥ в њњ ст≥ни, вже не сумн≥валас€: весна ось-ось настане! :) P.S. Ќа факультет≥, кр≥м ≥ншого, творч≥ учн≥ д≥зналис€, що спектр можливостей здобувати тут осв≥ту не вичерпуЇтьс€ лише тим, що зазначено в назв≥ факультету! Ѕо ж нин≥ тут можна здобувати бакалаврський фах не т≥льки з ф≥лософ≥њ ≥ богослов’€, а й з культуролог≥њ, соц≥олог≥њ, соц≥ального забезпеченн€. ≤ в маг≥стратур≥ можна навчатис€ також на багатьох напр€мках (ф≥лософ≥€, культуролог≥€, соц≥олог≥€, богослов’€, рел≥г≥Їзнавство, публ≥чне управл≥нн€ та адм≥н≥струванн€ (м≥сцеве самовр€дуванн€)).  р≥м наукових ≥ навчальних книжок, учн≥ отримали креативно ≥ студентоцентрично зроблений €скравий буклет про житт€ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, про його усп≥шних випускник≥в, про працю та дозв≥лл€ студент≥в ≥ викладач≥в!

>>>
2020-02-18 14:22:01
 

 онструктивне сп≥лкуванн€ студент≥в ≥ викладач≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету з потенц≥йними аб≥тур≥Їнтами п≥д час ƒн€ ¬≥дкритих ƒверей „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ∆ивою мовою про актуальн≥ ≥ потенц≥йно престижн≥ спец≥альност≥ - ф≥лософ≥ю, культуролог≥ю, соц≥олог≥ю, соц≥альне забезпеченн€, богослов'€, рел≥г≥Їзнавство, публ≥чне упрпавл≥нн€ та адм≥н≥струванн€.

>>>
2020-02-11 10:42:00
 

"ѕопул€ризац≥€ теми академ≥чноњ доброчесност≥. ÷ього разу - в аудитор≥њ студент≥в-богослов≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету. ƒопов≥дачка - кандидатка ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська орган≥зувала зах≥д, збалансовуючи ≥нформативно-роз'€снювальний ≥ д≥алог≥чно-дискус≥йний аспекти. Ќа заход≥ були присутн≥ й гарант бакалаврськоњ осв≥тньоњ програми з богослов'€ доц. ћикола ўербань та декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ќлександр Ѕродецький".

>>>
2020-01-13 14:02:24
 

13 с≥чн€ 2020 р. ф≥лософсько-теолог≥чний факультет укотре виблиснув своЇю р≥знобарвн≥стю. јдже саме сьогодн≥ отримали дипломи маг≥стри 6-х спец≥альностей - ф≥лософи, рел≥г≥Їзнавц≥, соц≥ологи, культурологи, фах≥вц≥ з публ≥чного управл≥нн€ та богослови. ƒо реч≥, хоч €краз черн≥вецька ун≥верситетська богословська осв≥та маЇ найдовшу ≥стор≥ю в ”крањн≥ доби незалежност≥, однак дипломи саме державного зразка маг≥стри-богослови здобули сьогодн≥ вперше за вс≥ роки в≥д часу ≥снуванн€ факультету. “ак≥ р≥зн≥ ≥ за св≥тогл€дом, ≥ за в≥ком, ≥ за ≥нтересами, а водночас об'Їднан≥ живою ≥ незримою особлив≥стю, €ка даЇтьс€ т≥льки в мурах черн≥вецькоњ –езиденц≥њ, випускники, безперечно, знайдуть себе в житт≥ ≥ профес≥њ! ≤ треба долати стереотип, н≥би гуман≥тар≥њ мають працювати не за фахом, а де вийде! Ќ≥! Ќаш≥ випускники мають потенц≥ал зм≥нювати сусп≥льство, ≥ вони доводитимуть, що можна ≥ треба бути усп≥шними саме з фахом гуман≥тар≥€! ¬ урочист≥й церемон≥њ, кр≥м випускник≥в, њхн≥х батьк≥в вз€ли участь перший проректор „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича доктор ≥сторичних наук, професор ¬асиль Ѕалух; декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету доктор ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький, зав≥дувач≥ випускових кафедр доктори ф≥лософських наук ¬≥тал≥й ƒокаш, ќльга –упташ, ћикола Ўкр≥бл€к, куратори академ≥чних груп, викладач≥ факультету. «ав≥тав на св€тковий зах≥д ≥ арх≥Їпископ ѕ÷” √ерман (—еманчук).

>>>
2019-12-28 12:24:24
 

« 23 по 28 грудн€ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ тривали захисти маг≥стерських роб≥т з 5-х спец≥альностей: ф≥лософ≥њ, культуролог≥њ, богослов'€, соц≥олог≥њ, публ≥чного управл≥нн€ та адм≥н≥струванн€ (м≥сцеве самовр€дуванн€)

>>>
2019-12-13 09:40:01
 

ƒумку √ригор≥€ —ковороди зац≥кавлено вивчають в ћ≥лан≥ й д≥л€тьс€ результатами досл≥дженн€ ≥ в широкому св≥т≥, ≥ в ”крањн≥

 

ѕро метафоричн≥сть та символ≥зм текст≥в √ригор≥€ —ковороди сп≥лкувалис€ сьогодн≥ в Ѕлакитн≥й «ал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету, де в≥дбулас€ лекц≥€ професорки ћ≥ланського ун≥верситету ћар≥њ √рац≥њ Ѕартол≥н≥. ѕан≥ ћар≥€ √рац≥€ – авторка монограф≥њ "ѕ≥знай самого себе. Ќеоплатон≥чн≥ джерела в творчост≥ √ригор≥€ —ковороди". «а цю працю 2019 року досл≥дницю в≥дзначено м≥жнародною прем≥Їю ≥мен≥ ≤вана ‘ранка. Ћекц≥€ вкотре п≥дтвердила глибинну, внутр≥шню спор≥днен≥сть ф≥лософсько-св≥тогл€дних ≥ ф≥лолог≥чних наук. «окрема, смислова д≥Їв≥сть метафоричност≥ розкривалас€ професоркою Ѕартол≥н≥ в синтез≥ л≥тературознавчих, л≥нгв≥стичних, естетичних, ф≥лософських та богословських њњ аспект≥в. ÷≥кавими були м≥ркуванн€ про метафору "ƒом≥вки" у —ковороди ≥ њњ суголосн≥сть з образами, в €к≥ зод€галас€ думка неоплатон≥к≥в та мислител≥в патристичноњ доби. “акож влучний анал≥з лекторка застосувала щодо своЇр≥дност≥ сковородинського христи€нського сократизму. ¬разила чудова об≥знан≥сть пан≥ Ѕартол≥н≥ не лише з украњнською мовою, €кою вона в≥льно сп≥лкуЇтьс€ ≥ €кою робила свою допов≥дь, а й ≥ з грецькою, латинською, церковнослов'€нською ≥ специф≥чною мовою ориг≥нальних текст≥в √ригор≥€ —авича. ¬ обговоренн≥, зокрема, виступив ≥ декан ф≥лолог≥чного факультету, доктор ф≥лолог≥чних наук, професор ≥ поет Ѕорис Ѕунчук. ¬≥н, до реч≥, член правл≥нн€ ћ≥жнародного фонду ≤вана ‘ранка. ¬лучними були слова цього черн≥вецького професора, спр€мован≥ на запереченн€ стереотипу про украњнц≥в €к н≥бито "культурно б≥дну" нац≥ю. ƒекан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету доктор ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький, п≥дкресливши м≥ждисципл≥нарн≥сть ≥ герменевтичну потенц≥ал≥стичн≥сть, що њх дають змогу реал≥зувати сковородинськ≥ студ≥њ, в≥дзначив ≥стотну гуман≥тарну користь таких тем ≥ заход≥в. ¬≥н привернув увагу й до теми перекладу твор≥в —ковороди сучасною украњнською та ≥ншими мовами. «ав≥дувачка кафедри ф≥лософ≥њ докторка ф≥лософських наук ќльга –упташ торкнулас€ ц≥кавоњ теми концепт≥в т≥лесност≥ ≥ душевност≥ в розум≥нн≥ —ковороди. ≤нформативност≥ заходов≥ додали виступи ≤гор€  уруса – директора ћ≥жнародного фонду ≥мен≥ ≤вана ‘ранка та ќльги Ќижник – укладачки зб≥рки "як ‘ранко з синами спорив". ÷€ зб≥рка м≥стить ран≥ше не в≥дом≥, в≥днайден≥ досл≥дницею, спогади поетового сина – “араса ‘ранка про свого батька ≥ про де€к≥ ц≥кав≥ родинно-побутов≥ аспекти про€ву його особистост≥ та характеру. ¬ заход≥ вз€ли також участь науковц≥ ф≥лолог≥чного ≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультет≥в, зокрема, кандидати наук, доценти јлла јнтоф≥йчук, ярослав –едьква, “ет€на –адзин€к, –оман –ошкулець, ќлександр ћарчук, Ћес€ ѕроданик. «ац≥кавлено сприймала под≥ю ≥ студентська сп≥льнота обох факультет≥в.

 

>>>
2019-12-09 08:44:45
 

ќс≥нь, сповнена ц≥кавих под≥й

 

÷≥ла низка ц≥кавих ≥ зм≥стовних заход≥в в≥дбулас€ в жовтн≥ – грудн≥ 2019 р. або з безпосередньоњ ≥н≥ц≥ативи, або за активноњ участ≥ викладач≥в ≥ студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького ун≥верситету.

·       «окрема, 4 грудн€ 2019 р. обговорювали низку гостро актуальних питань прикладноњ та б≥омедичноњ етики. ѕриверталас€ увага до б≥омедичного волонтерства ≥ донорства кров≥. ” заход≥, кр≥м студент≥в, викладач≥в та адм≥н≥страц≥њ факультету вз€ли участь головна л≥карка „ерн≥вецького обласного центру служби кров≥ јнжел≥ка  аланча та кер≥вниц≥ „ерн≥вецькоњ обласноњ орган≥зац≥њ “овариства „ервоного ’реста ”крањни ћирослава ќстровецька ≥ Ќатал≥€ ¬≥знюк.

·       “акож 4 грудн€ студентська команда факультету пос≥ла бронзове ≤≤≤ м≥сце в ун≥верситетському «Ѕрейн-рингу», де брали участь команди 12 навчальних п≥дрозд≥л≥в (факультет≥в, ≥нститут≥в ≥ коледжу). «ах≥д в≥дбувавс€ в ошатн≥й читальн≥й зал≥ науковоњ б≥бл≥отеки ун≥верситету. ”часники команди ф≥лософсько-теолог≥чного – це соц≥олог ћатв≥й ƒар≥йчук (≤≤≤ курс), культуролог ¬асиль Ѕорук (≤V курс), ф≥лософин€ ¬≥ктор≥€ ¬олощук (≤ курс), культурологин€ јнна-ћар≥€  омарова (≤ курс).

·       21 листопада з нагоди ¬сесв≥тнього дн€ ф≥лософ≥њ в≥дбувс€ ун≥верситетський ф≥лософський турн≥р, в €кому вз€ли участь команди ус≥х факультет≥в, ≥нститут≥в та коледжу, ≥ перемогу здобули студенти зб≥рноњ команди ф≥лолог≥чного факультету ≥ факультету ф≥зичноњ культури та здоров’€ людини ( атерина ƒанилюк, јнна —кал≥ух, ћаргарита ёхименко, ћикола  аз≥в, ≤ван  ушн≥р та ƒанило ѕ≥калов). ” супер-гр≥ вони зустр≥лис€ з командою студент≥в-ф≥лософ≥в (ћикола Ѕогатчук, јнтон ѕопаденко, Ќатал≥€ ’одан, јнна ”рсул€к, ¬≥тал≥й ѕалагнюк. ” супер-гр≥ перш≥сть здобули ф≥лософи. ” факультетському етап≥ турн≥ру також активно про€вили себе студенти-ф≥лософи ќлександр ярема, јл≥ Ѕайрамов, —тан≥слав Ѕурлака, ћикита ћуха, јнтон Ѕровченко. ћодерували, працювали в жур≥, забезпечували фаховий супров≥д заходу зав≥дувачка кафедри ф≥лософ≥њ, доктор ф≥лософських наук ќльга –упташ, доценти та асистенти ц≥Їњ ж кафедри ярослав  озьмук, –оман –ошкулець, —в≥тлана Ѕал≥нченко, ≤рина ѕочинок, “ет€на –адзин€к, ≤гор –уснак, Ћес€ ѕроданик, –оман ќнуфр≥йчук, Ћюдмила ѕодгорна, ≤рина √ригорк≥в- оротчук.

·       ≤ ще одна под≥€ з нагоди ¬сесв≥тнього дн€ ф≥лософ≥њ в≥дбулас€ 20 листопада – поетичн≥ читанн€, еп≥графом дл€ €ких вз€то слова ≤мануел€  анта: «ѕоез≥€ – це займатис€ в≥льною грою у€ви €к справою розсудку». ƒо заходу долучилис€ студенти та викладач≥ ≥ ф≥лософсько-теолог≥чного та ф≥лолог≥чного факультет≥в „ерн≥вецького ун≥верситету, ≥ „ерн≥вецького медичного коледжу. ≤н≥ц≥ював зах≥д – декан факультету доктор ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький, багато зробили дл€ його безпосередньоњ орган≥зац≥њ кандидати ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська, ќлександр ћарчук, асп≥рантка ≤рина Ћазоревич, знана своњми поетичними усп≥хами.

·       ј до ƒн€ украњнськоњ писемност≥ та мови, що в≥дзначаЇтьс€ 9 листопада, студенти ≥ викладач≥ факультету з≥бралис€ обговорити зв’€зки мови ≥ духовноњ культури. ≤н≥ц≥ювали зустр≥ч кандидат ф≥лософських наук, заступник декана з навчально-виховноњ роботи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького ун≥верситету ќлександр ћарчук та маг≥странт спец≥альност≥ «богослов’€» ≥ водночас бакалавр ф≥лолог≥њ ёл≥ан “имчук, €кий перебуваЇ зараз на асистентськ≥й практиц≥. ¬з€в участь у заход≥ ≥ в.о. декана факультету доктор ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький. ¬дале модеруванн€, зд≥йснене ќлександром ћарчуком та ёл≥аном “имчуком, забезпечило небайдуж≥сть учасник≥в, студентську активн≥сть, дискус≥йне обговоренн€ та чимало влучних запитань ≥ зм≥стовних в≥дпов≥дей. —еред ≥ншого, обговорювалис€ богословськ≥ й культуролог≥чн≥ аспекти мовного дару людини та ц≥нност≥ —лова ≥ —п≥лкуванн€, питанн€ переклад≥в рел≥г≥йних текст≥в мовами св≥ту, ≥, зокрема, Ѕ≥бл≥њ, патристичноњ та богослужбовоњ л≥тератури украњнською мовою. ¬ажливо, що обговоренн€ торкнулос€ ≥ сучасноњ мед≥йноњ культури та њњ рел≥г≥йного ≥ рел≥г≥Їзнавчого аспект≥в. ”часники дискутували довкола значущост≥, форм та методик присутност≥ рел≥г≥йних актив≥ст≥в у простор≥ соц≥альних мереж, обм≥рковували плюси ≥ м≥нуси цього. „имало зм≥стовних м≥ркувань та ремарок було зроблено ≥ щодо ц≥нн≥сного обрамленн€ мовноњ культури (та антикультури) сучасних телебаченн€, рад≥о, к≥нематографу, You-tube-простору. ƒопов≥дачами були студенти ћихайло Ѕачинський, ¬олодимир –оговський, ёл≥€  остюк, ћихайло ћ≥лешк≥н. јктивно долучалис€ до обговоренн€ маг≥странт спец≥альност≥ «богослов’€» та бакалавр ф≥лософ≥њ –оман ћарчишак ≥ студент економ≥чного факультету —в€тослав ћарчишак.  р≥м участ≥ в дискус≥њ, в≥н ≥ Ѕогдан Ѕорак також спри€ли технолог≥чному забезпеченню ц≥Їњ м≥н≥-конференц≥њ. ¬лучним завершальним акордом цього заходу став буквальний вих≥д його за академ≥чн≥ меж≥. јдже студенти приготували символ≥чн≥, зроблен≥ в≥д щирого серц€ ≥ з≥ смислом, сувен≥ри, €к≥ вручали на вулиц≥ перехожим. ” такий спос≥б вони привертали увагу до питань украњнськоњ мови, њњ культури, престижност≥, життЇвоњ ваги та, без переб≥льшенн€, справд≥ безпекового значенн€ зусиль з њњ всеб≥чного розвитку.

·       4 листопада студентське наукове товариство «Academia Orthodoxa» мало ц≥каву та пл≥дну зустр≥ч з професором кафедри еколог≥њ —.—.–уденко на тему «≈колог≥чна етика в Ѕ≥бл≥њ». ¬ажлив≥ питанн€ в≥дпов≥дальност≥ та акс≥олог≥чноњ зумовленост≥ еколог≥чноњ св≥домост≥ розгл€далис€ сп≥льнотно в продуктивному контекст≥ синерг≥њ св≥тських ≥ богословських п≥дход≥в.

·       ј 11 жовтн€ з ≥н≥ц≥ативи заступника декана з навчально-виховноњ роботи кандидата ф≥лософських наук ќлександра ћарчука та викладач≥в „ерн≥вецького медичного коледжу ≤рини ћарчук й ќлександри —то€н студенти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету разом з≥ студентами-медиками долучилис€ до шл€хетноњ под≥њ – м≥жнародного флешмобу з нагоди всесв≥тнього ƒн€ дит€чоњ та дорослоњ пал≥ативноњ допомоги.

·       ≤ це лише де€к≥ заходи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, €к≥ в≥дбулис€ впродовж останн≥х двох м≥с€ц≥в.

>>>
2019-11-27 12:54:02
 

>>>
2019-11-20 09:47:25
 

«ѕќ≈«≤я – ÷≈ «ј…ћј“»—я ¬≤Ћ№Ќќё √–ќё ”я¬»
я  —ѕ–ј¬ќё –ќ«—”ƒ ”» (≤.  јЌ“)

ѕоет вбиваЇ буденн≥сть ≥ оживл€Ї њњ у новому вим≥р≥. —ьогодн≥ ми живемо в основному ≥нтелектом ≥ розрахунком. яке ж це диво ≥ щаст€, коли, мов блискавка розриваЇ обр≥й, ≥ звичайн≥ реч≥ стають невимовно прекрасними. “ак≥ хвилююч≥ миттЇвост≥ ми вс≥ пережили 20 листопада 2019 р. п≥д час поетичних читань, еп≥графом дл€ €ких було обрано афористичний висл≥в ф≥лософа ≤мануел€  анта: «ѕоез≥€ – це займатис€ в≥льною грою у€ви €к справою розсудку». —туденти (тепер≥шн≥ ≥ колишн≥) та викладач≥ ф≥лософсько-теолог≥чного ≥ ф≥лолог≥чного факультет≥в, а також „ерн≥вецького медичного коледжу д≥лилис€ власними поетичними творами та жваво й невимушено обговорювали њх за горн€тком чаю або кави. —лово супроводила ћелод≥€, а ƒумку – ≈моц≥€. ќсь ≥мена лише де€ких студент≥в – учасник≥в заходу: ћар’€на —амойлова, јнтон ѕопаденко, ќлена ƒуплава, –оман ћарчишак, “ереза Ѕойчук, Ќатал≥€ ƒомчук, јндр≥й ƒвол≥тчук, ћикола Ѕакай, јдр≥ан ”житчак, ёр≥й “имченко, ќлена “имофЇЇнкова, ћихайло ћалиш та ≥н. ћодерувала зах≥д асп≥рантка-рел≥г≥Їзнавиц€ ≤рина Ћазоревич, учасниц€ багатьох поетичних конкурс≥в та фестивал≥в й авторка опубл≥кованоњ книжки в≥рш≥в.  р≥м талановитих студент≥в, також вз€ли активну участь у заход≥ доктори ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький та ћикола Ўкр≥бл€к, кандидати ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська та ќлександр ћарчук.  ожен з них виступив з≥ своњм поетичним або музичним блоком.
ƒекан ‘“‘ ќ. Ѕродецький назвав поез≥ю «майстернею неправильност≥», ≥ важко не погодитис€ з цим. «јдже будь-€ка поез≥€ ‒ це неправильн≥сть, чи не так? Ѕо ж €к, наприклад, небо може усм≥хатис€? ÷е неправильно!  ;) ј €кщо сутн≥сно, то поез≥€ ‒ це синон≥м слова "Ћюдина". Ѕо хто маЇ серце, той знаЇ поез≥ю. Ќав≥ть €кщо н≥коли не читав жодного в≥рша». Ќин≥шн€ ≥мпреза на ф≥лосософсько-теолог≥чному факультет≥ з≥брала ≥ тих, хто читав, ≥ тих, хто писав, ≥ тих, хто пише. ј головне ‒ тих, хто любить. ѕоетичний веч≥р ви€вивс€ до неправильност≥ щирим ≥ до неправильност≥ красивим! ј це ключове... —лово супроводила ћелод≥€, а ƒумку ‒ ≈моц≥€... ’≥ба могло би бути по-≥ншому?


>>>
2019-11-18 08:34:55
 

≈кспертна група Ќј«я¬ќ запрошуЇ вс≥х охочих долучитись до в≥дкритоњ зустр≥ч≥


¬≥дпов≥дно до наказу Ќј«я¬ќ є 99-≈ в≥д 13 листопада 2019 року,  в пер≥од з 18 по 20 листопада 2019 року, на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковача, експертна група буде проводити акредитац≥йну експертизу осв≥тньоњ програми «Ѕогослов’€» другого (маг≥стерського) р≥вн€ за спец≥альн≥стю 041 Ѕогослов’€ галуз≥ знань 04 Ѕогослов’€ розроблену на кафедр≥ культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.
¬≥дпов≥дно до плану в≥зиту експертноњ групи у в≥второк, 19 листопада 2019 року, в≥дбудетьс€ в≥дкрита зустр≥ч з ус≥ма охочими учасниками осв≥тнього процесу (кр≥м гаранта ќѕ та представник≥в адм≥н≥страц≥њ «¬ќ). «устр≥ч в≥дбуватиметьс€ в пром≥жку з 17-45 до 18-45 в 31 аудитор≥њ 6 корусу „Ќ”.

>>>
2019-11-13 11:02:22
 

ѕ–ќ√–јћј

розвитку ф≥лософсько-теолог≥чного факультету

„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету

≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

кандидата на посаду декана,

доктора ф≥лософських наук, доцента,

зав≥дувачки кафедри ф≥лософ≥њ

ќльги –”ѕ“јЎ

>>>
2019-11-13 11:00:50
 

—тратег≥чний план розвитку ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету


≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича


(програма претендента на посаду декана факультету доктора ф≥лософських наук, доцента


ќлександра Ѕродецького) 


>>>
2019-10-10 09:30:48
Ќј” ќ¬÷≤ „ќ“»–№ќ’  –јѓЌ «≤Ѕ–јЋ»—я Ќј ‘ј ”Ћ№“≈“≤ ƒЋя ƒ≤јЋќ√”  

Ќј” ќ¬÷≤ „ќ“»–№ќ’  –јѓЌ «≤Ѕ–јЋ»—я Ќј ‘ј ”Ћ№“≈“≤ ƒЋя ƒ≤јЋќ√”  

 омун≥кац≥€... √уман≥тарне... ÷≥нност≥... „уЇмо ц≥ слова щодн€ ≥ зв≥дус≥ль. јле чи доносимо до св≥домост≥, що це - про нас самих?! ўо це - про найголовн≥ше! —п≥лкуватис€ - це жити. ј жити - це сп≥лкуватис€. якщо дбаЇмо про ф≥зичне довк≥лл€, то де ≥нструменти та ф≥льтри еколог≥њ смисл≥в? ћоже, людство њх таки маЇ, ≥ маЇ давно, т≥льки невм≥ло застосовуЇ? ‘≥лософ≥€ - "любов до мудрост≥"... –ел≥г≥€ - "зверненн€ до джерел"...  ультура - "дбайлив≥сть про зростанн€"... —оц≥ум - "сп≥льнотна сп≥вд≥€". ¬се це - —ѕ≤Ћ ”¬јЌЌя, все це  ќћ”Ќ≤ ј÷≤я. ≤ про обр≥њ цих важливих речей говорили 4 та 5 жовин€ 2019 р. в „ерн≥вецькому ун≥верситет≥ учасники м≥жнародноњ конференц≥њ, присв€ченоњ горизонтам комун≥катив≥стики. Ќазва конференц≥њ - «√уман≥тарно-наукове знанн€: горизонти комун≥катив≥стики».
 ¬з€ли участь експерти ≥ з ”крањни, ≥ з јвстр≥њ, ≥ з Ѕ≥лорус≥, ≥ з ≤спан≥њ. „и все гаразд в нашого украњнського сусп≥льства з конструктивною комун≥кативною здатн≥стю? „и, можливо, Ї потреба в корец≥њ та терап≥њ, €кщо ми так легко в≥ддаЇмос€ г≥дбридним звабам €к н≥бито "правд≥"? ≤ про це також розмовл€ли на форум≥. Ќатхненником та орган≥затором конференц≥њ Ї черн≥вецька наукова школа доктора ф≥лософських наук, професора ћихайла ћарчука, автора концепц≥њ ц≥нн≥сного потенц≥ал≥зму. ≤ це, до реч≥, вже дес€та м≥жнародна конференц≥€ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ „ерн≥вцького ун≥верситету з циклу присв€чених саме методолог≥њ гуман≥тарного знанн€.  онференц≥€ засв≥дчила ≥нтенсиф≥кац≥ю реальних крок≥в науковц≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету щодо розвитку м≥жнародноњ сп≥впрац≥. «окрема, в≥вс€ пл≥дний живий д≥алог з колегами з ≤нституту педагог≥чноњ осв≥ти та шк≥льних досл≥джень ун≥верситету ≤нсбрука (јвстр≥€), €кий представл€в професор ѕетер Ўтьоіер, та Ќац≥онального ун≥верситету дистанц≥йноњ осв≥ти м. ѕамплона (≤спан≥€), що делегував на конференц≥ю спец≥ал≥ста з ф≥лософ≥њ та л≥нгв≥стики ÷езар€ –одр≥геса ќріаса. ” програм≥ конференц≥њ було й представництво ≤нституту ф≥лософ≥њ Ѕ≥лоруськоњ јкадем≥њ наук. Ќа заклик черн≥вецьких ф≥лософ≥в до нашого ун≥верситету зав≥тали й професори, доценти, асп≥ранти з багатьох м≥ст ”крањни. ¬ межах дискурсу знайшлас€ н≥ша не т≥льки дл€ ф≥лософ≥в науки, а й дл€ рел≥г≥Їзнавц≥в, культуролог≥в, соц≥олог≥в, мовознавц≥в та л≥тературознавц≥в. ÷≥кавою ≥ взаЇмно пл≥дною була, зокрема, зустр≥ч ѕетера Ўтьонгера ≥ знаного буковинського ф≥лолога-герман≥ста, перекладача професора ѕетра –ихла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>
2019-09-30 13:50:49
 

26 вересн€ 2019 року у „ерн≥вецькому обласному музењ народноњ арх≥тектури ≥ побуту в≥дбулас€ посв€та студент≥в-першокурсник≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету. «а традиц≥Їю посв€ту готували студенти 3-го курсу факультету. ѕод€ка њм за вдало проведений зах≥д в≥д кер≥вництва факультету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>
2019-09-24 11:57:31
 

Ќав≥ть ул≥тку – в академ≥чному та просв≥тницькому тонус≥
Ќауковц≥, викладач≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету не забувають про своЇ творче покликанн€ ≥ в пер≥од л≥тнього, в≥дпускного затишш€. «окрема, цього л≥та ц≥лий р€д колег вз€ли участь у ц≥кавих ≥ зм≥стових наукових, осв≥тн≥х, просв≥тницьких под≥€х в ”крањн≥ ≥ за кордоном.
«окрема, зав≥дувачка кафедри ф≥лософ≥њ, доктор ф≥лософських наук ќльга –упташ та голова ради молодих вчених факультету, кандидат ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська презентували допов≥д≥ та д≥алогували в межах конференц≥њ, присв€чен≥й аспектам взаЇмод≥њ в≥ри ≥ розуму в ”крањнському католицькому ун≥верситет≥ (Ћьв≥в).
—тудентки спец≥альност≥ «культуролог≥€» ’ристина –огозинська та ёл≥€  онарська усп≥шно завершили семестрове навчанн€ за обм≥ном на баз≥ Ћодзького ун≥верситету (ѕольща).
” цьому ж ун≥верситет≥ студент спец≥альност≥ «соц≥олог≥€», голова студентського парламенту ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ћатв≥й ƒар≥йчук усп≥шно виступив з≥ своњм проектом у межах ћ≥жнародноњ л≥тньоњ школи «—оц≥альн≥ та економ≥чн≥ аспекти мультикультурал≥зму в ™вропейському —оюз≥ на приклад≥ Ћодз€».
«ав≥дувач кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, доктор ф≥лософських наук ћикола Ўкр≥бл€к був одним з активних учасник≥в експертного середовища на презентац≥њ книжково-≥люстративноњ виставки «ѕравослав’€ кр≥зь тис€чол≥тт€», що об’Їднала конструктивними дискус≥€ми ≥нтелектуальн≥, громадськ≥ та духовн≥ кола „ерн≥вц≥в та Ѕуковини.
ƒоцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ кандидат ≥сторичних наук ≥ наук з богослов’€, доцент ћикола ўербань та студент маг≥стратури з богослов’€ ѕавло Ћаврук брали участь у стажуванн≥ на баз≥ ѕравославноњ јкадем≥њ м≥ста ¬олос (√рец≥€), а також разом з украњнською делегац≥Їю мали ауд≥Їнц≥ю в –езиденц≥њ ¬селенського ѕатр≥арха ¬арфолом≥€ (—тамбул, “уреччина)
ƒоцент кафедри ф≥лософ≥њ —в≥тлана Ѕал≥нченко представл€ла „ерн≥вецький ун≥верситет у Ћ≥тньому ун≥верситет≥ громад€нських студ≥й в м≥ст≥ √ершинг (Ѕавар≥€, Ќ≥меччина).
 андидат ф≥лософських наук Ѕогдана ћанчул налагоджувала подальш≥ академ≥чн≥ й осв≥тн≥ контакти з ф≥лософами ун≥верситету м≥ста Ѕайрот (Ќ≥меччина).
јсп≥рантка кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ≤рина Ћазоревич була тренером соц≥ального проекту п≥д ег≥дою ≈размус, що в≥дбувавс€ в м≥ст≥ Ѕанську (Ѕолгар≥€).
≤нтенсивн≥сть науковоњ та осв≥тньоњ моб≥льност≥ представник≥в сп≥льноти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету надал≥ зростатиме, ≥ це св≥дчить про життЇздатн≥сть та конкуретн≥сть наукових шк≥л й осв≥тнього потенц≥алу факультету.  

 

 

>>>
2019-08-10 15:56:10
 

јсп≥рант-рел≥г≥Їзнавець ¬≥тал≥й √унько вз€в участь у

важливих соц≥ально значущих експертних заходах в м≥жнародному контекст≥

>>>
2019-07-08 09:06:51
 

Ќовий випуск зд≥бних гуман≥тар≥њв!
—ердечно в≥таЇмо з отриманн€м диплом≥в випускник≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету - бакалавр≥в: ф≥лософ≥в, культуролог≥в, богослов≥в, соц≥олог≥в, ≥ фах≥вц≥в ≥з соц≥ального забезпеченн€! 🙂 ¬≥таЇмо також першого проректора „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича доктора ≥сторичних наук, професора ¬асил€ Ѕалуха ран≥ше - багатор≥чного декана факультету), викладач≥в богословського в≥дд≥ленн€ - доктора ф≥лософських наук, зав≥дувача кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ћиколу Ўкр≥бл€ка, кандидат≥в ≥сторичних наук, кандидат≥в наук з богослов'€ ћиколу ўербан€ ≥ ћиколу Ћагодича з високими в≥дзнаками ѕредсто€тел€ ѕ÷” (з нагоди 20-го, юв≥лейного ≥ останнього випуску черн≥вецьких богослов≥в п≥д ег≥дою  ињвськоњ ѕравославноњ Ѕогословськоњ јкадем≥њ! Ќадал≥ випуски академ≥чних богослов≥в у „Ќ” зд≥йснюватимутьс€ вже з л≥цензованими державою дипломами). Ќатхненн€, життЇвоњ снаги, творчих злет≥в, над≥йноњ духовноњ опори вс≥м випускникам та викладачам факультету!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>
2019-06-06 10:06:55
 

4 червн€ 2019 року ≤нститут б≥ограф≥чних досл≥джень Ќац≥ональноњ б≥бл≥отеки ”крањни ≥мен≥ ¬. ≤. ¬ернадського п≥дбив п≥дсумки ¬сеукрањнського б≥бл≥отечного «Ѕ≥ограф≥чного рейтингу – 2018».

ћета його проведенн€ – ви€вленн€ та попул€ризац≥€ науковоњ б≥ограф≥чноњ продукц≥њ, котра з р≥зних причин нин≥ доступна лише обмеженому колу читач≥в, що Ї несправедливим €к щодо автор≥в та њхньоњ прац≥, так ≥ щодо користувача, позбавленого змоги задовольнити ≥нформац≥йн≥ потреби. ќсобливо важливим Ї оприлюдненн€ рег≥ональних ≥ краЇзнавчих праць, €к≥ залишаютьс€ поза увагою, не зважаючи на зазвичай високий науковий р≥вень виконанн€.

” ном≥нац≥њ дов≥дков≥ б≥ограф≥чн≥ виданн€ дипломом ≤≤≤ ступен€ було нагороджено ректора ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький державний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди», доктора ≥сторичних наук, професора, академ≥ка Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук ”крањни ¬≥ктора ѕетровича  оцура та декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доктора ≥сторичних наук, професора, члена-кореспондента Ќац≥ональноњ академ≥њ педагог≥чних наук ”крањни ¬асил€ ќлекс≥йовича Ѕалуха за досл≥дженн€ «–уська ”н≥йна (√реко- атолицька) церква к≥нц€ XVI  початку ’≤’ стол≥тт€ у постат€х: словник» („ерн≥вц≥, 2018).

 р≥м того, за це ж досл≥дженн€ в≥домий науковий тандем було нагороджено дипломом учасника топ-10 рейтингу у ном≥нац≥њ «ƒов≥дков≥ б≥ограф≥чн≥ виданн€».

ћи щиро в≥таЇмо автор≥в, редактор≥в, упор€дник≥в книги, а також њњ читач≥в, з≥ сп≥льною перемогою. ЅажаЇмо нових в≥дкритт≥в та њх не менш достойноњ оц≥нки у науковому та б≥бл≥отечному просторах, у колах читач≥в! ѕрес-служба ун≥верситету

>>>
2019-05-03 11:30:20
¬≥таЇмо! 

÷≈… ƒ≈Ќ№ ¬ ≤—“ќ–≤ѓ „Ќ”, ‘“‘ та  афедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ
“ретього дн€ м≥с€ц€ травн€ св€ткуЇ ƒень народженн€ насто€тель сем≥нарського храму “рьох —в€тих –езиденц≥њ Ѕуковинських митрополит≥в, кандидат богословських та ≥сторичних наук, доцент, прото≥Їрей ћикола ўербань.
« ц≥Їњ нагоди, ¬сечесний отче, прийм≥ть сердечн≥ в≥танн€ в≥д колективу викладач≥в ≥ студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ.
Ѕог покликав ¬ас до св€щеничого служ≥нн€ в дуже молодому в≥ц≥, а перш≥ кроки ¬ашого пастирського утвердженн€ розпочалис€ саме з цього величавого храму на Ѕуковин≥, €кий Ї д≥тищем ген≥ю великого подвижника в≥ри, благочест€ та книжноњ вченост≥ – славетного митрополита ™вгена (√акмана). ћи переконан≥, що саме ѕромисел Ѕожий, доповнений ¬ашою любов’ю до …ого —в€тоњ ÷еркви та ≥ндив≥дуальною наполеглив≥стю, з≥грали ключову роль в тому, що ¬и зустр≥чаЇте цей юв≥лей з таким багатим ≥ щедрим доробком. ¬и в≥дбулис€ ≥ €к науковець та педагог, ≥ €к пастир та громадсько-культурний д≥€ч ≥ просв≥тник краю.
« великою ревн≥стю та старанн€ми упродовж п’€тнадц€ти рок≥в ¬и оп≥кувалис€ Ѕогословським в≥дд≥ленн€м, сл≥дуючи добрим традиц≥€м, закладеним його фундаторами ≥ людьми доброњ вол≥, €к≥ в≥дроджували богословську осв≥ту в незалежн≥й ”крањн≥. ƒ€куючи за ¬аш≥ старанн€, ми молимо Ѕога, просимо ≥ ¬ас залишатис€ й надал≥ дл€ нашого колективу, ув≥реноњ пастви, а головне – студентськоњ молод≥ прикладом дл€ насл≥дуванн€, щоб, бачачи ¬ашу ревн≥сть та в≥рн≥сть ™вангельським «апов≥там, зростала в наших серц€х ще б≥льша заохота до того, аби Їдиним серцем ≥ Їдиними устами д€кувати Ѕогов≥ за дар ¬ашого служ≥нн€ (ѕор≥вн.: 2  ор. 9, 11-14).
Ќехай ¬оскресший ’ристос —паситель у ц≥ св≥тлоносн≥ дн≥ обдаруЇ ¬ас ≥ всю ¬ашу родину Ќебесною ласкою та щедротами й зм≥цнить —воЇю благодаттю дл€ примноженн€ духовних дар≥в, щоб ¬и могли з ≥ще палк≥шою ревн≥стю служити у ¬инограднику ’ристовому на благо ≥ процв≥танн€ …ого —в€тоњ —оборноњ ”крањнськоњ ÷еркви та ”крањнського Ќароду!
ћног≥њ ≥ благ≥њ ¬ам л≥та!
« любов’ю у ’рист≥ ≤сус≥ духовенство, викладач≥ та студенти кафедри  –“!

>>>
2019-04-19 11:54:48
 
„≈–√ќ¬ј Ќј√ќƒј ƒЋя ƒ≤јЋќ√”
ѕ–ќ —ћ»—Ћ» ≤ ÷≤ЌЌќ—“≤ - ¬ƒјЋќ –≈јЋ≤«ќ¬јЌј!


“ворчими здобутками своњх п≥знавальних зусиль д≥лилис€ 16 та 17 кв≥тн€ 2019 р. молод≥ досл≥дники культури, рел≥г≥њ, ф≥лософ≥њ. ÷е в≥дбувалос€ в межах факультетського етапу щор≥чноњ студентськоњ науковоњ конференц≥њ „ерн≥вецького нац≥онального факультету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ќбговоренн€ були св≥тогл€дно плюральними, в≥дзначалис€ живим д≥алогом секул€рних ≥ богословських бачень ц≥нностей, широкою пал≥трою науково актуальних тем. √острота сприйманн€ нагальних сусп≥льних реал≥й ”крањни визначила п≥двищену увагу аудитор≥њ до допов≥дей щодо тем м≥м≥кр≥њ постправди, ≥нформац≥йно-ман≥пул€тивних г≥бридних технолог≥й та чинник≥в формуванн€ ≥ндив≥дуального ≥ соц≥ального ≥мун≥тету в≥д них. ћолод≥ науковц≥, серед ≥ншого, анал≥зували роль можливостей осв≥ти, ф≥лософ≥њ, естетики, гуман≥стично зор≥Їнтованоњ рел≥г≥йноњ в≥ри, ≥сторичноњ пам'€т≥, громад€нськоњ ≥ нац≥онально-культурноњ небайдужост≥ дл€ формуванн€ в сусп≥льств≥ ≥нновац≥йноњ динам≥ки та здоровоњ критичност≥ мисленн€. ядром конференц≥йноњ комун≥кац≥њ стали маг≥странтки ћар’€на  ульбабська, ќлена ƒуплава, ћар≥€  атюха, Ќатал≥€  озачук, студенти бакалаврату – ћар’€на —амойлова, ћарина ћ≥с€ць, јрсен ѕ≥вторак, ≤лл€  ол≥сник, ¬асиль Ѕорук, Ѕогдан Ѕорак, јндр≥й ƒвол≥тчук, ёр≥й ћанул€к та ≥н. ћодерували роботу зас≥дань доктор ≥сторичних наук, професор ≤гор ¬озний, доктор ф≥лософських наук ћикола Ўкр≥бл€к, доктор ф≥лософських наук ќлександр Ѕродецький, кандидат ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська, кандидат ф≥лософських наук ≤гор –уснак, кандидат ф≥лософських наук ќлександр ћарчук.  ращих учасник≥в факультетського етапу – ќлену ƒуплаву, ћар'€ну —амойлову, ¬асил€ Ѕорука, ћарину ћ≥с€ць нагороджено грамотами. ” зас≥данн≥ гуман≥тарноњ секц≥њ загальноун≥верситетського етапу конференц≥њ („ервона зала колишньоњ –езиденц≥њ Ѕуковинських митрополит≥в) за результатами в≥дбору вз€ла участь маг≥странтка-культуролог ќлена ƒуплава. ѓњ допов≥дь стосувалас€ ц≥нн≥сних та комун≥кативних аспект≥в граф≥т≥-реклами. ¬иступ викликав ≥нтерес та жваве обговоренн€ з боку учасник≥в наукового заходу, котр≥ представл€ли вс≥ гуман≥тарно-соц≥альн≥ факультети ун≥верситету. ћодерував зас≥данн€ проректор з науковоњ роботи та м≥жнародних зв'€зк≥в, доктор х≥м≥чних наук, професор ѕетро ‘очук.

 

 

 

 

 

 

>>>
2019-03-06 14:53:17
 

” грудн≥ 1993 р. ¬чена рада ун≥верситету ухвалила доленосне р≥шенн€ про в≥дновленн€ роботи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету.
¬≥домо, що „ерн≥вецький ун≥верситет був заснований у склад≥ трьох факультет≥в  теолог≥чного, ф≥лософського та юридичного 1875 р.
як колись теолог≥чний ≥ ф≥лософський факультети були пров≥дними осередками культури ≥ духовност≥, наукових досл≥джень ≥ осв≥тньоњ д≥€льност≥ у ѕ≥вденно-—х≥дн≥й ™вроп≥, так ≥ сьогодн≥ здобутки колективу його викладач≥в ≥ студент≥в в≥дом≥ не лише в ”крањн≥, а й далеко за њњ межами.
…дучи назустр≥ч 25-л≥тньому юв≥лею, колектив викладач≥в ≥ студент≥в факультету багато потрудивс€, аби мати що та з ким св€ткувати. ¬ його заслугах –  стандарти наданн€ осв≥тн≥х послуг з семи спец≥альностей: богослов’€, ф≥лософ≥€, рел≥г≥Їзнавство, соц≥олог≥€, культуролог≥€, публ≥чне управл≥нн€ та адм≥н≥струванн€ та соц≥альне забезпеченн€, активна науково-досл≥дницька та просв≥тницька д≥€льн≥сть.
«авершальний етап св€ткових заход≥в , присв€чених 25-тил≥тньому юв≥лею факультету в≥дбувс€ 5 березн€ 2019 року. ÷ього дн€ до р≥дноњ јльма ћатер з’њхалос€ багато поважних гостей, а передус≥м випускник≥в факультету. «а чверть стол≥тт€ зд≥йснено двадц€ть випуск≥в висококвал≥ф≥кованих ф≥лософ≥в, рел≥г≥Їзнавц≥в, соц≥олог≥в, культуролог≥в, богослов≥в, державних управл≥нц≥в, €к≥ працюють р≥зних соц≥ально затребуваних сферах не лише нашоњ крањни, а й далеко за њњ межами. √орд≥стю факультету Ї 7 арх≥Їрењв ѕравославноњ ÷еркви ”крањни, понад 15 пастор≥в ≥ Їпископ≥в протестантських церков, 28 кандидат≥в наук ≥ 5 доктор≥в ф≥лософських наук, в≥дом≥ журнал≥сти, режисери, актори, експерти, теле- та рад≥оведуч≥, митц≥, художники, пол≥тики та б≥знесмени-меценати. ≤ це – далеко невичерпний перел≥к тих випускник≥в, €кими справедливо пишаЇтьс€ ф≥лософсько-теолог≥чний факультет.
”продовж 5 березн€ в≥дбулас€ насичена програма заход≥в. ÷е й ”рочисте Ѕогослуж≥нн€ в ун≥верситетському  храм≥ “рьох —в€тих, академ≥чно-науков≥ зустр≥ч≥ та ”рочиста академ≥€ в ћармуров≥й зал≥, а також св€ткова вечер€ та товариське сп≥лкуванн€. 
—в€ткового шарму св€ткуванню додала концертна програма та краса дивовижного ансамблю  –езиденц≥њ ћитрополит≥в Ѕуковини ≥ ƒалмац≥њ.
” концертн≥й програм≥ виступили студенти ‘“‘, а також наш≥ друз≥ дит€чий танцювальний ансамбль «√алактика»

>>>
2019-03-04 09:17:28
 

4 березн€ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ розпочав роботу ≤нтегративний науковий сем≥нар з ф≥лософ≥њ та економ≥ки („Ќ”, ”крањна сп≥льно з Ѕайройтським ун-том, Ќ≥меччина). 15 студент≥в маг≥стерськоњ програми "‘≥лософ≥€ та економ≥ка" п≥д кер≥вництвом професора практичноњ ф≥лософ≥њ ƒжул≥ана ‘≥нка та професора економ≥ки ’артмута ≈ііера з Ѕайротського ун-ту представл€ють своњ науков≥ досл≥дженн€.


ѕрограма перебуванн€
викладач≥в та студент≥в-маг≥стр≥в
”н≥верситету м. Ѕайройт (Ќ≥меччина)
в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥
≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
в межах ≥нтегративного сем≥нару
« онфл≥кт, демократ≥€, управл≥нн€ та економ≥чний усп≥х:
”крањнський контекст»


Ќед≥л€, 3 березн€
ѕрибутт€
ѕонед≥лок, 4 березн€
Ѕаза: ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет
09.30-10.00
¬≥тальна зустр≥ч
10.00-12.00
ѕрезентац≥€ маг≥стерськоњ роботи
ћ≥шель Ѕенкер, Ћаура ян, ≈нн  атр≥н ¬айсенбергер
“ема: јнал≥з виборчоњ повед≥нки в ”крањн≥
14.00-15.00
«устр≥ч сп≥вгол≥в маг≥стерськоњ програми UBT – ƒж. ‘≥нка, ’.≈ггера з кер≥вництвом „Ќ”
«устр≥ч студент≥в UBT з представниками студентського самовр€дуванн€ „Ќ”
15.00-17.00
¬≥дкрита лекц≥€ доц.  атеринчука ѕ. (‘акультет ≥стор≥њ, пол≥толог≥њ та м≥жнародних в≥дносин)
“ема: —оц≥альн≥ мед≥а €к фактор пол≥тичноњ моб≥л≥зац≥њ в ”крањн≥
¬≥второк, 5 березн€
Ѕаза: ≈коном≥чний факультет
10.00-12.00
ѕрезентац≥€ маг≥стерськоњ роботи
јх≥м “еубер, ћ≥рко Ѕеккалл≥, ‘лор≥ан Ћеупольд
“ема: ¬плив л≥берал≥зац≥њ на украњнськ≥ компан≥њ в газовому сектор≥
14.00-16.00
¬≥дкрита лекц≥€ доц. ¬ерст€ка ј. (≈коном≥чний факультет)
“ема: ≤нтеграц≥йн≥ процеси в ”карњн≥: внесок в соц≥альний та економ≥чний розвиток
—ереда, 6 березн€
Ѕаза: ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет
10.00-12.00
ѕрезентац≥€ маг≥стерськоњ роботи
√≥зем …≥лд≥р≥м, ћуазес ћюмюнова
“ема: –еволюц≥њ кольору та г≥дност≥: теор≥€ справедливост≥ –оулса щодо боротьби з корупц≥Їю. ƒовгий шл€х до ринковоњ економ≥ки в ”крањн≥
14.00-16.00
ѕрезентац≥€ маг≥стерськоњ роботи
’сю ƒжинг, ќльга ÷иб≥кдорж≥Їва
“ема: ѕрогнозована сила торговельноњ пол≥тики ”крањни та њњ етичн≥ насл≥дки
„етвер, 7 березн€
Ѕаза: ≈коном≥чний факультет
10.00-12.00
ѕрезентац≥€ маг≥стерськоњ роботи
√анна јстаф'Їва, ƒан≥ель ћюллер, ћарт≥н ѕол
“ема: ѕерех≥дна економ≥ка. ѕриклад ”крањна та ≥нших пострад€нських крањн.
14.00-16.00
ћарко ћол≥тор, Ћоренцо —альв≥
“ема: ћонопол≥сти на аукц≥онах державних п≥дприЇмств: анал≥з за секторами та торговельними модел€ми
ѕ'€тниц€, 8 березн€
¬≥дправленн€

CNU-UBT INTEGRATIVE SEMINAR
MA Philosophy & Economics
“Conflict, Democracy, Governance & Economic Success.
The Case of Ukraine.”

 

Tentative Schedule
Sunday, March 3
Arrival
Monday, March 4
Faculty of Philosophy and Theology
09.30-10am
Welcome Addresses Faculty CNU & UBT
10-12pm
UBT Student Presentations
Michèle Benker, Laura Jahn, Ann Kathrin Weissenberger Topic: Analysis of Voting Behavior in Ukraine
14-15 pm
Meeting with university officials (J.Fink, H.Eger)
Meeting with student parliament of CNU (students)
15 -17pm
CNU FACULTY KEYNOTE Presentation I
Pavlo Katerynchuk, PhD, Associate professor
Social Media as a Factor of Political Mobilization in Ukraine
Tuesday, March 5
Faculty of Economics
10-12pm
UBT Student Presentations
Achim Teuber, Mirko Beccalli, Florian Leupold
Topic: The Impact of Liberalization on Ukrainian Companies within the Gas Sector
14-16pm
CNU FACULTY KEYNOTE Presentation II
Andrii Verstiak, PhD, Associate professor,
Integration Processes in Ukraine: Impact on Social and Economical Development
Wednesday, March 6
Faculty of Economics
10-12pm
UBT Student Presentations
Gizem Yildirim, Muazes Myumyunova
Topic: Revolutions of Colour and Dignity: Rawls’s Theory of Justice to Fight Corruption. The Long Path to Market Economy in Ukraine
14-16pm
Xu Jing, Olga Tcybikdorzhieva
Topic: Predictive Power of Ukraine Trade Policies and their Ethical Implications
18.30 SEMINAR DINNER & GET TOGETHER
Thursday, March 7
Faculty of Economics
10-12pm
UBT Student Presentations
Anna Astafyeva, Daniel Müller, Martin Paul
Topic: Transition Economics. Case Study: Ukraine and Other Post-Soviet Countries.
14-16pm
UBT Student Presentations
Marco Molitor, Lorenzo Salvi
Topic: Monopolists in Auctions of State-Owned Enterprises: Analysis by Sector and Trade Patterns
Friday, March 8
Departure

>>>
2019-02-04 14:31:13
 

2 – 3 лютого 2019 р. на запрошенн€ ќргком≥тету делегац≥€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича у склад≥ першого проректора,

професора ѕетришина –.≤., декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, член-кореспондента ЌјѕЌ ”крањни Ѕалуха ¬.ќ., завкафедрою культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, доцента Ўкр≥бл€ка ћ.¬. ≥ зав≥дувача богословським в≥дд≥ленн€м, доцента ўербан€ ћ.¬. вз€ла участь у св€ткуванн€х з нагоди 40-р≥чч€ та ≥нтрон≥зац≥њ Ѕлаженн≥йшого ≈п≥фан≥€, ћитрополита  ињвського ≥ вс≥Їњ ”крањни, ѕредсто€тел€ ѕравославноњ ÷еркви ”крањни. ” ход≥ св€ткуванн€ в≥дбулас€ робоча зустр≥ч делегац≥њ з Ѕлаженн≥йшим ћитрополитом, на €к≥й обговорювалас€ низка питань розвитку богословськоњ осв≥ти у „ерн≥вецькому ун≥верситет≥ та перспективи п≥дготовки св€щенно- ≥ церковнослужител≥в у сучасних умовах розбудови ÷еркви. 
    ÷ього ж дн€ делегац≥€ в≥дв≥дала св€ткове всен≥чне богослуж≥нн€ у храм≥ —в€тоњ —оф≥њ м.  иЇва, €ке очолював Ѕлаженн≥йший ћитрополит ≈п≥фан≥й у сп≥вслуж≥нн≥ з арх≥Їре€ми та духовенством ѕравославноњ ÷еркви ”крањни, ≥ прив≥тала …ого Ѕлаженство пам’€тним подарунком. 

  3 лютого члени делегац≥њ вз€ли участь у церковних ≥ загальнодержавних заходах з нагоди 40-р≥чч€ та ≥нтрон≥зац≥њ Ѕлаженн≥йшого ћитрополита ≈п≥фан≥€. ” храм≥ —в€тоњ —оф≥њ була в≥дслужена Ћ≥тург≥€ з чином ≥нтрон≥зац≥њ ѕредсто€тел€ за участю представник≥в ¬селенського патр≥архату та перших ос≥б держави.

    ћнога€ л≥та, ¬ладико!

 

 

 

 

>>>
2018-12-27 12:50:47
«≥ св€том! 

 

ƒорог≥ моњ колеги, сп≥вроб≥тники, студенти ≥ асп≥ранти!

ўиросердечно в≥таю ¬ас з Ќовим роком ≥ –≥здвом ’ристовим! 2018 р≥к, попри складност≥, труднощ≥ ≥ випробуванн€, прин≥с нам ≥сторичну ≥ знакову под≥ю – утворенн€ Їдиноњ ѕом≥сноњ ÷еркви ”крањни, €коњ ми прагнули так багато стол≥ть. ≤ наше завданн€ – спри€ти њњ розбудов≥.
Ќехай новор≥чн≥ ≥ –≥здв€н≥ св€та – в≥сники оновленн€, мр≥й ≥ спод≥вань – принесуть ¬ам ≥ ¬ашим р≥дним добро, мир, здоров'€ ≥ достаток. Ќехай у Ќовому роц≥ ¬аш≥ серц€ будуть з≥гр≥т≥ любов'ю ≥ теплом, дом≥вки наповнюютьс€ рад≥стю ≥ Ѕожим благословенн€м, а оч≥ завжди св≥т€тьс€ щаст€м. ¬≥рю, що в Ќовому роц≥ ми дос€гнемо нових усп≥х≥в, а ¬и в≥дчуЇте турботу з боку колег, тепло друз≥в ≥ близьких.
Ѕажаю, щоб ¬ифлеЇмська з≥рка запалила у ваших серц€х вогонь в≥ри ≥ над≥њ, любов≥ та оптим≥зму, наснаги ≥ невичерпноњ енерг≥њ. «д≥йсненн€ нам ус≥х найзапов≥тн≥ших мр≥й.
’ристос –ождаЇтьс€!
—лава ”крањн≥!
—лава „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситету!
—лава ф≥лософсько-теолог≥чному факультету!

ƒекан
ф≥лософсько-теолог≥чного факультету                    ¬. Ѕалух

 

>>>
2018-12-10 12:00:51
 

 

Ќаукова школа доктора ≥сторичних наук, професора,

члена-кореспондента ЌјѕЌ ”крањни

декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету

„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича,

визнана серед ≥нших ≥ в≥дзначена дипломом ЌјѕЌ ”крањни

"«а вагомий внесок у розвиток наукових шк≥л ”крањни"

 

 

 

 

 

 

>>>
2018-11-28 13:11:05
 

«в≥т про роботу декана
ф≥лософсько-теолог≥чного факультету за 2018 р.

ќзнайомитись...

>>>
2018-11-26 13:57:29
 

ќголошенн€!

 

28 листопада 2018 р. о 14:30, а. 26
в≥дбудутьс€ збори трудового колективу факультету.
ѕор€док денний:
-зв≥т декана про роботу факультету за навчальний р≥к.
>>>
2018-11-19 12:10:52
“андем науковц≥в: ¬≥ктор  оцур та ¬асиль Ѕалух презентували нову книгу 

14 листопада 2018 року у ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький державний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди» в≥дбулас€ довгооч≥кувана  презентац≥€ новоњ книги, що Ї заключним виданн€м у тритомнику в≥домого тандему науковц≥в ¬≥ктора  оцура та ¬асил€ Ѕалуха, ≥ маЇ назву «–уська ”н≥йна (√реко- атолицька) церква к≥нц€ XVI – початку ’≤’ стол≥тт€ у постат€х: —ловник».
” запропонованому словнику проанал≥зовано життЇвий та творчий шл€х 100 творц≥в, захисник≥в ≥ прихильник≥в –уськоњ ”н≥йноњ (√реко- атолицькоњ) церкви в≥д Ѕерестейськоњ ун≥њ 1596 року до утворенн€ √алицькоњ митропол≥њ на ѕравобережн≥й ”крањн≥ (1807 року) та л≥кв≥дац≥њ ÷еркви ѕолоцьким собором 1839 року на Ћ≥вобережж≥. ” книз≥ представлено основну л≥тературу про видатних ун≥йних ≥нтелектуал≥в та ≥люстрац≥њ, що увиразнюють њхню д≥€льн≥сть.
ѕередмову до книги написав доктор ф≥лософських наук, доктор богослов’€, професор кафедри ф≥лософ≥њ, соц≥олог≥њ та рел≥г≥Їзнавства ƒ¬Ќ« «ѕрикарпатський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ¬асил€ —тефаника» —в€тослав  и€к.
Ќа презентац≥ю книги, з≥бралис€ активн≥ студенти, науковц≥, викладач≥ ун≥верситету, б≥бл≥отекар≥ ун≥верситету та небайдуж≥ жител≥ м≥ста.  ѕрезентац≥ю виданн€ розпочав ректор ун≥верситету, доктор ≥сторичних наук, академ≥к ¬≥ктор  оцур.
” свою чергу декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доктор ≥сторичних наук ¬асиль Ѕалух б≥льш детально ознайомив гостей з≥бранн€ ≥з ≥стор≥Їю становленн€ –уськоњ ”н≥йноњ (√реко- атолицькоњ) церкви  через анал≥з життЇпис≥в  видатних ≥ малов≥домих д≥€ч≥в ÷еркви, €к≥ представлен≥ у словнику, пров≥вши низку ≥сторичних паралелей м≥ж ≥сторичними под≥€ми та персонал≥€ми, вичерну ≥нформац≥ю про €ких можна знайти у презентованому словнику. ¬асиль ќлекс≥йович в≥дзначив, що, напевно, в жодному ун≥верситет≥ не буваЇ ст≥льки презентац≥й книг, €к у нашому сковородин≥вському ун≥верситет≥. Ћише ¬≥ктор ѕетрович з ¬≥ктором ќлекс≥йовичем у 2018 роц≥ презентують в альма-матер вже друге своЇ виданн€. «важаючи на те, що в цей день в≥дзначаЇтьс€ день ф≥лософ≥њ, г≥сть ун≥верситету прив≥тав присутн≥х з цим св€том, адже не залежно в≥д того, чи Ї кожен ≥з присутн≥х ф≥лософом за осв≥тою, кожен з нас Ї ф≥лософом у житт≥, активно розм≥рковуючи про своЇ бутт€ ≥ продукуючи ц≥кав≥ думки.
ѕрезентац≥€ книги завершилась њњ обговоренн€м. —воњ думки про словник висловили перш≥ њњ читач≥, €ким судилос€ стати њњ рецензентами: доктор ≥сторичних наук, професор, зав≥дувач кафедри ≥стор≥њ та культури ”крањни ¬алентина ћолотк≥на, доктор ≥сторичних наук, доцент, зав≥дуюча кафедри документознавства ≤нна ƒемуз; кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри ≥стор≥њ та культури ”крањни ќксана  “арапон. ¬с≥ вони на високому р≥вн≥ в≥дгукнулись про виданн€, в≥дзначивши €к його зм≥стове так ≥ пол≥граф≥чне оформленн€ та важлив≥сть дл€ украњнського наукового св≥ту, враховуючи гостру актуальн≥сть навколо рел≥г≥йних питань в наш≥й крањн≥.
ѕрезентац≥€ книги, €к ≥ саме виданн€, надзвичайно ц≥каве дл€ студент≥в та викладач≥в ун≥верситету, представник≥в державних ≥ рел≥г≥йних орган≥зац≥й та установ ≥ вс≥х тих, хто ц≥кавитьс€ ≥сторичним минулим ”крањни та ”крањнськоњ √реко- атолицькоњ церкви. ќсобливоњ уваги ≥ позитивноњ оц≥нки заслуговуЇ надзвичайно глибока б≥бл≥ограф≥чна база виданн€, €ка аргументовано п≥дтверджуЇ об’Їктивн≥сть досл≥дженн€ ≥ розширюЇ наукову основу досл≥дженн€ ≥стор≥њ  украњнського греко-католицизму, значна частина €коњ Ї малов≥дома.
¬≥дм≥тимо, що книгу надруковано у видавництв≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ё. ‘едьковича накладом 400 прим≥рник≥в.
ƒане виданн€ Ї глибоким, фаховим, багатогранним джерелом численних нових, дос≥ нев≥домих тем ≥ факт≥в, що набувають сьогодн≥ особливоњ значущост≥ дл€ об’Їктивно-≥сторичного п≥знанн€ природи та ≥дентичност≥ украњнського греко-католицизму.

>>>
2018-11-16 13:34:22
« сумом у серц≥... 

—умна зв≥стка над≥йшла до „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету… Ќа 36-му роц≥ житт€ перестало битис€ серце асистента кафедри соц≥олог≥њ та м≥сцевого самовр€дуванн€  ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ¬асил€  иф’юка.
 олектив викладач≥в та студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету висловлюЇ щир≥ сп≥вчутт€ та жаль р≥дним, колегам ≥ друз€м, з приводу передчасноњ смерт≥. ¬≥чна пам'€ть ≥ ÷арство Ќебесне!

>>>
2018-10-31 16:18:49
 
–≈Ћ≤√≤…Ќ≈ ∆»““я ≤  ”Ћ№“”–ј ќ„»ћј ћќЋќƒ»’ ƒќ—Ћ≤ƒЌ» ≤¬

ѕриЇмно й обнад≥йливо, що в умовах коли ф≥лософ≥€, рел≥г≥Їзнавство, культуролог≥€ €к виш≥вськ≥ спец≥альност≥ переживають в ”крањн≥ певну кризу, все ж Ї серед студентськоњ молод≥ ентуз≥асти, €к≥ готов≥ вирушити за понад 1000 км дл€ участ≥ у в≥дпов≥дних наукових форумах. ќсь ≥ студентки-культурологи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћарина ћ≥с€ць Marina Misiats јнастас≥€ √апчук Anastasiia Hapchuk та ’ристина –огозинська Christina Rogozinska зд≥йснили науковий во€ж до ’аркова. “ам 25-26 жовтн€ ц.р. в≥дбувавс€ 5  онгрес молодих досл≥дник≥в рел≥г≥њ, орган≥зований п≥д ег≥дою ћолод≥жноњ асоц≥ац≥њ рел≥г≥Їзнавц≥в та на баз≥ ’арк≥вськоњ державноњ академ≥њ культури. ƒопов≥д≥, представлен≥ черн≥вецькими студентками, стосувалис€, актуальних аспект≥в презентац≥њ рел≥г≥йних смисл≥в в сучасних художн≥й л≥тератур≥ та к≥нематограф≥. ”часниц≥ висловлюють вд€чн≥сть орган≥заторам заходу (зокрема, ѕрезидентов≥ ћј– –услану ’ал≥кову Ruslan Khalikov, ќлегов≥  исельову ќлег  исельов (Oleg Kyselov), јнн≥-ћар≥њ Ѕасаур≥ Manya Basauri та ≥н.) ¬они в≥дзначають широту спектру досл≥джень молодих знавц≥в рел≥г≥њ, м≥цн≥ зв'€зки рел≥г≥Їзнавчого ≥нтересу учасник≥в з њхньою увагою до живих ≥ кол≥з≥йних €вищ сьогоденноњ культури, високу ≥нтенсивн≥сть й нетрив≥альн≥сть досл≥дницького д≥алогу та ефект творчого збагаченн€, що мотивуватиме до подальших розв≥док. ќсобливо багато позитивних вражень в учасниць рел≥г≥Їзнавчо-культуролог≥чного  онгресу у ’арков≥ пов'€зан≥ ≥з насиченою атмосферою неформального сп≥лкуванн€ з≥ своњми колегами та ц≥кавою культурною програмою.

 

>>>
2018-10-22 13:56:15
 
ќсв≥та ≥ ц≥нност≥ – в ракурсах св≥тогл€дно-гуман≥тарного баченн€

¬ийшла друком колективна монограф≥€ «јкс≥осфера осв≥ти: ≥сторичн≥ тенденц≥њ та пр≥оритети сьогоденн€» („ерн≥вц≥, 2018). јвторами њњ п≥дрозд≥л≥в стали науковц≥ ф≥лософсько-теолог≥чного й економ≥чного факультет≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – доктор ≥сторичних наук, професор, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни ¬асиль Ѕалух (науковий редактор), доктор наук ≥сторичних наук, професор ≤гор ¬озний, доктор економ≥чних наук, професор ёр≥й Ћопатинський, доктори ф≥лософських наук, доценти ћикола Ўкр≥бл€к, ќлександр Ѕродецький, кандидат ф≥лософських наук ≤рина √орохол≥нська, кандидати ≥сторичних та богословських наук, доценти ћикола Ћагодич, ћикола ўербань.
–ецензенти монограф≥њ – доктор ≥сторичних наук,  професор, академ≥к ЌјѕЌ ”крањни, ректор ѕере€слав-’мельницького  державного ун≥верситету ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди ¬≥ктор  оцур ≥ доктор ф≥лософських наук, професор, голова ¬ченоњ –ади Ќац≥онального ун≥верситету «ќстрозька академ≥€» ѕетро  ралюк в≥дзначили актуальн≥сть, соц≥альну затребуван≥сть та потенц≥ал практичноњ значущост≥ зд≥йснених у монограф≥њ досл≥джень. ¬ н≥й синтезуютьс€ ≥сторичний вим≥р та висв≥тленн€ низки важливих дл€ сьогоденн€ ц≥нн≥сних проблем осв≥тнього процесу. –€д студ≥й присв€чено св≥товим тенденц≥€м осв≥тн≥х процес≥в, а ≥нш≥ – украњнським проблемам ≥ викликам щодо р≥зних галузей осв≥ти та њхньоњ акс≥олог≥чноњ основи. ≤сторичн≥ аспекти проблем осв≥ти вдало екстраполюютьс€ авторами на актуальн≥ виклики сучасност≥. ” досл≥дженн€х збалансовано надбанн€ ≥стор≥њ, ф≥лософ≥њ, культуролог≥њ, мовознавства, рел≥г≥Їзнавства та ≥нших гуман≥тарних галузей.
 нига буде корисною ≥ науковц€м, ≥ студентам, ≥ фах≥вц€м багатьох соц≥альних сфер.

>>>
2018-10-11 13:51:15
 

«устр≥ч ≥з златоустами та майстринею пензл€
9 жовтн€ 2018 р. на ф≥лософсько - теолог≥чному факультет≥ в≥дбулас€ зустр≥ч студент≥в спец≥альностей «ф≥лософ≥€», «культуролог≥€», «богослов’€»  та «соц≥альне забезпеченн€» ≥ викладач≥в з √алиною ћихайл≥вною —агач – доктором педагог≥чних наук ≥ доктором теолог≥њ, професором кафедри лог≥ки ф≥лософського факультету   ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка, академ≥ком чотирьох академ≥й, ректором Ўколи украњнського красномовства ««латоуст» на засадах христи€нськоњ етики, лауреатом прем≥й ≥мен≥ “араса Ўевченка, координатором осв≥тн≥х програм «”крањна –ƒан≥€», сп≥взасновницею науково-досл≥дного ≥нституту  «•енеза  житт€ та ¬сесв≥ту», одн≥Їю з ≥н≥ц≥атор≥в та автор≥в концепц≥њ ≥нтегративного предмета «’ристи€нська  етика» дл€ системи  осв≥ти  ”крањни та ≥нших ном≥нац≥й.  ѕ≥д час виступу перед аудитор≥Їю √.ћ. —агач розпов≥ла €к важливо волод≥ти мистецтвом переконуючоњ комун≥кац≥њ у р≥зних сферах д≥€льност≥, попул€ризувати  украњнське слово. ¬она волод≥Ї потужною харизмою та позитивною енергетикою, безц≥нним в≥д Ѕога даром дов≥ри до людей. ƒосл≥дниц€ познайомила аудитор≥ю з дес€титомником своњх праць з риторики  та церковно-богословського красномовства, €к≥ подарувала  факультету.
ѕеред студентами  виступила також художниц€  ћар≥€ ƒобр€нська – ƒ≥ —≥Їна ≥з ∆еневи (Ўвейцар≥€), членкин€ нац≥ональноњ сп≥лки художник≥в ”крањни та украњнськоњ швейцарськоњ сп≥льноти. ћисткин€ охарактеризувала перед  слухачами  св≥й  художн≥й доробок, створений задл€ добра украњнського народу.
“ретьою допов≥дачкою  була  ѕан≥ ћар≥€ ¬лад, викладач предмета «”крањнська  мова» „ерн≥вецького профес≥йного буд≥вельного л≥цею ≥  «’ристи€нськоњ етики» л≥цею зал≥зничного транспорту. ¬она познайомила слухач≥в з≥ своњми п≥дручниками ≥з зазначеного курсу та проблемами вивченн€  цього предмета в украњнських навчальних закладах.  Ќа пам'€ть про перебуванн€ на факультет≥ викладач≥ обм≥н€лис€ з гост€ми своњми прац€ми та сфотографувалис€.
ƒоктор ≥ст. н. проф.   Ќестор ћизак,   канд. ≥ст. н.  ≤рина √утковська. 

    

 

 

>>>
2018-10-09 13:16:00
«јѕ–ќЎ≈ЌЌя! 

«≥ стор≥нок славноњ ≥стор≥њ розвитку богословськоњ осв≥ти на Ѕуковин≥ в≥домо, що ≥ще в далекому 1884 роц≥ студенти богословського факультету „ерн≥вецького ун≥верситету ≥м. ‘ранца …осифа заснували студентське товариство "Academia Orthodoха" ("ѕравославна јкадем≥€"). ћетою його створенн€ було збереженн€ духовноњ та нац≥ональноњ св≥домост≥, поширенн€ христи€нського св≥тогл€ду ≥ поглибленн€ знань студент≥в завд€ки участ≥ в р≥зноман≥тних науково-просв≥тницьких, культурних та благод≥йницьких заходах. „лени цього товариства активно сп≥впрацювали з ≥ншими орган≥зац≥€ми та разом ≥з ними активно займались духовним просв≥тництвом ≥ благод≥йн≥стю. ”продовж ‎‎‎1884-1940 рок≥в товариство дек≥лька раз≥в припин€ло свою д≥€льн≥сть ≥ знову в≥дновлювало њњ. ” 1940 роц≥, з приЇднанн€м Ѕуковини до –ад€нського —оюзу, €к товариство, так ≥ богословський факультет, остаточно припинили своЇ ≥снуванн€. ѕ≥сл€ в≥дновленн€ Ѕогословського в≥дд≥ленн€ студенти-теологи вже неодноразово засновували р≥зноман≥тн≥ молод≥жн≥ орган≥зац≥њ.
¬т≥м, перед нами, нин≥шн≥ми студентами-богословами „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, поставлена нова важлива мета - продовжити справу духовно-патр≥отичноњ, науково-просв≥тницькоњ та благод≥йноњ д≥€льност≥ студент≥в минулих покол≥нь, в≥дродженн€ славних богословських традиц≥й минулого заради розбудови св≥тлого майбутнього нашого краю та ”крањни! ј тому з великою приЇмн≥стю оголошуЇмо про в≥дродженн€ студентського товариства «Academia Orthodoха» вже в ст≥нах „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м.ёр≥€ ‘едьковича, €к спадкоЇмц€ славних традиц≥й теолог≥чноњ осв≥ти √реко-ор≥Їнтального богословського факультету, свого часу, одного з найкращих богословських навчальних заклад≥в у вс≥й ѕ≥вденно-—х≥дн≥й ™вроп≥!
11 жовтн€ 2018 р. о 18:00 у 14 аудитор≥њ в≥дбудетьс€ ѕ–≈«≈Ќ“ј÷≤я майбутньоњ д≥€льност≥ товариства, п≥сл€ цього о 18:30 в ун≥верситетському храм≥ ѕокрови ѕресв€тоњ Ѕогородиц≥, що знаходитьс€ на територ≥њ парку 19-го корпусу „Ќ” по вул. —адов≥й (вх≥д – через браму з вул. јксен≥на) буде звершено молебень перед початком доброго д≥ла. ѕ≥сл€ молитви в≥дбудетьс€ перша св€ткова зустр≥ч студентськоњ молод≥.
Academia Orthodoха

>>>
2018-10-02 14:49:53
 

6 жовтн€ 2018 року на спортивному майданчику „Ќ” (вул. Ќебесноњ сотн≥) в≥дбудутьс€ показов≥ виступи команд м. „ерн≥вц≥в з хокею на трав≥, присв€чен≥ 610 р≥чниц≥ в≥д першоњ згадки про м. „ерн≥вц≥. «апрошуЇмо ус≥х бажаючих. ѕочаток о 11:00 год.

>>>
2018-09-25 13:33:48
 

22 вересн€ 2018 року у „ерн≥вецькому обласному музењ народноњ арх≥тектури ≥ побуту в≥дбулас€ посв€та студент≥в-першокурсник≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету. «а традиц≥Їю посв€ту готували студенти 3-го курсу факультету. ѕод€ка њм за вдало проведений зах≥д в≥д кер≥вництва факультету.

>>>
2018-06-18 11:45:25
 

23 червн€ 2018 року о 16:00 в „ервон≥й зал≥ в≥дбудетьс€ позачергове зас≥данн€ ¬ченоњ ради „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, присв€чене врученню …ого —в€тост≥ —в€т≥йшому ѕатр≥арху  ињвському ≥ вс≥Їњ –уси-”крањни ‘≥ларету диплома ѕочесного доктора „ерн≥вецького ун≥верситету.

>>>
2018-06-14 16:40:13
 

12 червн€ 2018 року в≥дбулас€ зустр≥ч —в€т≥йшого ѕатр≥арха  ињвського ≥ вс≥Їњ –уси-”крањни ‘≥ларета з ректором „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича професором —тепаном ћельничуком ≥ зав≥дувачем кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, на €к≥й зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в у галуз≥ "Ѕогослов'€", доцентом ћиколою Ўкр≥бл€ком.
…ого —в€т≥сть п≥дтримав проханн€ на ≥м’€ ћ≥н≥стра осв≥ти ≥ науки ”крањни про оголошенн€ набору на навчанн€ в маг≥стратур≥ уже вл≥тку цього року за л≥цензованою 15 травн€ 2018 р. навчально-осв≥тньою програмою, а також дав згоду в≥дв≥дати ”н≥верситет у рамках в≥зиту на Ѕуковину.
ќтже, 23 червн€ 2018 р. —в€т≥йший ѕатр≥арх ‘≥ларет в≥зьме участь в урочистому зас≥данн≥ ¬ченоњ ради ун≥верситету, п≥д час €кого в≥дбудетьс€ церемон≥€ врученн€ …ого —в€тост≥ диплому та мант≥њ ѕочесного доктора „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ≤ншою приЇмною ≥ пам'€тною миттю цього в≥зиту стане врученн€ ѕредсто€телем ”крањнськоњ ѕравославноњ ÷еркви  ињвського ѕатр≥архом ‘≥ларетом бакалаврських ≥ маг≥стерських диплом≥в випускникам Ѕогословського в≥дд≥ленн€, €ке функц≥онуЇ п≥д …ого јрх≥пастирським благословенн€м та особистою оп≥кою у т≥сн≥й сп≥впрац≥ з  ињвською православною богословською академ≥Їю, починаючи ще з жовтн€ 1993р.
—под≥ваЇмос€, що …ого —в€т≥сть матиме добру волю та час в≥дв≥дати храм муч. ≤оана Ќового —учавського, реставрац≥€ та введенн€ у д≥ю €кого стали можливими завд€ки конструктивн≥й позиц≥њ ректора ун≥верситету та вагом≥й ф≥нансов≥й п≥дтримц≥ …ого —в€тост≥.
ѕеред тим, €к зустр≥тис€ з …ого —в€т≥стю, делегац≥€ ун≥верситету мала робочу нараду з кер≥вництвом  ѕЅј ≥, зокрема з ¬ладикою-ректором, ћитрополитом ѕере€славським ≥ Ѕ≥лоцерк≥вським ≈п≥фан≥Їм, першим проректором отцем- доктором ≥ професором ќлександром “рофимлюком та деканом богословського факультету ќлександром ћирончуком. ” результат≥ було обговорено низку важливих питань, пов’€заних ≥з розширенн€м параметр≥в сп≥впрац≥ та пошуком нових шл€х≥в њњ поглибленн€ м≥ж двома навчально-осв≥тн≥ми установами, а, отже й ”ѕ÷  ињвського ѕатр≥архату ≥ ”н≥верситетом загалом.

>>>
2018-05-21 12:35:29
 

¬≥дбулась презентац≥€ книги
автор≥в ¬.ќ. Ѕалух ≥ ¬.ѕ.  оцур
ѕравославна ел≥та ”крањни XVI-XVII ст. (100 постатей): словник
з 16 травн€ по 18 травн€ в трьох м≥стах ”крањни:
16 травн€ в ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницькому ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди"

Ќа початку до вс≥х присутн≥х звернулис€ автори книги: ректор ƒержавного вищого навчального закладу «ѕере€слав-’мельницький державний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди» доктор ≥сторичних наук, професор, академ≥к ЌјѕЌ ”крањни ¬≥ктор  оцур та декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ёр≥€ ‘едьковича, доктор ≥сторичних наук, професор, „лен-кор ЌјѕЌ ”крањни ¬асиль Ѕалух. ” своЇму виступ≥ автори виданн€ ознайомили присутн≥х ≥з зм≥стом книги та звернули увагу на певн≥ важлив≥ ≥сторичн≥ факти, викладен≥ у н≥й.
ѕ≥сл€ цього до ус≥х присутн≥х в зал≥ звернувс€ ѕатр≥арший нам≥сник митрополит ѕере€славський ≥ Ѕ≥лоцерк≥вський ≈п≥фан≥й. ¬ладика п≥дкреслив про важлив≥сть ≥ своЇчасн≥сть под≥бного досл≥дженн€, особливо в час, коли украњнський народ консол≥дуЇтьс€ навколо державотворчих та об’Їднавчих процес≥в. ¬арто зазначити, що митрополит ≈п≥фан≥й написав передмову до ц≥Їњ книги.
“акож до обговоренн€ виданоњ книги долучилис€: доктор ≥сторичних наук, доцент, зав≥дувач кафедри документознавства ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥м. √ригор≥€ —ковороди» ƒемуз ≤.ќ., кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри ≥стор≥њ та культури ”крањни ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥м. √ригор≥€ —ковороди» “арапон ќ.≤., кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри ≥стор≥њ та культури ”крањни ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥м. √ригор≥€ —ковороди» ¬исовень ќ.≤., кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри ≥стор≥њ та культури ”крањни ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥м. √ригор≥€ —ковороди» ƒудар ¬.Ћ.Ќа презентац≥њ були присутн≥ також св€щеники, зокрема благочинний ѕере€славського району прот. ≤ван Ѕоб≥тко з духовенством.
ћодератором заходу був зав≥дувач кафедри ≥нформац≥йно-б≥бл≥ограф≥чного в≥дд≥лу ун≥верситетськоњ б≥бл≥отеки ≤нна  орж.
ѕ≥сл€ обговоренн€ ректор ƒержавного вищого навчального закладу «ѕере€слав-’мельницький державний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди» доктор ≥сторичних наук, профестор, академ≥к ЌјѕЌ ”крањни ¬≥ктор  оцур нагородив митрополита ≈п≥фан≥€ та ¬асил€ Ѕалуха ун≥верситетськими в≥дзнаками ќрденом "√.—. —ковороди"

 

17 травн€ в Ќ≥жинському державному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ћиколи √огол€
¬ Ќ≥жин≥ виступили в обговоренн≥:
–ектор, кандидат ≥сторичних наук, доцент. —амойленко ќлександр √ригорович, декан ≥сторико-юридичного факультету, кандидат ≥сторичних наук, доцент ћартиненко ¬олодимир ¬асильович, декан ф≥лолог≥чного факультету кандидат педагог≥чних наук, доцент «абарний ќлександр ¬адимович, кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри пол≥толог≥њ, права та ф≥лософ≥њ ∆ел≥ба ќлександр ¬олодимирович.


18 травн€ в Ќац≥ональному ун≥верситет≥ "„ерн≥г≥вський колег≥ум" ≥мен≥ “.√. Ўевченка
¬ „ерн≥гов≥ виступили: ѕерший проректор, доктор ≥сторичних наук, професор, ƒ€тлов ¬олодимир ќлександрович, декан ≥нституту ≥стор≥њ, етнолог≥њ ≥ правознавства, доктор ≥сторичних наук, професор,  оваленко ќлександр Ѕорисович.

>>>
2018-05-21 12:33:54
 

 нигу "ƒва стол≥тт€ служ≥нн€ Ѕогов≥ ≥ нац≥њ: ”√ ÷ на Ѕуковин≥" доктора ≥сторичних наук, професора кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥њзнавства та иеолог≥њ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича ћизака Ќестора ≥ кандидата ≥сторичних наук яремчука јндр≥€ подаровано ѕап≥ –имському ‘ранциску.  нигу вручив в≥кар≥й ”√ ÷ ¬алер≥й —иротюк.

>>>
2018-04-27 14:09:19
 

20 березн€ з 9 00 до 15 30  в≥дбулис€ вибори голови парламентськоњ групи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету. —туденти мали змогу вибирати нового оч≥льника  ≥з двох кандидат≥в: јдамчук јнастас≥њ (2 курс, соц≥альне забезпеченн€) ≥ Ѕорака Ѕогдана ( 1 курс, рел≥г≥Їзнавство). 19 березн€ перед голосуванн€м, на дебатах опонент≥в,  прихильники того чи ≥ншого кандидата мали змогу послухати њхн≥ виборч≥ кампан≥њ та план заход≥в.«ах≥д почавс€ ≥з зв≥ту попереднього голови парламентськоњ групи факультету - √аврилець  јнни. ѕ≥сл€ цього кандидати перейшли до полем≥ки. Ќа дебатах була присутн€ адм≥н≥страц≥€ факультету в особ≥, зав≥дувача кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, Ўкр≥бл€ка ћиколи ¬асильовича.  20 березн€   шл€хом в≥льного та демократичного  голосуванн€ перем≥г другий кандидат – Ѕорак Ѕогдан.

>>>
2018-04-26 11:21:35
 

25 кв≥тн€ на  зас≥дан≥ ¬ченоњ ради було в≥дзначено кращих студент≥в за кращу допов≥дь на студентськ≥й конференц≥њ, €ка проходила на баз≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету з 17-19 кв≥тн€ 2018 року!

>>>
2018-03-05 08:47:28
 
¬≥таЇмо викладача Ѕогословського в≥дд≥ленн€ – прото≥Їре€ ћиколу —имчича з 60-л≥тт€м!
¬—≈„≈—Ќ»… ќ“„≈ ћ» ќЋјё,
щиросердечно в≥таЇмо ¬ас з днем народженн€!

√осподь Ѕог поклав на ¬ас у цьому житт≥ велик≥ обов’€зки €к перед ÷ерквою, так ≥ перед ƒержавою. як св€щеннослужитель ≥ пастир ’ристовоњ ÷еркви, ¬и отче, намагаЇтес€ с≥€ти серед студент≥в та викладач≥в, параф≥€н та прихожан зерна ≤стини —лова Ѕожого; завжди прагнете до удосконаленн€ себе ≥ тих, хто ¬ас оточуЇ; пост≥йно прищеплюЇте ус≥м нам любов до Ѕога та служ≥нню …ому; вказуЇте на в≥дпов≥дальн≥сть перед поставленими обов’€зками, €к≥ мають робитис€ через смиренн€, послух та покору, а це виховуЇ в нас велич ≥ красоту духовност≥.
ЅажаЇмо ¬ам св€ткового настрою, м≥цного здоров’€, сил у випробуванн€х, непохитноњ в≥ри, миру, над≥йних друз≥в ≥ однодумц≥в, нових дос€гнень ≥ звершень, щедрих Ѕожих благослов≥нь та оп≥ки Ѕожоњ ћатер≥!
Ќехай кожен ¬аш день буде наповнений корисними справами ≥ теплом людських в≥дносин, а мр≥њ вт≥люютьс€ у житт€ та принос€ть бажану рад≥сть ≥ задоволенн€.

ћЌќ√јя Ћ≤“ј!!!
« глибокою повагою,
колектив студент≥в та викладач≥в

 

>>>
2018-02-28 09:51:39
ѕрофор≥Їнтац≥€! 

–»«»  ¬»Ѕќ–” ‘ј’”  ”Ћ№“”–ќЋќ√ј, –≈Ћ≤√≤™«Ќј¬÷я, Ѕќ√ќ—Ћќ¬ј, ‘≤Ћќ—ќ‘ј – ¬»ѕ–ј¬ƒјЌ»…!

23 лютого 2018 р. доктор ф≥лософських наук, доцент кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ќлександр Ѕродецький пров≥в «”—“–≤„-Ѕ≈—≤ƒ” з≥ студентами 4-го курсу „ерн≥вецького ≥ндустр≥ального коледжу. ¬ рамках профор≥Їнтац≥йноњ роботи та попул€ризац≥њ спец≥альностей ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича д≥алог в≥вс€ ≥з майбутн≥ми молодшими спец≥ал≥стами в галуз≥ комп'ютерних технолог≥й та електрон≥ки, €к≥ водночас Ї потенц≥йними цьогор≥чними аб≥тур≥Їнтами бакалаврату.

„итати дал≥...

>>>
2018-02-19 08:53:13
ќголошенн€! 

>>>
2018-02-13 10:08:33
ѕрофор≥нтац≥йна робота!!! 
ƒ≤јЋќ√ ≤« ћј…Ѕ”“Ќ≤ћ» јЅ≤“”–≤™Ќ“јћ»
ѕ–ќ  ”Ћ№“”–”, —ќ÷≤”ћ, ÷≤ЌЌќ—“≤, ‘≤Ћќ—ќ‘≤ё “ј –≈Ћ≤√≤ё

ѕопул€ризац≥њ спец≥альностей факультету спри€ла участь кандидата соц≥олог≥чних наук, доцента кафедри соц≥олог≥њ та м≥сцевого самовр€дуванн€ “ет€ни ћед≥ноњ та доктора ф≥лософських наук, доцента кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ќлександра Ѕродецького в жур≥ ≤≤ етапу ¬сеукрањнського конкурсу-захисту науково-досл≥дницьких роб≥т учн≥в, що в≥дбуваЇтьс€ п≥д ег≥дою ћалоњ академ≥њ наук ”крањни. «ахист учн≥вських роб≥т з ф≥лософ≥њ, рел≥г≥Їзнавства та соц≥олог≥њ в≥дбувс€ 10 лютого на баз≥ „ерн≥вецького л≥цею є2. ” ньому вз€ли участь кращ≥ учн≥ шк≥л та г≥мназ≥й „ерн≥вецькоњ област≥, зац≥кавлен≥ смисложиттЇво-св≥тогл€дними та соц≥альними проблемами. јнал≥зуючи письмов≥ роботи талановитих учн≥в Ѕуковини та даючи њм фахов≥ рекомендац≥њ за результатами захисту роб≥т, доценти “.¬. ћед≥на та ќ.™. Ѕродецький привернули увагу учн≥в до особливоњ значущост≥ св≥тогл€дно-гуман≥тарних спец≥альностей (ф≥лософ≥њ, культуролог≥њ, соц≥олог≥њ, рел≥г≥Їзнавства, теолог≥њ, соц≥ального забезпеченн€) в умовах сьогоденн€, висв≥тлили перспективи та преференц≥њ навчанн€ майбутн≥х студент≥в на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ „Ќ”. ѕриЇмно й обнад≥йливо, що д≥алог довкола вибору ÷≥нностей ≥  ультури в сучасному —оц≥ум≥ д≥став жвавий в≥дгук у св≥домост≥ майбутн≥х аб≥тур≥Їнт≥в.  

>>>
2018-01-30 09:50:11
 

 

Ќетрив≥альн≥ ≥дењ молодих досл≥дник≥в укотре пролунали й були обговорен≥ в аудитор≥€х ф≥лософсько-теолог≥чного факультету! јдже 11 та 12 с≥чн€ з≥ спец≥альностей "ф≥лософ≥€", "культуролог≥€", "рел≥г≥Їзнавство" в≥дбулис€ захисти маг≥стерських роб≥т. ѕрикметно, що цього року вперше щодо цих спец≥альностей працювала сп≥льна м≥жкафедральна екзаменац≥йна ком≥с≥€. ÷е, поза сумн≥вам, спри€ло науков≥й енергетичност≥ й неформальност≥ обговорень та ≥дейн≥й синерг≥њ р≥зноман≥тних бачень. “ематика роб≥т стосувалас€ ц≥лого комплексу проблем св≥тогл€ду, культури, п≥знанн€. «окрема, вир≥зн€лис€ ≥дењ культуролога ¬≥тал≥€  лименка (культурф≥лософське осмисленн€ феномена гри на матер≥ал≥ сучасного к≥номистецтва); ф≥лософа ¬≥ктора “регубова (акс≥олог≥чна рефлекс≥€ щодо соц≥альних виклик≥в розвитку "штучного ≥нтелекту"); культуролога јнастас≥њ ћельничук (анал≥з основ символ≥ки ≥рландськоњ культури та њњ цив≥л≥зац≥йного значенн€); ф≥лософа јндр≥€ ѕисика (ви€вленн€ евристичноњ рол≥ ренесансного баченн€ взаЇмозв'€зку рел≥г≥йноњ в≥ри й гуман≥зму); рел≥г≥Їзнавц€ Ќазара ћонича (деконструкц≥€ деструктивних св≥тогл€дно-соц≥альних смисл≥в ≥деолог≥њ "русского мира"). –оботи р€ду ≥нших маг≥стр≥в також в≥дзначалис€ ц≥кавими знах≥дками та св≥жими ракурсами думки.

>>>
2017-12-12 15:11:59
 
«в≥т про роботу
декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету за 2017 р.

«г≥дно закону ”крањни «ѕро вищу осв≥ту» та —татуту ун≥верситету ректор та кер≥вники навчальних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету повинн≥ зв≥тувати перед трудовим колективом про д≥€льн≥сть факультету за календарний р≥к.
ѕоказником функц≥онуванн€ кожного факультету Ї нормативна к≥льк≥сть студент≥в (не менше 200), кафедр (не менше 3-х) ≥ к≥лькост≥ викладач≥в у них (не менше 5 при на€вност≥ зав≥дуючого-професора). ѕоки що за цими параметрами ми в≥дпов≥даЇмо вимогам, але тенденц≥€ досить невт≥шна дл€ нас. якщо на 1 с≥чн€ 2017 р. у нас навчалос€ 312 студент≥в ≥ працювало 40 викладач≥в, то на 31 с≥чн€ 2018 р. залишилос€ 231 студент ≥ 28 ставок викладач≥в. ѕричому щодо €кост≥ кадрового потенц≥алу факультет вигл€даЇ чи не найкраще в ун≥верситет≥:
- 9 доктор≥в наук, з них 7 професор≥в штатних ≥ 3 доктори-професори – сум≥сники
- 16 кандидат≥в наук, доцент≥в
- 18 кандидат≥в наук, асистент≥в ≥ лише один асистент без наукового ступен€ (Ћазаренко ≤.—.).

ќзнайомитись...

>>>
2017-11-20 18:23:15
 

16 листопада 2017 року в≥дбулас€ презентац≥€ книги член-кореспондента ЌјѕЌ ”крањни ¬.ќ. Ѕалуха ≥ доцента ќ.¬. Ѕалуха "–еформац≥йн≥ ≥дењ на украњнських земл€х XVI-XVII ст. (100 протестантських д≥€ч≥в): словник".
Ќа презентац≥њ виступили:
 оцур ¬.ѕ., ректор ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди", доктор ≥сторичних наук, професор, академ≥к ЌјѕЌ ”крањни.
Ѕалух ¬.ќ., декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ё. ‘едьковича, доктор ≥сторичних наук, професор, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни.
ƒовжук ≤.¬., професор кафедри документознавства ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди", доктор ≥сторичних наук.
ћолотк≥на ¬. ., зав≥дувач кафедри ≥стор≥њ та культури ”крањни ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди", доктор ≥сторичних наук, професор.
ƒемуз ≤.ќ.,зав≥дувач кафедри документознавства ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди", доктор ≥сторичних наук, доцент.  
¬икладач≥ та студенти ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницький ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди"
ѕо завершен≥ презентац≥њ науков≥ здобутки Ѕалуха ¬.ќ. були в≥дзначен≥ ректором ƒ¬Ќ« "ѕере€слав-’мельницького ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди" академ≥ком  оцуром ¬.ѕ., €кий оголосив про р≥шенн€ вченоњ ради очолюваною ним ун≥верситету присвоњти член-кор. ЌјѕЌ ”крањни ¬.ќ. Ѕалуху вчене званн€ - ѕочесний професор "ѕере€слав-’мельницького ƒѕ” ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди".

 

>>>
2017-06-02 11:31:08
 

24 травн€ 2017 р. в≥дбувс€ захист двох дисертац≥й –  докторську дисертац≥ю «јнтрополог≥чно-ц≥нн≥сн≥ засади гуман≥стичного потенц≥алу рел≥г≥йноњ етики» захистив ќлександр Ѕродецький, а кандидатську на тему « онцепц≥€ духовного здоров’€ в антрополог≥њ сх≥дноњ патристики» – ќлександр ћарчук. Ќаукове консультуванн€ та наукове кер≥вництво зд≥йснював доктор ≥сторичних наук, професор, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни ¬асиль Ѕалух.
«ахисти   в≥дбулис€ в —пец≥ал≥зован≥й вчен≥й рад≥  ƒ 26.053.21    Ќац≥онального педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ ћ. ѕ. ƒрагоманова.
” ц≥ ж дн≥, починаючи з 23 й до 26 травн€ тривала презентац≥€ навчального п≥дручника професор≥в ¬≥ктора  оцура та ¬асл€ Ѕалуха « ультура ранньомодерноњ ™вропи», що недавно вийшла друком у в≥домому харк≥вському видавництв≥ «‘ол≥о».

>>>
2017-04-26 17:37:59
 

26 кв≥тн€ розпочала роботу ўор≥чна студентська конференц≥€ „Ќ”. —туденти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету працюють в межах конференц≥њ на трьох секц≥€х: культуролог≥чно-рел≥г≥Їзнавч≥, ф≥лософськ≥ та соц≥олог≥чн≥ студ≥њ. ∆ваве обговоренн€, високий науковий р≥вень дискус≥њ, засв≥дчують актуальн≥сть запропонованих до обговоренн€ студентами наукових розв≥док.  онференц≥€ триватиме два дн≥.

>>>
2017-04-05 16:54:36
« сумом у серц≥! 

       олектив викладач≥в ≥ студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету складаЇ щир≥ сп≥вчутт€ Їдиному онуков≥ – јртемов≥, р≥дним, близьким, колегам ≥ друз€м з приводу непоправноњ втрати – смерт≥ “амари ‘едор≥вни Ўестаковоњ. “амара ‘едор≥вна назавжди залишитьс€ в наш≥й пам’€т≥ €к викладач з п≥встол≥тн≥м стажем, висококласний педагог та добрий ≥ щирий наставник, на долю €коњ випало чимало важких випробувань – передчасна смерть чолов≥ка ≥ вд≥вство аж до смерт≥, страшна смерть (вбивство) Їдиноњ донечки √алини й невил≥ковна хвороба, – та вона трималас€ до останнього подиху. —ама виховувала, онука, заробл€ла на л≥ки й на житт€, аж допоки безжальна смерть не скосила њњ в н≥ч з 4 на 5-те кв≥тн€.
∆итт€ “амари ‘едор≥вни об≥рвалос€ на 72-му роц≥. —умна зв≥стка про њњ упокоЇнн€, неначе ржава голка впилас€ у серце сотн€м, а той тис€чам њњ вихованц≥в ≥ колег, €к≥ њњ знали, любили й поважали, а головне, – дослухаючись до њњ мудрих настанов ≥ дружн≥х порад, €кими вона охоче д≥лилас€ з ближн≥м, вчилис€ бути сильн≥шими ≥, не нар≥каючи на долю, долати життЇв≥ труднощ≥ та ставати тверд≥шими у в≥р≥ й над≥њ на Ѕоже милосерд€.
ѕам’€таЇмо, сумуЇмо!

 

 

 

>>>
2017-02-27 19:40:56
« сумом у серц≥! 

 

 

 

 

Ћ≈ЎјЌ
¬олодимир
ёхимович

(15 с≥чн€ 1936 –
25 лютого 2017 рр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      Ќа 81-му роц≥ житт€ перестало битис€ серце великоњ ≥ св≥тлоњ душ≥ людини – кандидата ф≥лософських наук, доцента кафедри культуролог≥њ рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, в≥домого на Ѕуковин≥ громадсько-культурного д≥€ча, автора понад 200-хсот наукових праць, серед €ких монограф≥њ, навчальн≥ п≥дручники, пос≥бники та статт≥ у фахових ≥ науково-попул€рних журналах – Ћешана ¬олодимира ёхимовича.
¬исловлюЇмо щир≥ сп≥вчутт€ засмучен≥й родин≥, близьким ≥ друз€м. Ќехай пресв≥тлий образ невтомного натхненника академ≥чноњ науки й подвижника книжноњ вченост≥, доброго та щирого у стосунках наставника, колеги ≥ друга залишитьс€ в наш≥й пам’€т≥ назавжди.
    ÷арство небесне ≥ в≥чна пам'€ть!

>>>
2017-02-20 16:18:33
«”—“–≤„ « ƒ∆”Ћ≤јЌќћ ‘≤Ќ ќћ 
                                                  ќголошенн€
24 лютого о 12:00 на ‘≥лософськотеолог≥чному факультет≥, в ауд. 31
в≥дбудетьс€ презентац≥€ наукового
досл≥дженн€ ƒжул≥ана ‘≥нка на тему
«—утн≥сть ≥ррац≥ональност≥ настанов»
(“The Essence of Attitudinal Irrationality”)

 

јнотац≥€

“еор≥€ структурноњ ≥ррац≥ональност≥ та ≥ррац≥ональност≥ настанов м≥стить критичну лакуну. ¬ той час €к теор≥€ удаЇ, що вивчаЇ ун≥ф≥коване поле ≥ррац≥ональних настанов (таких €к, наприклад, суперечлив≥ в≥руванн€, суперечлив≥ нам≥ри, розб≥жн≥сть м≥ж метою ≥ засобом, акратична несум≥сн≥сть, неперех≥дн≥ переваги), нею не створено ун≥версального баченн€ того, коли настанови постають €к ≥ррац≥ональн≥. Ќаш≥ судженн€ про ≥ррац≥ональн≥сть настанов, здаЇтьс€, спираютьс€ вин€тково на низку (суперечливих) ≥нтуњтивних припущень. ÷€ робота прагне розв’€зати цю ситуац≥ю, ск≥льки пропонуЇ систематизоване й ун≥версальне (ун≥ф≥коване) баченн€ того, коли патерн настанови постаЇ €к ≥ррац≥ональний. я захищаю точку зору, що група настанов Ї ≥ррац≥ональною, тод≥ ≥ т≥льки тод≥, коли ц≥ настанови взаЇмно виключають модальн≥сть власноњ фундаментальноњ усп≥шност≥. ≤ррац≥ональн≥ настанови – це настанови, пов’€зан≥ м≥ж собою у такий спос≥б, що виключаЇ њх одночасну усп≥шн≥сть.

Julian Fink
Lecturer in the Philosophy & Economics programme of the University of Bayreuth
 
Julian Fink (DPhil Oxford, 2010) is currently a Lecturer (‘wissenschaftlicher Mitarbeiter’) in the Philosophy & Economics programme of the University of Bayreuth (Germany).
Prior to the lectureship, he held the Adam Smith Guest Professorship in Philosophy and Economics at the University of Bayreuth (2012-13), a research fellowship at the ERC Advanced Grant Project ‘Distortions of Normativity’ at the University of Vienna (2010-13), and a Norwegian Research Council Fellowship at the CSMN (2009-10). He has been a visiting fellow at Slovak Academy of Sciences (2013), the CMSN (2009), and the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) (2008).
Julian’s intellectual interests focus on the philosophical nature of norms, rationality, reasoning, law and ethics. His dissertation (‘The Nature of Rational Requirements’) – supervised by John Broome (Oxford) and Krister Bykvist (Stockholm) and examined by Christian Piller (York) and Ralph Wedgwood (USC) – argues that rationality imposes norms only on subjects who possess particular cognitive capacities. He also defends a wide-scope reading of rational requirements and argues that rationality is limited to govern relations among contemporaneous attitudes. In his work on the jurisprudential nature of Nazi law, Julian attempts to establish a new theoretical framework for criticising particular legal measures of the Nazi legal system.
His current research project focuses on normative reasons and attitudinal coherence. He attempts to connect epistemic reasons and norms of coherence in order to give a new answer to ‘Why be rational?

>>>
2017-02-13 16:14:49
”–ќ„»—“ќ—“≤ « Ќј√ќƒ» ѕ–≈—“ќЋ№Ќќ√ќ —¬я“ј ”Ќ≤¬≈–—»“≈“—№ ќ√ќ ’–јћ” “–№ќ’ —¬я“»“≈Ћ≤¬ 

”–ќ„»—“ќ—“≤ « Ќј√ќƒ» ѕ–≈—“ќЋ№Ќќ√ќ —¬я“ј ”Ќ≤¬≈–—»“≈“—№ ќ√ќ ’–јћ”
“–№ќ’ —¬я“»“≈Ћ≤¬

       30 с≥чн€ / 12 лютого —в€та ѕравославна ÷ерква вшановуЇ пам’€ть трьох великих вселенських учител≥в ≥ св€тител≥в – ¬асил≥€ ¬еликого, √ригор≥€ Ѕогослова та ≤оана «олотоустого, €ких у христи€нському св≥т≥ прийн€то вважати св≥тилами ф≥лософськоњ та богословськоњ науки. ўе за житт€ ц≥ велик≥ муж≥ здобули соб≥ велику славу своњми подвигами, св€т≥стю, спасенними пропов≥д€ми й рел≥г≥йними творами. —аме вони своЇю любов’ю до Ѕога ≥ людей, глибинно-ф≥лософським мисленн€м та ≥дейно-богословським вченн€м заклали м≥цн≥ п≥двалини дл€ христи€нства. ј тому й невипадково ун≥верситетський храм найменований в њхню честь.

 

 

„итати дал≥

>>>
2017-02-13 16:10:51
« сумом у серц≥  
 

       олектив викладач≥в ≥ студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ висловлюЇ сп≥вчутт€ своЇму колез≥ – зав≥дуючому Ѕогословським в≥дд≥ленн€м ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, доценту кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, насто€телю ун≥верситетського храму “рьох св€тих митрофорному прото≥Їрею отцю ћиколаю ўербаню з приводу непоправноњ втрати – передчасноњ смерт≥ матер≥ ќльги ≤ван≥вни.

>>>
2017-02-11 16:47:26
’раму “рьох —в€тител≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича Ц 135  

        12 лютого 2017 року виповнюЇтьс€ 135 рок≥в з дн€ осв€ченн€ величноњ буковинськоњ св€тин≥. « ц≥Їњ нагоди в≥дбудутьс€ урочистост≥. «апрошуЇмо вс≥х випускник≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, викладач≥в та студент≥в „ерн≥вецького ун≥верситету, вс≥х тих, хто сто€в у виток≥в в≥дродженн€ богословськоњ осв≥ти на Ѕуковин≥, громадсько-культурних та пол≥тичних д≥€ч≥в, осв≥т€н та просв≥т€н м≥ста ≥ краю, €к≥ не дозволили знищити в≥дому на весь св≥т арх≥тектурну перлину.

>>>
2016-12-26 14:37:21
 

—туденти та викладач≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету влаштували вихованц€м м≥ськоњ школи-≥нтернату новор≥чне св€то

>>>
2016-11-24 13:33:21
« сумом у серц≥ 

 олектив викладач≥в ≥ студент≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ висловлюЇ сп≥вчутт€ своЇму колез≥ – доценту ≥ всечесному отцю ћиколаЇв≥ Ћагодичу з приводу смерт≥ найр≥дн≥шоњ ≥ найдорожчоњ йому людини – матер≥ √анни Ћагодич.

>>>
2016-11-14 12:10:56
 

 


ќгородник

¬асиль ¬асильович

(12. ≤≤≤. 1934 – †9. ’≤. 2016)

 олектив кафедри ф≥лософ≥њ та ф≥лософсько-теолог≥чного факультету глибоко сумуЇ втратою колеги, одного з корифењв кафедри ф≥лософ≥њ, доброго товариша ≥ наставника та прекрасноњ людини.

Ќародивс€ ф≥лософ 12 березн€ 1934 року в сел≥  н€жна  риниц€ ћонастирського району „еркаськоњ област≥. ” 1967 роц≥ зак≥нчив  ињвський державний ун≥верситет ≥м. “араса √ригоровича Ўевченка за спец≥альн≥стю «ф≥лософ≥€». « 1978 по 2005 р≥к – доцент кафедри ф≥лософ≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

ќгородник ¬асиль ¬асильович – профес≥онал своЇњ справи, в≥дданий науц≥ та вихованню молодого покол≥нн€ украњнських ф≥лософ≥в новоњ генерац≥њ.

„итав курси: јнтична ф≥лософ≥€, ф≥лософ≥€ —ередн≥х в≥к≥в, ф≥лософ≥€ ¬≥дродженн€ ≥ Ќового часу, Ќ≥мецька класична ф≥лософ≥€, —учасна зах≥дна ф≥лософ≥€, ≥стор≥€ ф≥лософськоњ думки в ”крањн≥.

¬≥чна пам'€ть, ÷арство Ќебесне ≥ пам'€ть з роду в р≥д про дорогого колегу.


                                                   

                                                        

 

>>>
2016-11-10 14:16:12
 
   8 листопада  в ст≥нах „ерн≥вецькоњ обласноњ ун≥версальноњ б≥бл≥отеки ≥мен≥ ћ.≤васюка в≥дбулось оф≥ц≥йне представленн€ зб≥рки  поез≥й «” кожного ≥стор≥€ сво€»,. ” в≥дд≥л≥ краЇзнавства презентували та декламували свою поез≥ю студенти третього курсу спец≥альност≥ «культуролог≥€» ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ёр≥€ ‘едьковича
   «б≥рка  поез≥й складаЇтьс€ з п’€ти  розд≥л≥в ,€к≥ обЇднанн≥ загальною темою,тобто назвою книги .” свою чергу кожен в≥рш ув≥йшов до того чи ≥ншого розд≥лу в залежност≥ в≥д його тематики .
   ¬арто в≥дм≥тити ,що ≥з зб≥ркою  поет≥в-початк≥вц≥в ознайомивс€ ≥ зробив правки в≥домий на Ѕуковин≥ поет-п≥сн€р ,заслужений прац≥вник культури ”крањни ,голова товариства «”крањна ћолдова» ¬асиль ¬аскан ,€кий благословив њњ ≥ дав пут≥вку на велику щасливу дорогу.
   ”пор€дкував книгу – викладач кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ  куратор 305 групи ™вген ћиколайович —крипник.
   Ќезважаючи на погодн≥ умови вдалось з≥брати велику аудитор≥ю. Ќа презентац≥њ були присутн≥ багато студент≥в  ф≥лософсько-теолог≥чного факультету,представник викладацького складу та ≥нш≥.ћодератором заходу був б≥бл≥отекар в≥дд≥лу краЇзнавства ћар≥€ ≤ван≥вна ƒудидра..
   ѕоез≥ю,л≥ричн≥ в≥дступи розробл€в дует «¬≥с≥м хвилин до оп≥вноч≥»,€кий надавав можлив≥сть глибше насолодитись поез≥Їю ,осмислити њњ . ¬иконавши  так≥ твори: «ѕоет» та один ≥з в≥рш≥в ¬асил€ —имоненка «Ќе мо€».
   ѕрикрасили веч≥р й гост≥ заходу.ќдним ≥з представник≥в викладацького складу,  €кий своњм словом п≥дбадьорював та заохочував до творчих звершень був јндр≥й ¬асильович яремчук - кандидат ≥сторичних наук.
   Ѕез вдалого,доброго прикладу ≥ заохочуванн€ ,орган≥зац≥њ ≥ п≥дтримки ™вгена ћиколайовича —крипника  навр€д чи вдавс€ б  цей г≥дний поваги,уваги витв≥р,зах≥д. —тавши другим батьком в  студентському та й творчому житт≥ ,п≥дклавши вчасно плече,вислухавши кожного,сп≥впрацюючи з кожним,залишивши приЇмну згадку про студентськ≥ роки,обдарував своЇю мудр≥стю ≥ досв≥дом,€кий почерпнув кожен ≥з автор≥в. «авд€чують кураторов≥  та наставнику його студенти-культурологи:ћар€на ульбабська,ƒмитро Ѕезкоровайний,ћар≥€  атюха, јнтон√онтар, ≤ванна √умен, ’ристина яцина,Ћюбов ѕавлишин.
   Ќажаль, не вс≥м бажаючим вдалось побувати на цьому заход≥ одною ≥з таких стала талановита поетеса ќлена Ћог≥нова . јле аудитор≥€ ≥ перш за все винуватц≥ цього заходу були приЇмно вражен≥  сюрпризом ,€кий п≥дготувала поетеса - в≥део зверненн€ ,€ке не залишило  н≥кого байдужим. Ќе зважаючи на в≥дсутн≥сть на заход≥,була в≥дчутна п≥дтримка та увага ,вислухан≥ поради та вручен≥ подарунки ≥ лист-зверненн€.
   “акож з≥ словами п≥дтримки,та об’Їктивноњ критики  виступили:≤рина Ћазоревич – студентка року „Ќ”,јнастас≥€ √апчук –  активна студентка-культуролог другий курс.
   ј завершивс€ цей незабутн≥й зах≥д сп≥льною фотограф≥Їю, придбанн€м зб≥рки ,роздаванн€м автограф≥в та  прив≥танн€ми й  словами под€ки.
—тудентка 305 групи
ѕавлишин Ћюбов
>>>
2016-11-04 12:57:07
 
ƒо уваги викладач≥в та студент≥в!
      8 листопада 2016 року о 15:00 в прим≥щенн≥ обласноњ ун≥версальноњ науковоњ б≥бл≥отеки ≥м. ћ. ≤васюка в≥дбудетьс€ презентац≥€ зб≥рки поез≥й "” кожного ≥стор≥€ сво€" студнет≥в 305 групи, спец≥альн≥сть "культуролог≥€" ф≥лософсько-теолог≥чного факультету.
«апрошуютьс€ вс≥ бажаюч≥!
>>>
2016-11-03 17:58:31
 

”рочиста јкадем≥€ з нагоди ƒн€ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету

ƒќЅ–≈ ѕ–ј÷ё¬ј“» - „≈—“№ ≤ √ќЌ≤– ћј“» (гуцульське присл≥в€), €ке передаЇ зм≥ст ≥ прагненн€ колективу викладач≥в ≥ студент≥в факультету, на €кому € маю честь утверджуватис€ й вдосконалюватис€: в≥д студента й до доктора ф≥лософських наук. ≤, над≥юс€ так буде, аж до поки Ѕог мене не покличе до чогось б≥льшого - …ого ¬≥чного ÷арста!

>>>
2016-10-26 13:17:34
 

¬≥таЇмо зав≥дувача Ѕогословського в≥дд≥ленн€ з високою церковною
нагородою – правом нос≥нн€ митри

>>>
2016-10-18 11:18:03
 руглий ст≥л 
14 жовтн€ 2016 р. – у рамках науково-практичноњ конференц≥њ «ћ≥жконфес≥йн≥ конфл≥кти у транскордонних рег≥онах: ≥сторична ретроспектива та виклики сучасност≥» в≥дбувс€  руглий ст≥л на тему «÷ерковно-конфес≥йна пал≥тра Ѕуковини: виклики сучасност≥».
ƒискутант≥в приймав директор приватноњ школи «Ќад≥€» ¬асиль ћанчул
(м. „ерн≥вц≥, вул. ћосковськоњ ќл≥мп≥ади, 3 «в»).
>>>
2016-10-18 10:50:36
13-14 жовтн€ 2016 

¬≥дбулась довгооч≥кувана ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ «ћ≥жконфес≥йн≥ конфл≥кти у транскордонних рег≥онах: ≥сторична ретроспектива та виклики сучасност≥»

>>>
2016-08-29 18:31:49
International scientifically practical conference 

INFORMATION LETTER

Dear colleagues,

We invite you to take part in the International scientifically practical conference "Inter-confessional conflicts in cross-border regions: a historical retrospective and challenges of modernity."

The conference will be held on October 12-13, 2016 at the Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. It will be broadcast on-line in the Internet. Participants can take part in it both in-person (in the plenary session) and virtually – via Skype and other media resources. Thematic professional panels will be working.

Working languages of the conference – Ukrainian and English.

>>>
2016-08-29 16:32:42
ћ≤∆Ќј–ќƒЌј Ќј” ќ¬ќ-ѕ–ј “»„Ќј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

≤нститут ф≥лософ≥њ ≥мен≥ √. —. —ковороди ЌјЌ ”крањни

¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства

 ињвська православна богословська академ≥€

Ќац≥ональний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ћ. ѕ. ƒрагоманова

”крањнський  атолицький ”н≥верситет

ягеллонський ун≥верситет у  раков≥ (ѕольща)

„ерн≥вецька обласна державна адм≥н≥страц≥€

 

 

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ≈ ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя

 

Ўановн≥ колеги!

«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ «ћ≥жконфес≥йн≥ конфл≥кти у транскордонних рег≥онах: ≥сторична ретроспектива та виклики сучасност≥».

 онференц≥€ в≥дбудетьс€ 12-13 жовтн€ 2016 р. на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬она буде транслюватис€ в онлайн-режим≥ в мереж≥ ≤нтернет. ”часники можуть брати у н≥й участь €к очно (на пленарному зас≥данн≥), так ≥ дистанц≥йно – через Skуpe та ≥нш≥ мед≥а-ресурси. Ѕудуть працювати тематичн≥ профес≥йн≥ панел≥.

 

 

>>>
2016-05-27 13:28:44
≤нформац≥€ про оц≥нку роботи викладач≥в ун≥верситету за результатами анкетуванн€ студент≥в 

     ƒопов≥дь ѕетришина –.≤. на ¬чен≥й рад≥ 30.05.2016 р.

>>>
2016-05-24 11:44:42
√≈–ќѓ Ќ≈ ¬ћ»–јё“№ 
 олектив викладач≥в ≥ студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету глибоко сумуЇ та висловлюЇ щир≥ сп≥вчутт€ родин≥ ¬≥тал≥€  рутоф≥ста – випускника ф≥лософсько-теолог≥чного факультету 2010 р., €кий героњчно загинув виконуючи бойове завданн€ на —ход≥ ”крањни. ” наших серц€х ¬≥тал≥й назавжди залишитьс€ символом мужност≥, патр≥отизму, прикладом звит€жноњ боротьби за р≥дну землю, за св≥тле майбутнЇ, √ероЇм, другом, €кий пожертвував своњм житт€м за кращу долю дл€ нас.

¬≥чна слава геро€м! ѕам'€ть про тебе буде перебувати в наших серц€х завжди! √≈–ќѓ Ќ≈ ¬ћ»–јё“№!!!

>>>
2016-05-18 14:31:40
ƒо уваги студент≥в! 

–озпочинаЇтьс€ прийом документ≥в дл€ отриманн€ п≥льговоњ пут≥вки на л≥тн≥й в≥дпочинок студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету 
як ≥ кожного року, профсп≥лкова орган≥зац≥€ студент≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича розпочинаЇ прийом документ≥в дл€ отриманн€ п≥льговоњ пут≥вки на л≥тн≥й в≥дпочинок студент≥в „Ќ”, €к≥ Ї членами профсп≥лки, у м. ќдеса на оздоровчо-спортивн≥й баз≥ «„орноморка».

>>>
2016-04-25 12:21:03
Ѕлагод≥йна акц≥€ 
     —туденти та викладач≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету активно долучилис€ до благод≥йноњ акц≥њ «’ристос ¬оскрес – ¬оскресне ”крањна», уже вкотре орган≥зованоњ славним украњнським б≥йцем ≥ захисником р≥дноњ земл≥, викладачем юридичного факультету (випускником богословського в≥дд≥ленн€ ‘“‘) —ерг≥Їм ћ≥севичем.
>>>
2016-04-14 15:39:06
¬≥таЇмо переможц€ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади! 

ўиро в≥таЇмо маг≥странтку ф≥лософсько-теолог≥чного факультету кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ  ≤рину Ћазоревич з перемогою у ¬сеукрањнськ≥й ол≥мп≥ад≥

>>>
2016-04-13 13:18:03
¬сеукрањнська студентська ол≥мп≥ада 

ƒо цьогор≥чноњ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади з культуролог≥њ, €ка в≥дбулас€ на баз≥ Ќац≥онального техн≥чного ун≥верситету ”крањни « ињвський пол≥техн≥чний ≥нститут» долучилис€ ≥ наш≥ студенти-культурологи –  ульбабська ћ., яцина ’. та Ѕаб≥ченко ƒ.

ƒетальн≥ше .....

>>>
2016-03-28 18:58:40
«в≥т проф. ƒокаша ¬. ≤. про наукову роботу кафедри соц≥олог≥њ за 2015 р. 
≤ . Ќауково- досл≥дницька робота кафедри.

¬ 2015 р. кафедра працювала над науково-досл≥дною роботою– «–ег≥ональна специф≥ка соц≥окультурних процес≥в в ”крањн≥»( наук. кер.: проф. ƒокаш ¬.≤. )
“ерм≥н виконанн€ теми – 2014- 2018 рр.
 ≥льк≥сть виконавц≥в: штатних – 12; сум≥сник≥в – 3; доктор≥в – 1; кандидат≥в – 6; асистент≥в – 4; асп≥рант≥в – 3.

ќзнайомитись...

>>>
2016-03-28 18:52:41
ѕрактика студент≥в-культуролог≥в 

ƒл€ реал≥зац≥њ ц≥Їњ надважливоњ навчально-осв≥тньоњ мети кафедра культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ значну увагу прид≥л€Ї практичн≥й п≥дготовц≥ студент≥в спец≥альностей (спец≥ал≥зац≥й), з €ких зд≥йснюЇтьс€ п≥дготовка фах≥вц≥в. ƒл€ цього кер≥вництвом кафедри налагоджено т≥сну сп≥впрацю з базами практик та укладено в≥дпов≥дн≥ угоди. ƒо найб≥льш оптимальних дл€ закр≥пленн€ фахових компетенц≥й належать управл≥нн€ культури „ерн≥вецькоњ ќƒј, управл≥нн€ культури „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, в≥дд≥л охорони культурноњ спадщини „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, „ерн≥вецька обласна ун≥версальна наукова б≥бл≥отека ≥м. ћ.≤васюка, „ерн≥вецький обласний краЇзнавчий музей, „ерн≥вецький обласний державний музей народноњ арх≥тектури та побуту, „ерн≥вецька обласна б≥бл≥отека дл€ д≥тей, наукова б≥бл≥отека „Ќ” ≥м. ёр≥€ ‘едьковича, „ерн≥вецький художн≥й музей, музењ ≥м. ¬. ≤васюка, ќльги  обил€нськоњ та ≥н.

ƒетальн≥ше...

>>>
2016-03-28 13:41:22
ѕрезентац≥€ п≥дручника 

24 березн€ 2016 року у ƒ¬Ќ« «ѕере€слав-’мельницький державний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ √ригор≥€ —ковороди» в≥дбулас€ презентац≥€ першого в украњнськ≥й ≥стор≥ограф≥њ п≥дручника дл€ ¬Ќ« ”крањни «–анньомодерна ™вропа», написаного д.≥.н., проф., член-кор. ЌјѕЌ ”крањни, деканом ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича Ѕалухом ¬асилем ќлекс≥йовичем та д.≥.н., професором, академ≥ком ЌјѕЌ ”крањни, ректором ѕере€слав-’мельницького державного педагог≥чного ун≥верситету ≥мен≥ √. —ковороди  оцуром ¬≥ктором ѕетровичем.

¬иступ проф. ¬.ќ. Ѕалуха на презентац≥њ

>>>
2016-03-23 18:20:47
¬≥дкрита лекц≥€ 
ѕ≥двищенн€ €кост≥ викладанн€ та вдосконаленн€ педагог≥чноњ майстерност≥ залишаЇтьс€ чи не найважлив≥шим пр≥оритетом колективу викладач≥в кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ. Ѕудучи св≥домими того, що усп≥шна його реал≥зац≥€ залежить, у тому числ≥, й в≥д плануванн€ ≥ систематичного проведенн€ в≥дкритих лекц≥йних та сем≥нарських, у цьому семестр≥ в≥дбудетьс€ цикл таких навчально-осв≥тн≥х заход≥в.
18 березн€ 2016 р. було проведено в≥дкриту лекц≥ю доц. Ѕродецького ќ.™. з тематичного блоку «ќсновн≥ категор≥њ естетичноњ св≥домост≥». ј вже 23 березн€ 2016р. в≥дбулас€ ще одна в≥дкрита лекц≥€ на тему «”крањнське поетичне к≥но: витоки та специф≥ка», €ку п≥дготувала ≥ провела у рамках навчального курсу «—в≥тове та в≥тчизн€не к≥номистецтво» к. ≥ст. н., асистент √утковська ≤. ¬.
>>>
2016-03-21 13:27:16
„ому ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет? 

Ќ≥ дл€ кого не секрет, що сучасн≥ Ївропейц≥ ≥, зокрема, н≥мц≥, де запит на ф≥лософську осв≥ту завжди був високим, а економ≥ка та стандарти житт€ Ї з року в р≥к стаб≥льними, йдуть шл€хом розширенн€ власних  горизонт≥в, студ≥юючи ф≥лософ≥ю чи богослов’€. ¬они не зациклюютьс€ на одн≥й лише спец≥альност≥, а вивчають паралельно ≥стор≥ю та теор≥ю, наприклад, рел≥г≥њ, економ≥ки, права, пол≥тики. —ловом, акцент робитьс€ на м≥ждисципл≥нарних програмах.

„итати детальн≥ше.....

>>>
2016-03-21 13:15:15
„ќћ” ‘≤Ћќ—ќ‘—№ ј, „ќћ” Ѕќ√ќ—Ћќ¬—№ ј ќ—¬≤“ј?! 

–ел≥г≥йно-богословськ≥ та ф≥лософськ≥ пошуки – так≥ ж давн≥, €к ≥ сама людина, а њхн€ ц≥нн≥сть маЇ онтолог≥чне значенн€ дл€ всього людства.«айвим буде доводити, що чим б≥льше в народ≥ (крањн≥) ф≥лософ≥в, не кажучи вже про рел≥г≥йних ф≥лософ≥в ≥ богослов≥в, тим вищим Ї њхн≥й соц≥ально-правовий, пол≥тичний, економ≥чний та культурний розвиток.

„итати детальн≥ше...

>>>
2016-03-21 13:09:47
–обоча поњздка 
« 14 по 18 березн€ 2016 р. декан факультету член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни Ѕалух ¬.ќ. та проф., зав. каф. соц≥олог≥њ ƒокаш ¬.≤. перебували на факультет≥ економ≥ки ≥ соц≥олог≥њ Ћодзького ун≥верситету
>>>
2016-03-18 13:09:05
«устр≥ч з л≥карем-практиком 
” п’€тницю, 18 березн€ 2016 року – у „ервон≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулас€ зустр≥ч з в≥домим л≥карем-практиком , доктором медичних наук, христи€нським орал≥стом з ’орват≥њ јнтуаном Ћисецем.
>>>
2016-03-17 18:51:05
ќголошенн€ 
18 березн€ 2016 р. (у „ервон≥й зал≥
„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету
≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на 3-й пар≥ – поч. 11.30 )
¬≤ƒЅ”ƒ≈“№—я «”—“–≤„ з в≥домим л≥карем-практиком, доктором медичних наук, христи€нським морал≥стом,
€кий спец≥ал≥зуЇтьс€ на сучасних проблемах б≥оетики та сусп≥льноњ морал≥ јЌ“”јЌќћ Ћ»—÷≈ћ.
>>>
2016-03-10 18:40:11
¬ своњй хат≥ сво€ правда ≥ слава, ≥ вол€ 

 Ўевченк≥вськ≥ дн≥ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥

     ‘≥лософсько-теолог≥чний факультет – осередок, де духовне поЇднуЇтьс€ з≥ св≥тським, а ще тут на поставлен≥ запитанн€ – отримуЇш глибок≥ ≥ переконлив≥ в≥дпов≥д≥, тут тв≥й св≥тогл€д формуЇтьс€ п≥д дружньою оп≥кою знавц≥в ф≥лософськоњ мудрост≥ ≥ Ѕожого —лова. “ому “араса Ўевченка, великого сина ”крањни, нац≥онального пророка, €кий щиро та в≥ддано любив св≥й народ ≥ страждав за його волю, тут шанують та згадують ≥ викладач≥, ≥ студенти.

¬же вдруге, з ≥н≥ц≥ативи ћ. Ўкр≥бл€ка, було проведено веч≥р-спомин, присв€чений цьому велетню духу, митцю могутньоњ творчоњ сили – “арасу √ригоровичу Ўевченку.
>>>
2016-03-04 13:34:08
‘≥лософська та рел≥г≥Їзнавча осв≥та в ”крањн≥  

Ќин≥ осв≥та стаЇ б≥льш спец≥ал≥зованою, а сфери профес≥йноњ реал≥зац≥њ – вужчими. ‘ах≥вець, €кий отримав диплом маркетолога чи ≥нженера комп’ютерних мереж, навр€д чи зможе працювати економ≥стом або психологом. ÷е корисно дл€ розвитку сусп≥льства загалом, але обмежуЇ людину ≥, фактично,  робить њњ  «актором одн≥Їњ рол≥». „и ≥снуЇ ун≥версальна осв≥та, €ка даЇ змогу розширити сферу профес≥йноњ самореал≥зац≥њ? ћабуть, найближче до цього ≥деалу п≥дходить ф≥лософська.

>>>
2016-03-04 13:28:13
Ћ≥тературно-мистецький веч≥р 
2 березн€ в учбово-методичному центр≥ культури Ѕуковини в≥дбувс€ л≥тературно-мистецьк≥й веч≥р «” своњй хат≥ сво€ правда, ≥ сила, ≥ вол€». ≤мпров≥зованою сценою дл€ проведенн€ цього заходу стала майстерн€-св≥тлиц€ народних ремесел та декоративного мистецтва ”ћ÷ Ѕ. ÷е св€то з≥брало чималу к≥льк≥сть шевченколюб≥в - студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича..
¬еч≥р в≥дбувс€ за ≥н≥ц≥ативи зав≥дувача кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства ≥ теолог≥њ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, кандидата ≥сторичних наук, доцента ћиколи ¬асильовича Ўкр≥бл€ка.
>>>
2016-02-25 13:40:30
ўиро в≥таЇмо з ƒнем народженн€!!! 

 олектив кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ щиро в≥таЇ канд. ≥ст. наук, асист. ћудеревича ¬≥ктора ≤вановича, €кому 25 лютого 2016 р. виповнюЇтьс€ 33 роки. « нагоди   ≥менин зичимо йому творчих та наукових звершень, здоров'€, злагоди ≥ довгих рок≥в житт€.

 

>>>
2016-02-23 13:57:18
—тудентська наукова конференц≥€ 
20-22 кв≥тн€ 2016 року в≥дбудетьс€ чергова студентська наукова конференц≥€!

ƒо 15 березн€ 2016 року просимо подати у науково-орган≥зац≥йний в≥дд≥л (5 корпус, к≥мн. 102, тел. 720):

>>>
2016-02-23 12:31:33
—в€ткуванн€ 202 р≥чниц≥ з дн€ народженн€  обзар€ 

ўовесни, коли тануть сн≥ги,
≤ на р€ст≥  зас€Ї веселка,
ѕовн≥  сил  ≥ живоњ  снаги
ћи вшановуЇм пам’€ть Ўевченка!

>>>
2016-02-19 16:32:59
’рамове св€то 

12 лютого —в€та ѕравославна ÷ерква вшановуЇ пам’€ть трьох великих вселенських учител≥в ≥ св€тител≥в – ¬асил≥€ ¬еликого, √ригор≥€ Ѕогослова та ≤оана «олотоустого, €ких у христи€нському св≥т≥ прийн€то вважати св≥тилами ф≥лософськоњ та богословськоњ науки. ўе за житт€ ц≥ велик≥ муж≥ здобули соб≥ велику славу своњми подвигами, св€т≥стю, спасенними пропов≥д€ми й рел≥г≥йними творами. —аме вони своЇю любов’ю до Ѕога ≥ людей, глибинно-ф≥лософським мисленн€м та ≥дейно-богословським вченн€м заклали м≥цн≥ п≥двалини дл€ христи€нства. ј тому й невипадково ун≥верситетський храм найменований в њхню честь.

”рочистост≥ з нагоди храмого дн€ “рьох —в€тител≥в (¬≥део-репортаж ѕ–ќ‘-line „Ќ”)

 

>>>
2016-02-10 14:11:03
¬исловлюЇмо сп≥вчутт€ 

 олектив викладач≥в та студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету висловлюЇ щир≥ сп≥вчутт€ та жаль р≥дним, колегам ≥ друз€м, з приводу передчасноњ смерт≥ ¬алер≥€ Ѕендри, студента заочноњ форми навчанн€ спец≥альност≥ "–ел≥г≥Їзнавство". ¬≥чна пам'€ть ≥ ÷арство Ќебесне!

>>>
2016-02-01 12:31:21
—тажуванн€ 

«адл€ вдосконаленн€ украњнськоњ вищоњ осв≥ти, в тому числ≥ ≥ покращенн€ €кост≥ викладанн€ англ≥йськоњ мови в ун≥верситетах, 10 – 15 с≥чн€ в м.  иЇв≥ в≥дбулис€ ≥нтенсивн≥ п’€тиденн≥ трен≥нги в межах проекту Ѕританськоњ –ади «јнгл≥йська мова дл€ ун≥верситет≥в»

>>>
2016-01-25 17:54:41
«в≥т проф. ƒокаша ¬.≤. 

27 с≥чн€ 2016 р. на зас≥данн≥ вченоњ ради факультету в≥дбудетьс€ зв≥т зав≥дувача кафедри соц≥олог≥њ проф. ƒокаша ¬.≤.

 

ќзнайомитись з текстом можна тут.

>>>
2015-12-22 11:12:33
¬≤“јЌЌя ё¬≤Ћя–”!!! 
¬≤“јё„» ё¬≤Ћя–ј або — –ќћЌ≈ —Ћќ¬ќ ѕ–ќ Ћёƒ»Ќ”, ƒЋя я ќѓ ¬»ў»ћ ћќ–јЋ№Ќ»ћ «ј ќЌќћ ™ ЋёЅќ¬ ƒќ ЅЋ»∆Ќ№ќ√ќ.
”богий духом ≥ багатий щедротами людськоњ душ≥, поборник св€тоњ правди ≥ вол≥, лаг≥дний ≥ уважний до нем≥чних та тих, хто потребуЇ розради, милостивий ≥ миротворець, добрий та любл€чий, мудрий ≥ в≥дданий своЇму покликанню… “ак, це – не зб≥рний образ людини, €ку можна вважати вз≥рцем дл€ насл≥дуванн€, а це перел≥к тих христи€нських чеснот, €к≥, насл≥дуючи свого Ќебесного ѕокровител€ ћикола€ „удотворц€ – —в€тител€ ћир Ћ≥к≥йських, – зум≥в виховати в соб≥ отець ћиколай Ћагодич.
>>>
2015-12-18 11:37:27
ћаленьке св€то дл€ д≥тей! 
¬икладач≥ ≥ студенти „Ќ” сп≥льними зусилл€ми створили св€то дл€ д≥тей спец≥ал≥зованоњ школи-≥нтернату є4.
     ÷ьогор≥чн≥ нав≥дини студент≥в ≥ викладач≥в ф≥лософсько-теолог≥чного та ф≥лолог≥чного факультет≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича на найвеличн≥ший день, €ким дл€ ус≥х Ї 19 грудн€, тобто —в€того ћикола€, до вихованц≥в комунального закладу «„ерн≥вецька спец≥ал≥зована загально-осв≥тн€ школа-≥нтернат є4»,  ви€вилис€ юв≥лейними – п’€тими.  уратори заходу – науковц≥ ун≥верситету —в≥тлана Ўабат-—авка, √алина «агайська та ≤гор Ћуцан – разом ≥з студентами привезли до малеч≥ не т≥льки подарунки, але й передновор≥чно-р≥здв€ну казку, €ку в≥дтворили на висок≥й сцен≥ у театральний спос≥б ун≥верситетськ≥ виконавц≥.
>>>
2015-12-10 12:46:55
¬≥таЇмо з усп≥шним захистом!!! 

«ав≥дувач Ѕогословського в≥дд≥ленн€ прото≥Їрей ћикола ўербань захистив дисертац≥ю подану на здобутт€ наукового ступен€ кандидата ≥сторичних наук за спец≥альн≥стю 09.00.11 – рел≥г≥Їзнавство (≥сторичн≥ науки)

     9 грудн€ 2015 року на зас≥данн≥ спец≥ал≥зованоњ вченоњ ради   48.125.01 у Ќац≥ональному ун≥верситет≥ "ќстрозька академ≥€" в≥дбувс€ захист зав≥дувачем Ѕогословського в≥дд≥ленн€  ињвськоњ православноњ богословськоњ академ≥њ при ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, кандидатом богословських наук, доцентом, прото≥ЇреЇм ћиколою ¬олодимировичем ўербанем дисертац≥њ "¬≥дносини рад€нськоњ влади ≥ –ос≥йськоњ ѕравославноњ ÷еркви в ”крањн≥ в контекст≥ формуванн€ тотал≥тарного режиму (1917–1930 рр.)", подану на здобутт€ наукового ступен€ кандидата ≥сторичних наук за спец≥альн≥стю 09.00.11 – рел≥г≥Їзнавство (≥сторичн≥ науки).

>>>
2015-11-26 11:06:55
« нагоди св€ткуванн€ 60-л≥тт€ професора ¬.ќ. Ѕалуха. 

¬≥танн€ ≥ нагороди!!!

>>>
2015-11-25 13:40:01
ёв≥лей ¬.ќ. Ѕалуха 
ўј—Ћ»¬»… “ќ…, ’“ќ —≤™ ¬≤„Ќ≈, ƒќЅ–≈…!
     Ќа тл≥ мало не катастроф≥чних €вищ, що охопили чи не вс≥ сфери сусп≥льного бутт€ людства, серед €ких дедал≥ в≥дчутн≥шою Ї антропогенна криза, чим раз гостр≥ше постаЇ проблема браку ≥мен, €к≥ б трудилис€ там, де Ѕог њх покликав до житт€, а головне – сподобилис€ в Ќього ласки зайн€ти те м≥сце, €кого б згодом змогли стати справжньою окрасою. Ѕа нав≥ть б≥льше, дос€гнути статусу вченого й управл≥нц€ загальнонац≥онального р≥вн€.
     ƒо таких неперес≥чних особистостей належить ¬асиль ќлекс≥йович Ѕалух, €кий 21 листопада (на ћихайла) урочисто та у великому кол≥ найближчих ≥ найр≥дн≥ших йому людей в≥дзначив св≥й щедрий на багат≥ ужинки 60-л≥тн≥й юв≥лей.
>>>
2015-11-03 12:16:13
ѕрактична сторона профес≥йноњ д≥€льност≥ 
«устр≥ч студент≥в-культуролог≥в з акторами „ерн≥вецького музично-драматичного театру ≥мен≥ ќльги  обил€нськоњ
Ќещодавно студенти ≤≤≤ курсу напр€му п≥дготовки « ультуролог≥€» мали можлив≥сть ближче познайомитис€ з д≥€льн≥стю „ерн≥вецького музично-драматичного театру ≥мен≥ ќльги  обил€нськоњ. 2 листопада 2015 р. в≥дбулас€ зустр≥ч студент≥в з акторами  ̶   атериною та ≤горем јндроник. ¬икладач курсу «“еатрознавство» —крипник ™вген ћиколайович вважаЇ, що особисте сп≥лкуванн€ з акторами спри€тиме кращому розум≥нню сутност≥ театрального мистецтва. —аме в≥н виступив ≥н≥ц≥атором та орган≥затором зустр≥ч≥.
>>>
2015-11-02 19:05:37
ѕочесне званн€!!! 
¬≥таЇмо доктора ≥сторичних наук, професора, член-кореспондента ЌјѕЌ ”крањни, академ≥ка јкадем≥њ наук вищоњ осв≥ти в ”крањн≥, лауреата прем≥њ ≥м. ћ. √рушевського ЌјЌ ”крањни, заслуженого прац≥вника осв≥ти ”крањни, декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету Ѕалуха ¬асил€ ќлекс≥йовича з присудженн€м йому наукового ступен€ почесного доктора ѕере€слав-’мельницького державного педагог≥чного ун≥верситету.
ўиро бажаЇмо ¬ам, шановний ¬асилю ќлекс≥йовичу пл≥дноњ прац≥ ≥ нових творчих усп≥х≥в. « роси ≥ води ¬ам, достойний труженику на науково-осв≥т€нськ≥й нив≥.

 

« повагою, колектив викладач≥в та студент≥в!!!

>>>
2015-10-30 14:02:30
 онгрес молодих рел≥г≥Їзнавц≥в 

Ќа баз≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича, сьогодн≥ у Ѕлакитн≥й зал≥  розпочав свою роботу ≤≤-й ¬сеукрањнськ конгрес молодих досл≥дник≥в рел≥г≥њ на тему «–ел≥г≥€ в сучасн≥й культур≥».

>>>
2015-10-19 13:45:30
—в€ткуванн€ ƒн€ факультету 

« днем народженн€, факультете!

‘≥лософсько-теолог≥чний факультет в≥дзначив чергову р≥чницю з ƒн€ свого в≥дродженн€ у грудн≥ 1993 року.
¬ урочист≥й академ≥њ вз€ли участь найближч≥ друз≥, представники ректорату, духовенство краю, а також батьки наших студент≥в.
« в≥тальним словом до учасник≥в та гостей св€та звернувс€ професор ¬асиль ќлекс≥йович Ѕалух, декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, та професор ѕетришин –оман ≤ванович – перший проректор ун≥верситету.

>>>
2015-10-18 16:07:32
¬≥дкритт€ памТ€тника. 

¬икладач≥ та студенти ‘≥лософсько-теолог≥чного факультету вз€ли участь в осв€ченн≥ пам’€тника першому ректору „ерн≥вецького ун≥верситету  ост€нтину “омащуку.

17 жовтн€ 2015 року в рамках св€ткуванн€ урочистостей з нагоди 140-њ р≥чниц≥ з дн€ заснуванн€ „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, в≥дбулас€ знакова дл€ вс≥Їњ ун≥верситетськоњ сп≥льноти ≥ громадськост≥ краю под≥€ – осв€ченн€ в≥дновленого пам’€тника першому ректоров≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету, депутату австр≥йського парламенту ≥ крайового сейму, ѕочесному громад€нинов≥ м. „ерн≥вц≥, доктору права  ост€нтинов≥ “омащуку.

>>>
2015-10-15 16:43:18
ћ≥жнародна наукова конференц≥€ 
9-10 жовтн€ 2015 р. на баз≥ ф≥лософсько-теолог≥чного (кафедри ф≥лософ≥њ) факультету в≥дбулас€ ћ≥жнародна наукова конференц≥€ "√”ћјЌ≤“ј–Ќќ-Ќј” ќ¬≈ «ЌјЌЌя:ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќј–Ќ≤ ћј“–»÷≤"
>>>
2015-10-01 11:27:59
“радиц≥йна посв€та в студенти 
     «даЇтьс€ лише к≥лька дн≥в тому ми в≥дкрили дл€ себе новий св≥т - св≥т студента. ¬≥дчутт€ так≥, н≥би вже встигли прожити нове житт€. ƒл€ кожного першокурсника, €кого б € не питала, початок навчанн€ в≥дзначивс€ великою к≥льк≥стю ц≥кавих под≥й — це, звичайно ж, ≥ знайомство з ун≥верситетом, ≥ з групою, ≥ з гуртожитком, ≥ з новим ритмом житт€. “а особисто €, €к першокурсниц€, можу сказати що най€скрав≥шою под≥Їю дл€ нас була саме традиц≥йна неформальна посв€та у студенти, €ку нам орган≥зували наш≥ друз≥ старшокусники.
     я спробувала розпитати своњх товариш≥в що найб≥льше запам'€талос€ њм у посв€т≥, та чому ц€ под≥€ Ї важливою ≥ нев≥д'Їмною частиною студентського житт€.
>>>
2015-09-30 16:14:27
 ультурно-дозв≥ллЇва практика 305 групи 
Ќавчанн€ у вищому навчальному заклад≥ багатогранний процес. √оловне завданн€ кожного ¬Ќ« – п≥дготувати квал≥ф≥кованих прац≥вник≥в у певних галуз€х. “а чи можуть студенти отримати необх≥дн≥ знанн€, ум≥нн€ та навички лише в≥дв≥дуючи лекц≥њ? «вичайно, н≥. “еоретичн≥ знанн€ необх≥дно закр≥плювати практичними навиками. —аме тому у вищому навчальному заклад≥ Ї обов’€зкова форма роботи, що маЇ назву «практика».
>>>
2015-09-28 18:08:36
Ќауков≥ здобутки 
>>>
2015-09-27 18:15:56
‘отовиставка 

11 вересн€ 2015 р. у  виставковому зал≥ «¬ерн≥саж» м. „ерн≥вц≥   в≥дкрито  виставку  «ѕовстанська граф≥ка ќ”Ќ, ”ѕј» у книгах, професора кафедри  культуролог≥њ,  рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ  „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету Ќестора ћизака.

>>>
2015-09-21 17:59:14
ѕ–≈—-–≈Ћ≤« 

25 вересн€ (п’€тниц€) з 10.00 до 13.00 в науков≥й б≥бл≥отец≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ё. ‘едьковича в≥дбудетьс€  руглий ст≥л на тему: «јктуальн≥ проблеми розвитку сучасноњ соц≥олог≥њ», присв€чений 10-л≥ттю в≥дкритт€ кафедри соц≥олог≥њ.  руглий ст≥л буде проходити в режим≥ онлайн за допомогою ≤нтернету (Skype).

>>>
2015-09-04 17:19:56
¬агомий науковий здобуток черн≥вецького досл≥дника! 
     ¬≥таЇмо ћиколу ¬асильовича Ўкр≥бл€ка – нашого колегу й наставника, заступника декана з навчально-виховноњ роботи, доцента кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ – з усп≥шним захистом дисертац≥њ, що в≥дбувс€ 4 вересн€ ц.р. в Ќац≥ональному педагог≥чному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ћихайла ƒрагоманова ( ињв).
      ¬ ”крањн≥ поб≥льшало на ще одного доктора ф≥лософських наук! ћикола ¬асильович Ўкр≥бл€к – великий патр≥от факультету, його ентуз≥азм ≥ комун≥кабельн≥сть в≥дом≥ кожному, хто навчавс€ чи працював на факультет≥ впродовж уже багатьох рок≥в. ¬≥д л≥дера студентського самовр€дуванн€ до респектабельного науковц€ – таким Ї його шл€х упродовж останн≥х 12 рок≥в.
      ¬исновки й ≥дењ захищеноњ докторськоњ дисертац≥њ мають ≥стотне значенн€ не лише дл€ теор≥њ, а й дл€ п≥двищенн€ нац≥ональноњ св≥домост≥ украњнц≥в, в≥дродженн€ об’Їктивних знань про нашу ≥стор≥ю, вони неминуче поспри€ють усв≥домленню значущост≥ плеканн€ нац≥ональноњ ≥дентичност≥ украњнського православ’€.
       “ож зичимо ћикол≥ ¬асильовичу подальших ≥нтелектуальних злет≥в ≥ створенн€ потужноњ науковоњ школи в межах украњнського рел≥г≥Їзнавства. ј також – здоров’€, ≥нтелектуальноњ й духовноњ снаги на нов≥ звершенн€, спромоги долучитис€ до реальних фахових ≥ моральних зм≥н на краще в украњнськ≥й осв≥т≥, ну, ≥ зв≥сно, такого потр≥бного вс≥м нам мирного неба над ус≥ма без вин€тку теренами соборноњ ”крањни в≥д —€ну до ƒону!

 олектив науковц≥в, педагог≥в та студент≥в ‘“‘ „Ќ”
 ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
>>>
2015-09-01 16:20:46
«ахист докторськоњ дисертац≥њ 

4 вересн€ в≥дбудетьс€ захист докторськоњ дисертац≥њ Ўкр≥бл€ка ћиколи ¬асильовича, доцента кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича на тему: «÷ерковно-юрисдикц≥йн≥ трансформац≥њ та формуванн€ модерноњ ≥дентичност≥ кињвського христи€нства у контекст≥ пол≥тико-≥деолог≥чних стратег≥й етнодержавного самовизначенн€ –уси-”крањни в ’V≤ – ’V≤≤ стол≥тт€х» (09.00.11– рел≥г≥Їзнавство). —пецрада ƒ 26.053.21 у Ќац≥ональному педагог≥чному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ћ. ѕ.ƒрагоманова ћќЌ ”крањни (01601, м. ињв-30, вул. ѕирогова, 9; тел. 234-11-08).
Ќауковий консультант – Ѕалух ¬.ќ., доктор ≥стор. наук, професор, зав≥дувач кафедри культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ („ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича).
ќпоненти: Ѕондаренко ¬.ƒ., доктор ф≥лософ.наук, професор, зав≥дувач кафедри культуролог≥њ (Ќац≥ональний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ћ.ѕ.ƒрагоманова);
 ралюк ѕ.ћ., доктор ф≥лософ. наук, професор, перший проректор (Ќац≥ональний ун≥верситет «ќстрозька академ≥€»);
 и€к —.–., доктор ф≥лософ.наук, професор, зав≥дувач кафедри рел≥г≥Їзнавства, теолог≥њ ≥ культуролог≥њ (ѕрикарпатський нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ¬асил€
—тефаника). (399/7)

>>>
2015-09-01 15:52:46
ѕосв€та в студенти. ”рочиста јкадем≥€. 

31 серпн€ 2015 року в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбулас€ урочиста јкадем≥€ з нагоди ƒн€ знань та посв€ти у студенти першокурсник≥в.

>>>
2015-07-03 14:43:18
¬≥дкрито нов≥ спец≥альност≥ 

‘≥лософсько-теолог≥чний факультет „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича оголошуЇ наб≥р на нов≥ спец≥альност≥: «—оц≥альна допомога» (Ѕакалавр) та «ћ≥сцеве самовр€дуванн€» (ћаг≥стр). « умовами прийому та перспективами працевлаштуванн€ можна ознайомитис€ на сайт≥ кафедри соц≥олог≥њ.

ѕов≥домл€Їмо, що на спец≥альн≥сть «—оц≥альна допомога» ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни вид≥лено 5 бюджетних м≥сць.
Ќа вас чекаЇ перспективна спец≥альн≥сть!

“ел. дл€ дов≥дки: (0372) 52-11-96(0372) 52-11-96; (0372) 58-47-03(0372) 58-47-03.

>>>
2015-06-24 16:52:38
÷ерква ≥ пол≥тика очима науковц≥в 

     —ьогодн≥ особливо гостро стоњть питанн€ канон≥чного оформленн€ в ”крањн≥ Їдиноњ ѕом≥сноњ ÷еркви. « цього приводу журнал≥стами м≥сцевого телеканалу "ѕром≥нь" орган≥зовано, так би мовити, в≥дкриту трибуну, дл€ того, щоб кожен охочий м≥г висловити своЇ ставленн€ до ц≥Їњ сусп≥льно-значущоњ проблеми, без розв’€занн€ €коњ навр€д чи вдастьс€ подолати тупцюванн€ на м≥сц≥ ≥ стати на шл€х справд≥ Ївропейського цив≥л≥зац≥йного поступу.
     ¬ понед≥лок 22 червн€ своњми м≥ркуванн€ми та в≥з≥€ми, щодо рол≥ та м≥сц€ держави у м≥жцерковному д≥алоз≥, спр€мованому на об’Їднанн€ ”крањнського православ’€ в Їдину ѕом≥сну церкву,  з громадськ≥стю краю под≥ливс€ доктор ≥сторичних наук, професор, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович.

 

>>>
2015-06-17 17:44:17
Ћ≥ценз≥йна експертиза 

¬≥дпов≥дно до постанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро л≥цензуванн€ д≥€льност≥ з наданн€ осв≥тн≥х послуг" з метою проведенн€ л≥ценз≥йноњ експертизи п≥дготовки бакалавр≥в з напр€му "—оц≥альна допомога", маг≥стр≥в "ћ≥сцеве самовр€дуванн€", маг≥стр≥в " ультуролог≥€".  ом≥с≥€ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥проводили мон≥торинг навчально-методичного  бази, €кост≥ наданн€ осв≥тн≥х послуг, кадровий потенц≥ал, матер≥ально-техн≥чноњ бази. ¬ рамках роботи була проведена зустр≥ч з головою „ерн≥вецькоњ обласноњ ради ћихайлом √айничеру.

>>>
2015-06-17 16:49:52
–обота екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ 
Ќа кафедр≥ культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ працювала ≈ , €ка зд≥йснювала атестац≥ю випускник≥в рел≥г≥Їзнавчого в≥дд≥ленн€ ‘“‘ – «спец≥ал≥ст≥в» та «маг≥стр≥в» з≥ спец≥альност≥ «рел≥г≥Їзнавство» (денна ≥ заочна форми навчанн€), працювала упродовж двох дн≥в – з 11 червн€ по 12 червн€ 2015 р.
>>>
2015-06-17 15:56:23
ќбнад≥йлив≥ перемоги та усп≥хи студент≥в ‘“‘ на нив≥ науковоњ творчост≥ 
÷ьогор≥чна весна ви€вилас€ р€сною на заслужен≥ усп≥хи студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету. ”перше за всю ≥стор≥ю факультету його представник став переможцем ¬сеукрањнського конкурсу студентських наукових роб≥т. …детьс€ про перше м≥сце, здобуте студенткою ≤≤≤ курсу спец≥альност≥ «ф≥лософ≥€» ќленою Ѕойченко на конкурс≥ «—учасна соц≥ально-економ≥чна та правово-демократична ситуац≥€ в ”крањн≥. Ўл€хи розвитку ”крањни очима молод≥». ÷ей зах≥д в≥дпов≥дно до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥дбувс€ 29 травн€ 2015 р. на баз≥ ’мельницького нац≥онального ун≥верситету.
>>>
2015-05-28 14:22:18
ѕамТ€т≥ славетного богослова 
« метою г≥дного в≥дзначенн€ 150-оњ р≥чниц≥ в≥д дн€ народженн€ митрополита ”√ ÷ јндре€ Ўептицького та 70-л≥тт€ в≥д дн€ його смерт≥ кафедрою культуролог≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича проведено сер≥ю наукових та орган≥зац≥йних заход≥в п≥д назвою «ћитрополит јндрей Ўептицький – апостол правди ≥ науки».
>>>
2015-05-27 10:54:27
ƒень матер≥ 
     22 травн€ студенти ф≥лософсько – теолог≥чного факультету приготували  чудове св€то дл€ найдорожчих людей у св≥т≥ – а саме матер≥в.
>>>
2015-05-13 14:25:24
Ќаукова конференц≥€ 

     Ќа баз≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” д≥алог про толерантн≥сть пл≥дно провели молод≥ науковц≥ з р≥зних крањн та м≥ст

 

                                                              «б≥рник матер≥ал≥в конференц≥њ

>>>
2015-04-07 12:21:15
ƒень см≥ху 

1 кв≥тн€ - день см≥ху!!”с≥ були в оч≥куванн≥ дива,теплого та веселого настрою)Ќа ‘“‘ в≥дбувс€ св€тковий зах≥д, присв€чений саме ц≥й под≥њ. ƒо нас зав≥тали ћ≤ћ».

>>>
2015-04-07 11:01:44
—туденти ‘“‘ долучилис€ до прибиранн€ 
26 березн€ силами ус≥х студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету було проведено прибиранн€ територ≥њ „Ќ”.
>>>
2015-04-01 17:58:27
ќголошенн€ 
     «автра о 14:30 год. на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ буде проведено майстер-клас з писанкарства. ¬≥н триватиме три дн≥ (четвер, п’€тниц€, в≥второк), час ≥ м≥сце незм≥нн≥.
>>>
2015-03-30 12:47:33
ќголошенн€ 

      ≥нопоказ в гуртожитку: ц≥каво, весело й комфортно! “епер перегл€д к≥но дл€ студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету буде влаштовуватись кожного „≈“¬≈–√ј в гуртожитку є6 о 20:00 в к≥мнат≥ дл€ в≥дпочинку.  ≥ностр≥чка обиратиметьс€ за вашими смаками та ≥нтересами. 

>>>
2015-03-25 09:30:50
÷ифрове фото 
20 березн€ у — ћ“ " онтакт" в≥дбулос€ безкоштовне ≥нтерактивне зан€тт€, присв€чене цифров≥й фотограф≥њ дл€ початк≥вц≥в, орган≥зоване ƒ≥мою Ѕаб≥чем, студентом 205 групи ф≥лософсько-теолог≥чного факультету.
>>>
2015-03-22 11:51:31
‘“‘ в≥двдали представники орган≥зац≥њ "ѕЋј—“" 
Ќещодавно 16.03.2015 ‘“‘ в≥двдали представники орган≥зац≥њ "ѕЋј—“". ¬они розпов≥ли студентам про свою д≥€льн≥сть, продемонстрували презентац≥йний матер≥ал та заохотили до сп≥впрац≥. 
"“и молодий ≥ амб≥тний? “и любиш пригоди? Ќе знаЇш чим зайн€ти в≥льний час? Ќе маЇш куди скерувати свою енерг≥ю? “од≥ тоб≥ до нас! "– саме так розпочинались слова презентац≥њ одн≥Їњ ≥з досить попул€рних та в≥домих орган≥зац≥й – «ѕласт» .
>>>
2015-03-20 13:44:49
щоб повернути ”крањн≥  рим...«верненн€ студент≥в ‘≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету до кримчан 

>>>
2015-03-18 17:56:43
Ўевченк≥вськ≥ дн≥ 

«¬ —¬ќѓ… ’ј“≤ … —¬ќя ѕ–ј¬ƒј, ≤ —»Ћј, ≤ ¬ќЋя»!

        ѕ≥д такою назвою в≥дбувс€ л≥тературно-мистецький веч≥р, приурочений 201-й р≥чниц≥ в≥д ƒн€ народженн€ “араса √ригоровича Ўевченка.
     ѕрикметно, що ≥н≥ц≥аторами його проведенн€ виступили —туденти-Ўевченколюби ф≥лософсько-теолог≥чного, ф≥лолог≥чного та факультету педагог≥ки, психолог≥њ ≥ соц≥альноњ роботи, а п≥дготовку св€ткуванн€ вз€ли себе √алина «агайська, ≤неса ћакар,≤гор Ћуцан та ћикола Ўкр≥бл€к (сценар≥й ≥ постановка).

>>>
2015-03-17 13:38:27
—портивн≥ дос€гненн€ 
>>>
2015-03-14 11:22:24
ћ≥жнародна наукова конференц≥€ 

ћќЋќƒ≤∆Ќј √–ќћјƒ—№ ј ќ–√јЌ≤«ј÷≤я
«ћќЋќƒ≤∆Ќј ј—ќ÷≤ј÷≤я –≈Ћ≤√≤™«Ќј¬÷≤¬»
запрошують вас вз€ти участь у
≤V ћ≥жнародн≥й
науково-практичн≥й конференц≥њ молодих науковц≥в
«—¬≤“ќ√ЋяƒЌќ-÷≤ЌЌ≤—Ќ≈ —јћќ¬»«Ќј„≈ЌЌя Ћёƒ»Ќ»»

«“ќЋ≈–јЌ“Ќ≤—“№:
 —ќ÷≤јЋ№Ќќ-—ћ»—Ћќ¬≤ ¬ј–≤ј÷≤ѓ “ј ™¬–ќ≤Ќ“≈√–ј÷≤…Ќ»…  ќЌ“≈ —“»
 онференц≥€ в≥дбудетьс€ 8-9 травн€ 2015 року на баз≥
ф≥лософсько-теолог≥чного факультету
„ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»… Ћ»—“

>>>
2015-03-14 11:03:59
—тудентська конференц≥€ 

13-14 травн€ 2015 року в≥дбудетьс€ чергова студентська наукова конференц≥€
“еми  студентських допов≥дей затверджуютьс€ на рад≥ факультету та до 1 кв≥тн€ 2015 року подаютьс€ у науково-орган≥зац≥йний в≥дд≥л (5 корпус, к≥мн. 102).
а) р≥шенн€ ради факультету про рекомендац≥ю роб≥т до друку;
б) електронний вар≥ант тез допов≥дей студент≥в, перев≥рених науковим кер≥вником;

>>>
2015-03-10 12:55:45
 ращий декламатор Ўевченкового слова 
>>>
2015-03-06 11:15:42
—туденський конкурс 
     5 березн€ у — “ћ « онтакт» в≥дбувс€ конкурс «Ќумо, д≥вчата». ƒе змагалис€ найрозумн≥ш≥, найталановит≥ш≥ та найкрасив≥ш≥ д≥вчата. ¬ конкурс≥ приймали участь команди першого курсу «ћƒ3», другого курсу «“атусев≥ дочки» та зб≥рна хлопц≥в «ѕлоск≥».
>>>
2015-02-24 09:49:16
ѕрофор≥Їнтац≥йна робота на кафедр≥ соц≥олог≥њ 

     « метою висв≥тленн€ роботи кафедри соц≥олог≥њ, соц≥олог≥чноњ лаборатор≥њ та центу соц≥олог≥чних досл≥джень, форм та метод≥в формуванн€ профес≥йних навичок у студент≥в спец≥альност≥ «—оц≥олог≥€» та залученн€ аб≥тур≥Їнт≥в дл€ вступу на навчанн€ проф. ƒокаш ¬.≤. дав ≥нтервʼю каналу «„ерн≥вецький пром≥нь»

>>>
2015-02-22 12:41:21
 вест 
     ” суботу 21-го лютого 2015 року проводивс€ квест в честь героњв, €к≥ загинули за ”крањну дл€ студент≥в м≥ста „ерн≥вц≥. ” програм≥ заходу був квест, п≥д час €кого учасники змогли продемонструвати своњ знанн€ з ≥стор≥њ ”крањни, наданн€ першоњ медичноњ допомоги та виконанн€ п≥сн≥ ≥з власним акомпонементом та перегл€д ф≥льму присв€чений  рутам. ѕ≥сл€ перегл€ду ф≥льму орган≥затори нагородили переможц≥в..
>>>
2015-02-21 12:33:00
¬еч≥р-рекв≥Їм в памТ€ть Ќебесноњ —отн≥  
     ЌемаЇ н≥чого в≥чного. ¬сьому настаЇ к≥нець, все зм≥нюЇтьс€, все руйнуЇтьс€, все виснажуЇтьс€. Ћюдське терп≥нн€ довготривале, проте не безмежне. –ано чи п≥зно у будь-кого с≥даЇ батарейка терп≥нн€.
     ћинуло вже б≥льше року з час≥в ™вромайдану, трохи менше – з часу першого постр≥лу на ћайдан≥, ≥ р≥к з часу загибел≥ наших √ероњв – √ероњв Ќебесноњ —отн≥.
>>>
2014-12-16 15:50:51
‘орум ћереж≥ в≥льних м≥сцевих пол≥тик≥в 
     11-13 грудн€ 2014 року в≥дбувс€ ≤≤≤ ‘орум ћереж≥ в≥льних м≥сцевих пол≥тик≥в «‘ормуванн€ м≥сцевих бюджет≥в – 2015», €кий проходив у Ћьвов≥. ¬ його робот≥ прийн€в участь доцент кафедри соц≥олог≥њ ≥ одночасно виконавчий директор √ќ «≤нститут м≥сцевого самовр€дуванн€» яремчук —.—. ‘орум з≥брав понад п≥всотн≥ учасник≥в з ус≥Їњ ”крањни, а його основна увага була присв€чена питанн€м бюджетуванн€ на р≥вн≥ м≥сцевого самовр€дуванн€ та орган≥зац≥њ громад€нського контролю за бюджетним процесом.
>>>
2014-12-15 15:03:49
Ќовор≥чна казка дл€ д≥тей спец≥ал≥зованоњ школи-≥нтернату є4 
     11 грудн€ делегац≥€ в≥д двох факультет≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича – ф≥лолог≥чного та ф≥лософсько-теолог≥чного – вирушили до вихованц≥в „ерн≥вецькоњ спец≥ал≥зованоњ школи-≥нтернату є4 ≥ подарували њм передновор≥чне диво. ≈ксклюзивна в≥ршована казка дл€ малюк≥в, ц≥нн≥ подарунки, €к≥ припали до душ≥ д≥ткам, сп≥льне виконанн€ кол€док ≥ просто хороший день, проведений разом – викладач≥ та студенти двох факультет≥в об’Їдналис€ в благородн≥й ≥дењ принести д≥т€м у переддень св€того ћикола€ справжню казку.
>>>
2014-12-11 16:55:15
ѕереддипломний сем≥нар кафедри соц≥олог≥њ 

2 грудн€ 2014 р. обговорено стан виконанн€ першого етапу написанн€ дипломних та маг≥стерських роб≥т

>>>
2014-12-06 09:21:30
¬≥дбувс€ благод≥йний концерт приурочений р≥чниц≥ ћайдану та –еволюц≥њ √≥дност≥ 
в≥второк 2 грудн€ в палац≥ ,,јкадем≥чний” (вул. Ў≥ллера, 11) в≥дбувс€ благод≥йний концерт, приурочений р≥чниц≥ ћайдану та –еволюц≥њ √≥дност≥.  онцерт ≥н≥ц≥йований ф≥лософсько-теолог≥чним факультетом ≥ факультетом педагог≥ки, психолог≥њ та соц≥альноњ роботи „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, за п≥дтримки ректорату й спр€мований на зб≥р кошт≥в дл€ викладач≥в та студент≥в „Ќ”, €к≥ у склад≥ добровольчих батальйон≥в захищають суверен≥тет ≥ територ≥альну ц≥л≥сн≥сть ”крањни у зон≥ ј“ќ. ѕ≥дтримка украњнськоњ арм≥њ – це обов’€зок кожного, хто хоче, щоб завершилис€ воЇнн≥ д≥њ ≥ стихло протисто€нн€ в ”крањн≥. ¬сього було з≥брано 43 тис€ч≥ гривень. Ќа з≥бран≥ кошти будуть придбан≥ необх≥дн≥ реч≥ учасникам бойових д≥й – волонтери передадуть њх у зону ј“ќ.
>>>
2014-11-24 14:59:38
ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ 
Ўановн≥ колеги!

     «апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ ≤нтернет-конференц≥њ «ќсв≥та ≥ життЇвий св≥т особистост≥:Ївропейський досв≥д ≥ украњнськ≥ реал≥њ».
      онференц≥€ в≥дбудетьс€ 22-23 кв≥тн€ 2015 р. на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича. ¬она буде транслюватис€ в онлайн-режим≥ в мереж≥ ≤нтернет. ”часники можуть приймати в н≥й участь €к очно (на пленарному зас≥данн≥), так ≥ дистанц≥йно – через Skуpe та ≥нш≥ мед≥а-ресурси.
     –обоч≥ мови конференц≥њ – украњнська, рос≥йська, англ≥йська.

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»… Ћ»—“

 

>>>
2014-11-24 09:35:08
ƒень памТ€т≥ жертв голодомору 

     √олодомор – масовий штучно орган≥зований голод, влаштований комун≥стичним режимом шл€хом насильного вилученн€ продовольчих запас≥в в сел€н, €ке поЇднувалось ≥з широкими репрес≥€ми проти р≥зних верств населенн€. √олодом було вбито м≥льйони людських житт≥в...
      22 листопада Ї ƒнем пам’€т≥ жертв голодомор≥в. ” цей день ”крањна ≥ св≥т вшановують вбитих голодом п≥д час геноциду 1932 – 1933 рок≥в. ¬ цей день на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ було проведено позапланову лекц≥ю дл€ студент≥в 2 курсу за напр€мком «соц≥олог≥€»(204 група) - «√олодомор – трагед≥€ украњнського народу», ≥н≥ц≥атором €коњ виступила , викладач кафедри соц≥олог≥њ , √натчук ќксана —тепан≥вна .

>>>
2014-11-19 11:46:04
«ас≥данн€ методичноњ ком≥с≥њ 

     18 листопада 2014 року на кафедр≥ соц≥олог≥њ в≥дбулос€ зас≥данн€ методичноњ ком≥с≥њ та проведено методичний сем≥нар. Ќа зас≥данн≥ обговорено соц≥олог≥чну анкету «¬икладач очима студент≥в» за €кою проводитьс€ оц≥нка роботи викладацького складу „Ќ” (внесен≥ пропозиц≥њ ≥ рекомендац≥њ проф. ƒокашем ¬.≤., доц. ћед≥ною “.¬., яремчуком —.—., ÷ипко —.ё., √натчук ќ.—. та ас. ѕержуном ¬.¬.).

 

>>>
2014-11-13 09:33:16
—тудент ф≥лософсько-теолог≥чного факультету здобув √–јЌ-ѕ–≤ в загальноун≥верситетському конкурс≥ "”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ћј™ “јЋјЌ“" 

    11 листопада 2014 р. у палац≥ ,,јкадем≥чний” п≥д час ф≥налу традиц≥йного дл€ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича конкурсу ,, ращий студент&студентка року „Ќ”-2014”, в≥дбулос€ урочисте врученн€ грамот та грошових прем≥й студентам ун≥верситету, €к≥ пос≥ли призов≥ м≥сц€ в загальноун≥верситетському конкурс≥ ,,”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ћј™ “јЋјЌ“”. «а результатами конкурсу перемогу здобув студент Ѕогословського в≥дд≥ленн€ при ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ – ƒармограй јндр≥й, €кий вразив ус≥х вокальними зд≥бност€ми.

>>>
2014-11-12 14:40:29
«”—“–≤„ з представниками ќЅ—™ 

12 листопада зав≥дуючий кафедри соц≥олог≥њ, проф. ƒокаш ¬. ≤. зустр≥вс€ з представниками ќЅ—™.

>>>
2014-10-31 15:03:41
ѕрезентац≥€ книги "ћайдан ≥ церква" 

—ьогодн≥ 31 жовтн€ 2014р., €к ≥ планувалос€, в≥дбулас€ презентац≥€ книги "ћайдан ≥ ÷ерква: хрон≥ка под≥й та експертна оц≥нка". ѕройшла вона справд≥ на високому р≥вн≥. ћодератором зустр≥ч≥ головний редактор проф. Ћюдмила ‘илипович запропонувала бути заступнику декана з навчально-виховноњ роботи Ўкр≥бл€ку ћ.¬., €кий охоче погодивс€ на цю справу, оск≥льки €к сам зазначив у виступ≥, що в≥н, по-перше, дуже поважаЇ Ћюдмилу ќлександр≥вну "за њњ морально-етичну ст≥йк≥сть, брак €коњ сьогодн≥ так в≥дчутний, в тому числ≥ й серед науковц≥в", а по-друге, йому "надто близьк≥ ≥деали ћайдану ≥ не шанувати тих, хто про них пише, хто њх пропов≥дуЇ, ними живе ≥ готовий за них вмирати було б гр≥хом ≥ злочином проти люд€ност≥."

>>>
2014-10-30 14:22:46
ѕрактика 
     —туденти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету у рамках в≥дзначенн€ ћ≥жнародного ƒн€ ќрган≥зац≥њ ќб’Їднаних Ќац≥й 23 жовтн€ на кафедр≥ психолог≥њ та соц≥олог≥њ Ѕуковинського державного медичного ун≥верситету з викладачем ќлесею ѕавлюк долучилис€ до проведенн€  руглого столу на тему: «ќрган≥зац≥њ ќб’Їднаних Ќац≥й у ’’≤ стол≥тт≥: перешкоди щодо реал≥зац≥њ системи колективноњ безпеки».
”часниками заходу були студенти ≤ курсу спец≥альност≥ «Ћ≥кувальна справа», ≥ноземн≥ студенти з ≤нд≥њ та √ани та представники професорсько-викладацького складу кафедри. ƒо участ≥ у круглому стол≥ долучились також студенти „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё. ‘едьковича у рамках педагог≥чноњ практики.
     ¬иступи учасник≥в круглого столу були под≥лен≥ на два смислових блоки. ѕ≥д час розгл€ду питань першого блоку «≤нституц≥йн≥ п≥дстави ефективноњ д≥€льност≥ ќќЌ» студенти активно обговорювали пол≥тико-правов≥ аспекти функц≥онуванн€ √енеральноњ јсамблењ ќќЌ, д≥€льн≥сть –ади Ѕезпеки щодо п≥дтримуванн€ миру у св≥т≥ та орган≥зац≥ю роботи —екретар≥ату ќќЌ.
≤ншими проблемними питанн€ми, €к≥ обговорювалис€ п≥д час круглого столу стосувалис€ перешкод реал≥зац≥њ системи колективноњ безпеки, ефективност≥ та невдач ќќЌ у сфер≥ п≥дтримки миру. —туденти з ≤нд≥њ та √ани п≥дготували дл€ своњх колег в≥део-презентац≥њ про проблеми реформуванн€ ќрган≥зац≥њ, де розгл€нули основн≥ рег≥ональн≥ конфл≥кти у вир≥шенн≥ €ких ќќЌ була нед≥Ївою.
     ƒень ќќЌ – це день народженн€ ќрган≥зац≥њ ќб’Їднаних Ќац≥й. 24 жовтн€ 1945 року, п≥сл€ того, €к б≥льш≥сть держав-засновник≥в ратиф≥кували догов≥р про створенн€ всесв≥тнього органу, була оф≥ц≥йно створена ќрган≥зац≥€ ќб’Їднаних Ќац≥й. “радиц≥йно в цей день у всьому св≥т≥ провод€тьс€ зустр≥ч≥, дискус≥њ та виставки, присв€чен≥ ц≥л€м ќрган≥зац≥њ та њњ дос€гненн€м.
>>>
2014-10-29 16:32:38
¬≥таЇмо ё¬≤Ћя–ј! 

29 жовтн€ виповнилос€ 65 рок≥в академ≥ку јкадем≥њ наук ¬ищоњ школи ”крањни, доктору ф≥лософських наук, професору, зав≥дувачу кафедри соц≥олог≥њ ƒокашу ¬≥тал≥ю ≤вановичу.

 

 

>>>
2014-10-28 12:21:52
 
ЎјЌќ¬Ќ≤ Ѕ” ќ¬»Ќ÷≤ ≤ ЌјЎ≤ Ќј…ЅЋ»∆„≤ —”—≤ƒ»!

     ” п’€тницю – 31 жовтн€ 2014 року в нашому „ерн≥вецькому ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбудетьс€ презентац≥€ ун≥кальноњ книги з промовистою назвою «ћайдан ≥ ÷ерква». ÷е книга-антолог≥€ под≥й ћайдану ≥ –еволюц≥њ √≥дност≥. ¬она м≥стить ун≥кальн≥ документи, ексклюзивн≥ ≥нтерв’ю, оц≥нки експерт≥в та ф≥лософськ≥ рефлекс≥њ , що комплексно висв≥тлюють сусп≥льно-значущу роль ≥ м≥с≥ю ÷еркви, а надто ж њњ участь у –еволюц≥њ √≥дност≥.
«ћайдан ≥ ÷еркву» презентуватиме наша земл€чка ≥ головний редактор книги проф. ‘илипович Ћюдмила ќлександр≥вна.
„екаЇмо на широку аудитор≥ю науковц≥в, духовенства, громадсько-культурних ≥ пол≥тичних д≥€ч≥в.
ћодератор зустр≥ч≥-презентац≥њ: ћикола Ўкр≥бл€к (конт. тел.: (0372) 584883; (097) 60 111 73; (050) 87 248 44).
¬х≥д в≥льний. ¬с≥ учасники матимуть змогу придбати книгу «ћайдан ≥ ÷ерква».    јЌќЌ—

>>>
2014-10-25 16:25:48
—туденти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ув≥йшли до ф≥налу загальноун≥верситетського конкурсу "—тудент-студентка року „Ќ” - 2014" 

22 жовтн€ 2014 року в ћармуров≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича в≥дбувс€ п≥вф≥нал творчого конкурсу серед студент≥в ун≥верситету ,,—тудент-студентка року „Ќ” – 2014”. ”часть у цьому мистецькому конкурс≥ вз€ли найталановит≥ш≥ представники ус≥х факультет≥в ун≥верситету. ¬иступи конкурсант≥в були найр≥зноман≥тн≥шими. —воњ таланти представили й студенти 3-го курсу, Ѕогословського в≥дд≥ленн€ при ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ – Ћегон€к ’ристина ≥ ƒармограй јндр≥й. ≤з 24-ох студент≥в до ф≥налу ув≥йшло 14.

>>>
2014-10-23 13:57:49
”часть в м≥жнародн≥й конференц≥њ! 

    22 жовтн€ 2014 року в –умун≥њ (м. Ѕухарест) в≥дбулас€ ћ≥жнародна конференц≥€ «ѕраво, рел≥г≥€ ≥ держава в умовах глобал≥зац≥њ» п≥д ег≥дою ћ≥жнародноњ јсоц≥ац≥њ –ел≥г≥йноњ свободи (ћј–—), «Ќац≥ональноњ јсоц≥ац≥њ —ов≥ст≥ ≥ свободи» –умун≥њ та ур€дово-парламентськоњ ком≥с≥њ з питань свободи сов≥ст≥ та прав людини –умун≥њ.

 

>>>
2014-10-17 11:06:44
—в€то з нагоди 21 р≥чниц≥ в≥д дн€ в≥дродженн€ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету 

ЌјЎ≈ —“”ƒ≈Ќ“—“¬ќ – јЌ√≈Ћ» ћ»–”, ¬ќѓЌ» ƒќЅ–ј
14 жовтн€, у день —в€того ѕокрову ѕресв€тоњ Ѕогородиц≥, ф≥лософсько-теолог≥чний факультет в≥дзначив 21 р≥чницю з часу його в≥дродженн€.
—учасний ф≥лософсько-теолог≥чний факультет воскрес, немов той легендарний фен≥кс з власного багатт€, п≥сл€ тривалих рок≥в забутт€ ≥ нищенн€ його кращих духовно-культурних та ≥нтелектуальних надбань в умовах комуно-б≥льшовицького режиму й атењстичного пресингу на сусп≥льну та ≥ндив≥дуальну св≥дом≥сть.
    ÷ьогор≥чний формат св€ткуванн€ був дещо ≥ншим, ан≥ж ус≥ попередн≥ роки, оск≥льки в≥н в≥дображав не лише атмосферу буденного житт€ ≥ усп≥хи трудових звершень колективу викладач≥в та студент≥в, €к≥ г≥дно продовжують кращ≥ традиц≥њ тих, хто сто€в у виток≥в нашоњ јльма ћатер ≥ присв€тив себе њњ розвитков≥, а й њхнЇ ставленн€ та переживанн€ тих под≥й, €к≥ випали на долю сучасноњ ”крањни. ”св≥домлюючи увесь траг≥зм ситуац≥њ на —ход≥ крањни, в≥йськову агрес≥ю з боку –ос≥њ та анекс≥ю  риму, напередодн≥ св€ткувань було орган≥зовано та проведено низку важливих заход≥в патр≥отичного спр€муванн€, головним серед €ких – тематична виставка-конкурс кв≥ткових експозиц≥й з символ≥чною назвою « оли рай палаЇ», до €коњ долучилис€ викладач≥ та студенти ус≥х кафедр ≥ богословського в≥дд≥ленн€.  ращими експозиц≥€ми були визнанн≥ так≥: «”крањна у вогн≥» (автор ≥дењ – Ћегон€к ’ристина), «Ќескорена нац≥€» (ћикола Ўкр≥бл€к), «Ћюб≥ть ”крањну – краплиночку раю» (ёл≥€  ≥лей).

 

 

 

 

>>>
2014-10-15 16:39:57
√ероњ не вмирають! 

 олектив викладач≥в ≥ студент≥в ф≥лософсько-теолог≥чного факультету глибоко сумуЇ та висловлюЇ щир≥ сп≥вчутт€ родин≥ —ерг≥€ ѕобережника – випускника юридичного факультету 2005 р., €кий героњчно загинув у в≥йн≥ на —ход≥ ”крањни. ” наших серц€х —ерг≥й назавжди залишитьс€ символом звит€жноњ боротьби за р≥дну землю, за мирне небо над головою, √ероЇм, €кий у в≥ц≥ ≤суса ’риста поклав своЇ житт€ на ¬≥втар свободи, ставши угодною Ѕогов≥ жертвою праведника за неправедних.
¬≥чна слава геро€м ≥ пам'€ть про них з роду в р≥д!

>>>
2014-10-13 10:47:00
ƒо св€ткуванн€ ƒн€ факультету 

>>>
2014-10-09 15:36:28
ѕ–ќƒќ¬∆”ё„» «ƒќ–ќ¬≤ “–јƒ»÷≤ѓ 

     8 жовтн€ 2014 р. на стад≥он≥ футбольного клубу «”н≥верситет» у студм≥стечку „Ќ” в≥дбувс€ традиц≥йний дл€ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету футбольний турн≥р на « убок декана», в €кому вз€ли участь аж 6 команд: 5 студенти ≥ одна – викладач≥.

>>>
2014-10-01 16:58:59
ѕќ—¬я“ј 

ѕќ—¬я“ј Ќј ‘≤Ћќ—ќ‘—№ ќ-“≈ќЋќ√≤„Ќќћ” ‘ј ”Ћ№“≈“≤: Ѕј√ј“ќЋ≤“Ќ≤ “–јƒ»÷≤ѓ, ƒ”’ ™ƒЌќ—“≤ “ј —јћќ—“¬≈–ƒ∆≈ЌЌя

” житт≥ кожного першокурсника настаЇ момент, коли його приймають у велику та дружню факультетську родину, студентську с≥м’ю, де панують своњ ун≥кальн≥ традиц≥њ, дух Їдност≥ та писан≥ й неписан≥ правила самоствердженн€, що, в свою чергу, Ї тим необх≥дним базисом, без €кого важко в≥дбутис€ ≥ €к фах≥вцю, ≥ €к особистост≥. ј надто ж на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥, куди в пошуках ≥стини та в≥днайденн€ над≥йних смисложиттЇвих ор≥Їнтир≥в, щороку приходить все нова ≥ нова ≥нтелектуально зр≥ла та творчо обдарована молодь.

>>>
2014-09-25 17:33:39
ќ√ќЋќЎ≈ЌЌя 
>>>
2014-09-12 12:35:13
ѕод€ка ректору „Ќ”!!! 
>>>
2014-09-12 12:30:08
ѕрес - –ел≥з 
—оц≥олог≥чна асоц≥ац≥€ ”крањни
’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет
≥мен≥ ¬.Ќ.  араз≥на
„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет
≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
     24 червн€ 2014 р. на баз≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ёр≥€ ‘едьковича розпочинаЇ роботу «Ўкола молодого соц≥олога». ѕочаток заходу об 11.30 у блакитн≥й зал≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету за адресою:  оцюбинського 2, корпус 5.
     «ах≥д передбачаЇ участь у робот≥ Ўколи в≥домих соц≥олог≥в ”крањни ≥ науковц≥в. Ўкола буде працювати з 24 червн€ по 27 червн€ 2014 р.

 

ѕ–ќ√–јћј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤ѓ

>>>
2014-09-08 19:48:29
‘≥лософсько-соц≥олог≥чна практика 

«г≥дно з навчальним планом, з червн€ по липень 2014 року  п≥д кер≥вництвом викладача ф≥лософсько-теолог≥чного факультету ≤.ќ. –омана, студенти 3-го курсу напр€мку п≥дготовки «‘≥лософ≥€» проходили ф≥лософсько-соц≥олог≥чну практику в орган≥зац≥€х, службах та установах м. „ерн≥вц≥, таких €к: ÷ентр соц≥олог≥чних досл≥джень „Ќ”, ћ≥ське управл≥нн€ осв≥ти, ћ≥ське управл≥нн€ соц≥альних служб дл€ молод≥, ¬≥дд≥л ≥нформац≥њ, зв’€зк≥в з громадськ≥стю та м≥жнародних в≥дносин „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради.

>>>
2014-07-10 12:55:03
ќновленн€ 

Ќа ≥нтернет ресурс≥ нашого факультету розроблений новий сайт спец≥альнорст≥ " ультуролог≥€" kulturologia.in.ua

>>>
2014-05-30 14:12:23
¬≥дбулас€ ћ≥жнародна ≤нтернет-конференц≥€ 

     28-29 травн€ 2014 р. на баз≥ Ѕуковинськоњ  онференц≥њ ÷еркви јдвентист≥в —ьомого ƒн€ (м. „ерн≥вц≥. в≥дбулась ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ «ƒержава ≥ ÷ерква: форми взаЇмод≥њ в умовах трансформац≥њ украњнського сусп≥льства».
     —п≥ворган≥заторами конференц≥њ виступили ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни, „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича, „ерн≥вецька обласна державна адм≥н≥страц≥€, Ѕуковинський державний ф≥нансово-економ≥чний ун≥верситет, ƒрогобицький державний педагог≥чний ун≥верситет ≥мен≥ ≤вана ‘ранка, ≤нститут соц≥олог≥њ ЌјЌ ”крањни, ¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √.—. —ковороди ЌјЌ ”крањни, ¬ища школа соц≥альних ≥ техн≥чних наук (м. –адом, ѕольща),  атолицький ун≥верситет м. ‘райбург (Ќ≥меччина) та ”крањнська ”н≥онна  онференц≥€ ÷еркви јдвентист≥в —ьомого ƒн€.
      онференц≥€ проводилась за такими напр€мками:
1. —оц≥альна роль рел≥г≥њ в умовах глобал≥зац≥њ та зм≥цненн€ державност≥ ”крањни
2. –оль ÷еркви у формуванн≥ духовних ц≥нностей сусп≥льств перех≥дного типу
3. ѕол≥тика ≥ ÷ерква: форми сп≥впрац≥ у царин≥ нац≥онального в≥дродженн€
4. ƒержавно-правов≥ в≥дносини на етап≥ демократизац≥њ сусп≥льства
5. “радиц≥њ та ≥нкультурац≥€ в умовах Ївро≥нтеграц≥йних процес≥в
6. «м≥на св≥тогл€дних парадигм у контекст≥ трансформац≥йних процес≥в украњнського сусп≥льства
7. –ел≥г≥йн≥сть €к риса украњнського нац≥онального характеру

¬ робот≥ конференц≥њ прийн€ли участь науковц≥ ≥ богослови з ”крањни та ≥з заруб≥жж€, кер≥вники обласних ≥ м≥ських орган≥в самовр€дуванн€, експерти, представники громадських ≥ рел≥г≥йних орган≥зац≥й.
 онференц≥€ маЇ широку географ≥ю представництва: ”крањна, –ос≥€, Ќ≥меччина, ѕольща, –умун≥€.
Ќа конференц≥њ в режим≥ «ќн-лайн» працювали експерти з ”крањни та заруб≥жж€. ¬ рамках роботи наукового форуму в≥дбувс€ «™диний день рел≥г≥йноњ свободи», на €кому були присутн≥ представники вс≥х конфес≥й краю.
Ќа конференц≥њ з допов≥д€ми виступив 61 учасник. ¬ обговоренн≥ прийн€ли участь представники рел≥г≥йних орган≥зац≥й рег≥ону.
 онференц≥€ працювала за таким планом:

>>>
2014-05-06 13:54:11
«ахист курсових. 

ќгл€д захисту курсових роб≥ на спец≥альност≥ «культуролог≥€»

     24 кв≥тн€ вперше в≥дбувс€ захист курсових роб≥т на спец≥альност≥ «культуролог≥€». —туденти-культурологи були под≥лен≥ на дв≥ п≥дгрупи (по 10 ≥ 11 чолов≥к) з метою оптим≥зац≥њ процесу виступ≥в студент≥в та обговоренн€ наукових дос€гнень.
     Ќауков≥ кер≥вники: проф. ¬озний ≤.ѕ., доц. Ўкр≥бл€к ћ.¬., викл. —крипник ™.ћ, к.≥.н. Ѕучовський ¬.–., к.ф.н. Ѕойчук Ќ.¬., к.≥.н. √утковська ≤.¬., к.≥.н. ћудеревич ¬.≤.

>>>
2014-04-30 17:19:11
“еоретичний сем≥нар 
ѕроведено черговий теоретичний сем≥нар з актуальноњ рел≥г≥Їзнавчоњ проблематики 
     29 кв≥тн€ 2014 р. на зас≥данн≥ кафедри рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ в≥дбувс€ теоретичний сем≥нар кандидата ф≥лософських наук, доцента ќлександра Ѕродецького «≤дењ ƒайсаку ≤кеди в контекст≥ завдань гуман≥зац≥њ рел≥г≥йност≥».
     Ѕуло п≥дкреслено, що погл€ди цього в≥домого сучасного €понського мислител€ в≥дзначаЇтьс€ пров≥дною настановою: рел≥г≥йн≥сть не повинна ставати на завад≥ самовдосконаленню особистост≥ €к соц≥ально активного й в≥дпов≥дального творц€ самоњ себе й сол≥даризованого життЇвого середовища. ¬ихованн€ в≥р€н саме в такому спр€муванн≥ передбачаЇ принципову налаштован≥сть на ≥дейний д≥алог р≥зних рел≥г≥йних традиц≥й не просто задл€ формального взаЇмного толеруванн€ й розпод≥лу «сфер впливу» одна одноњ, а заради взаЇмод≥њ й сп≥впрац≥. ѕогл€ди ƒ.≤кеди парадигмально спор≥днен≥ з ≥де€ми тих Ївропейських мислител≥в, €к≥ першор€дне значенн€ в рел≥г≥йност≥ надавали не «вин€тковост≥» постулат≥в окремого вченн€, а специф≥чному сакрал≥зованому почуттю, що виховуЇ альтруњзм ≥ люд€н≥сть. ¬≥ра дл€ ≤кеди ц≥нна лише т≥Їю м≥рою, €кою вона Ї катал≥затором ≥ корел€том практичноњ моральноњ енергетики, спр€мованоњ на ц≥нн≥сну оптим≥зац≥ю взаЇмин.
     ѕ≥сл€ виголошенн€ допов≥д≥, що висв≥тлювала розум≥нн€ ƒ.≤кедою засад гуман≥зац≥њ й сол≥даризац≥њ взаЇмин у м≥жконфес≥йн≥й сфер≥, допов≥дачу було поставлено низку запитань, €к≥ дозволили конкретизувати й актуальну соц≥альну значущ≥сть порушеноњ проблематики. «окрема, було обговорено проблему сп≥вв≥дношенн€ «глобальноњ етики» ≥ необх≥дн≥сть збереженн€ нац≥ональноњ ≥ рел≥г≥йноњ ≥дентичност≥ р≥зних культур ≥ традиц≥й. ¬ обговоренн≥ вз€ли, зокрема, участь проф. ¬.ќ. Ѕалух, доц. ћ.¬. Ўкр≥бл€к, асп. ¬. ¬ ћудраков та ≥нш≥ викладач≥ кафедри.
>>>
2014-04-18 14:37:39
¬≤“јЌЌя! 

                                         ƒорог≥ колеги та студенти!
                             ’ристос ¬оскрес! – ¬о≥стину ¬оскрес!

     —еред христи€нських св€т особливою урочист≥стю в≥дзначаЇтьс€ св€то ѕасхи ’ристовоњ. ¬еликдень – це св€то радост≥, €ке нагадуЇ нам про можлив≥сть духовного житт€ завд€ки ≤сусов≥й жертв≥ над гр≥хом ≥ смертю. «авд€ки перемоз≥ ’риста над смертю ми можемо бути спасенними ≥ в≥чно жити в ÷арств≥ Ќебесн≥м. «авжди мол≥мос€ ¬оскреслому —пасителю, щоб в≥н дарував украњнським правител€м мудр≥сть ≥ духовну наснагу, судд€м правду, люд€м терп≥нн€, любов до прац≥, мир, спок≥й ≥ злагоду. Ћише в Їдност≥ украњнський народ матиме духовну силу, щоб подолати сьогодн≥шню кризу.
     ” ц≥ св€тков≥ дн≥, коли серц€ наш≥ сповнюютьс€ духовною рад≥стю, в≥д ус≥Їњ душ≥ в≥таю ¬ас ≥з св≥тлим празником ’ристового ¬оскрес≥нн€. Ѕажаю ¬ам духовноњ радост≥, доброго здоров’€ ≥ приЇмних пасхальних св€ткувань! «ичу ¬ам земних ≥ небесних благ в≥д ¬оскреслого ’риста!
                             ’ристос ¬оскрес! – ¬о≥стину ¬оскрес!

« повагою,
декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету,
член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни 
                                                                    ¬. Ѕалух

>>>
2014-04-17 14:38:30
Ќа ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ збер≥гаютьс€ украњнськ≥ традиц≥њ 

     Ќапередодн≥ ¬еликодн€ кандидат ≥сторичних наук, доцент кафедри рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „Ќ” ≥м. ё. ‘едьковича ћикола Ўкр≥бл€к уже традиц≥йно з≥брав ус≥х факультетських студент≥в, хто забажав побачити, €к ≥з њхн≥х же рук може постати справжнЇ писанкове диво.

>>>
2014-04-15 17:05:47
ѕереможц≥ ¬сеукрањнськоњ ол≥мп≥ади 

Ќа фото:
декан факультету, член-кореспондент ЌјѕЌ” ”крањни – проф. Ѕалух ¬. ќ.,
переможц≥ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ад≥ з дисципл≥ни « ультуролог≥€» в ном≥нац≥€х:
«‘ундаментальн≥ знанн€» – ћос≥н ’ристина, студентка 305 групи;
«—м≥лив≥сть наукового пошуку» та в≥дзначена за активну участь у робот≥ круглого столу ≤≤ етапу ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ад≥ з дисципл≥ни « ультуролог≥€» – ƒронь Ќатал≥€, студентка 305 групи;
« омун≥кативна компетентн≥сть» – ¬еличко јдр≥й, студент 205 групи,
науковий кер≥вник, нагороджена дипломом за ірунтовну та пл≥дну п≥дготовку учасника ќл≥мп≥ади, залученн€ студент≥в до науковоњ роботи та високий профес≥онал≥зм – к.≥.н., асист. √утковська ≤.¬.

>>>
2014-03-28 11:33:59
«аупок≥йна л≥т≥€ 

¬ храм≥ “рьох —в€тител≥в „Ќ” ≥м. ё.‘едьковича вшанували Ќебесну —отню

27 березн€ 2014 р., о 12:00 год. в храм≥ “рьох —в€тител≥в „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича було в≥дслужено заупок≥йну л≥т≥ю до сороковин загиблих патр≥от≥в, €к≥ поклали голови за волю ”крањни. «аупок≥йну л≥т≥ю очолив прот. ћиколай ўербань у сп≥вслуж≥нн≥ викладача Ѕогословського в≥дд≥ленн€ прот. ћихањла ћарус€ка та кл≥рика храму – прот. ћикола€ Ћагодича за участ≥ широкого кола студент≥в ≥ викладач≥в „Ќ”.

>>>
2014-03-13 15:53:23
200 рок≥в в≥д дн€ народженн€ “араса √ригоровича Ўевченка 

“≥ло …ого в земл≥, але дух …ого витаЇ м≥ж нами.
www.youtube.com/watch
—туденти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету до 200-р≥чч€ з дн€ народженн€ “араса √ригоровича Ўевченка.

Ќа ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ провели веч≥р пам"€т≥ украњнському  обзарю.

     ƒо вступного слова був запрошений декан ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни, професор Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович, €кий наголосив, що Ўевченко Ї лакмусовим пап≥рцем, що ви€вл€Ї «само≥ндентиф≥кац≥йне здоров’€» нац≥њ, адже в≥н – без заперечень св≥тогл€дний ор≥Їнтир дл€ справжнього украњнц€.

>>>
2014-03-12 15:35:56
ƒо 200-л≥тт€ в≥д дн€ народженн€ украњнського  обзар€ 
>>>
2014-03-04 10:45:27
ѕ≥дтримка Їдност≥ 

—тудунти ф≥лософсько-теолог≥чного факультету висловили свою повагу та п≥дтримку студентському товариству та населенню  риму. ћ» ™ƒ»Ќј  –јѓЌј!!!

 

“ака ≥нц≥атива п≥дтримуЇтьс€ студентами всього ун≥верситету. 

 

>>>
2014-02-20 13:14:12
¬ибори декана 

19 лютого на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ в≥дбулис€ вибори декана. ¬чена рада факультету б≥льш≥стю голос≥в вибрала проф. Ѕалуха ¬асил€ ќлекс≥йовича

>>>
2014-02-09 14:10:10
Ќа ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ в≥дбулас€ премТЇрна презентац≥€ книги √абр≥Їл€ √ер≥ 

¬чора 8 лютого в≥дбулас€ презентац≥€ книги наукового сп≥вроб≥тника —учавського ун≥верситету √абр≥Їл€ √ер€ «≈схатолог≥чне пов≥домленн€ христи€нського л≥тург≥йного простору: арх≥тектура та ≥кони в ћолдов≥ ’V – XVI» (виданн€ румунською мовою)

>>>
2014-02-03 12:41:05
ЎјЌќ¬Ќ≤  ќЋ≈√»!!! 

     –едакц≥йна колег≥€ пов≥домл€Ї про формуванн€ чергового випуску часопису «–ел≥г≥€ та —оц≥ум», €кий входить до перел≥ку фахових видань ¬ј  ”крањни з галузей: ≥стор≥€, соц≥олог≥€, ф≥лософ≥€.
     ƒо друку приймаютьс€ науков≥ статт≥, €к≥ в≥дпов≥дають вимогам ¬ј  ”крањни до наукових публ≥кац≥й.
     «агальна тематика випуску: «‘еномен рел≥г≥йного житт€: ретроспективи ≥ реал≥њ».
     ¬имоги до оформленн€ тексту: обс€г статт≥ – в≥д 12000 до 30000 знак≥в (з проб≥лами) (на одн≥й стор≥нц≥ розм≥щуЇтьс€ приблизно 2500 знак≥в).

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ≈ ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя

>>>
2013-11-19 15:27:50
∆ертвам голодомору 
>>>
2013-11-13 11:56:08
—“”ƒ≈Ќ“ ј –ќ ” 

>>>
2013-10-16 15:16:24
ѕрив≥танн€  олективу факультету з нагоди св€ткуванн€ 20-њ р≥чниц≥ дн€ в≥дновленн€ факультету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>>
2013-10-16 11:02:31
« ƒЌ≈ћ Ќј–ќƒ∆≈ЌЌя ‘≤Ћќ—ќ‘—№ ќ-“≈ќЋќ√≤„Ќ»… ‘ј ”Ћ№“≈“ 

14 жовтн€ 2013 року в палац≥ ,,јкадем≥чний” в≥дбулас€ урочиста академ≥€ з нагоди двадц€тоњ р≥чниц≥ в≥дродженн€ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

>>>
2013-09-21 12:27:12
ѕосв€та першокурсник≥в ‘“‘ 2013 

     ¬ житт≥ кожного першокурсника настаЇ момент, коли його приймають у велику факультетську родину, €к колись приймали молодого козака на «апор≥зьку —≥ч. «вичайно, €к ≥ багато рок≥в назад, включенн€ до лав студент≥в в≥дбуваЇтьс€ в кращих традиц≥€х церемон≥ального д≥йства, €ке орган≥зовують старш≥ курси. Ќе забули про молоде покол≥нн€ й цього року. 21 вересн€ на ÷ецино в≥дбулась посв€та 1 курсу ф≥лософсько-теолог≥чного факультету. ¬ласне мен≥ також довелось в≥дв≥дати цей зах≥д, тому з рад≥стю пов≥даю вам про цю ц≥каву та захоплюючу пригоду.

>>>
2013-08-29 16:37:57
ћ≤∆Ќј–ќƒЌј Ќј” ќ¬ј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я 

„ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича
запрошуЇ вз€ти участь у робот≥ м≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ,
присв€ченоњ 20-й р≥чниц≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету
√”ћјЌ≤“ј–Ќќ-Ќј” ќ¬≈ «ЌјЌЌя:
–ќ«ћјѓ““я ѕј–јƒ»√ћ
14-15 жовтн€ 2013 року

     ќр≥Їнтовна проблематика секц≥йних зас≥дань:
1.ѕарадигмальний п≥дх≥д у методолог≥њ гуман≥тарно-наукового п≥знанн€.
2.јнтрополог≥зац≥€ науки ≥ становленн€ гуман≥тарно-наукових парадигм.
3.ћножинн≥сть ≥ м≥нлив≥сть нов≥тн≥х гуман≥тарно-наукових методолог≥й.
4.√уман≥тарно-наукове знанн€ у св≥тл≥ постмодерн≥стського плюрал≥зму.
5. онцепц≥€ м≥ждисципл≥нарно-системно-синергетичноњ парадигми ’’≤ ст.
—екц≥€ молодих учених:
–озмањтт€ гуман≥тарно-наукових парадигм у постнекласичн≥й методолог≥њ
« руглий ст≥л»:
ѕол≥парадигмальн≥сть ≥ можлив≥сть ≥нтегрально-науковоњ системи знанн€

     ќргком≥тет просить учасник≥в конференц≥њ завчасно, не п≥зн≥ше 5 вересн€ 2013 р. електронною поштою humanites)ШТ@А≤3-ukr.net над≥слати:
1. “ези виступ≥в (~5.000, 7.500 або 10.000 знак≥в з прогалинами); тексти допов≥дей (~15.000 знак≥в); науков≥ статт≥ (в≥д 20.000 до 40.000 знак≥в).
2. «а€вку, де вказати пр≥звище, ≥м’€, по-батьков≥, науковий ступ≥нь, учене званн€, м≥сце роботи, посаду, поштову адресу, E-mail, телефон, а також форму участ≥ (допов≥дь на пленарному зас≥данн≥, виступ на в≥дпов≥дн≥й секц≥њ чи “круглому стол≥”).
—татт€ маЇ м≥стити ”ƒ , анотац≥ю (~750 знак≥в) р≥дною та англ≥йською мовами (з перекладом ≥мен≥, пр≥звища, назви статт≥, ключових сл≥в), обірунтуванн€ актуальност≥ теми, анал≥з њњ науковоњ розробки (попередн≥х публ≥кац≥й), виокремленн€ недостатньо досл≥джених аспект≥в, постановку проблеми, основну частину та висновки. —писок л≥тератури, оформлений в≥дпов≥дно до сучасних стандарт≥в, подаЇтьс€ за абеткою (спочатку кирилиц€, пот≥м латина); у квадратних дужках – пор€дковий номер ≥ стор≥нка, наприклад: [3, с.169].
     –едколег≥€ залишаЇ за собою право в≥дхил€ти статт≥, що не в≥дпов≥дають цим вимогам.
—татт≥ друкуватимутьс€ у фаховому “Ќауковому в≥снику „ерн≥вецького ун≥верситету. ‘≥лософ≥€”, тексти допов≥дей ≥ тези виступ≥в – у зб≥рнику матер≥ал≥в конференц≥њ. ¬арт≥сть публ≥кац≥њ визначаЇтьс€ з розрахунку 10 грн. за 1.000 знак≥в.
     јдреса оргком≥тету конференц≥њ:
      афедра ф≥лософ≥њ, ф≥лософсько-теолог≥чний факультет „Ќ”,
     вул.  оцюбинського, 2, м. „ерн≥вц≥, ”крањна, 58012
      онтактн≥ телефони:
(0372) 58-48-78 – кафедра ф≥лософ≥њ.
0500842169 – зав≥дувач кафедри, д.ф≥лос.н., проф. ћарчук ћихайло √еорг≥йович.
0663892232 – в≥дпов≥д. секретар, к.ф≥лос.н., асист. ћудра —в≥тлана ≤ван≥вна.

≤Ќ‘ќ–ћј÷≤…Ќ»… Ћ»—“
>>>
2013-05-31 14:14:50
ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ 
ѕ–≈— – –≈Ћ≤«

     Ќа баз≥ ‘≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича за п≥дтримки ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни, ћ≥н≥стерства культури ”крањни, „ерн≥вецькоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ, ¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √.—.—ковороди, ЌјЌ ”крањни, ¬ищоњ школи соц≥альних ≥ техн≥чних наук м. –адом (ѕольща),  атолицького ун≥верситету м. ‘райбург (Ќ≥меччина), ÷еркви ’ристи€н ¬≥ри ™вангельськоњ ”крањни 30 травн€ 2013 р. в≥дбулась ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ «—оц≥окультурн≥ вим≥ри рел≥г≥йних процес≥в у св≥т≥ та в ”крањн≥». ”часники прийн€ли в н≥й участь €к очно (на пленарному зас≥данн≥), так ≥ дистанц≥йно – через Skуpe та ≥нш≥ мед≥а-ресурси.

>>>
2013-04-25 12:06:30
Ќаукова конференц≥€ 

—“”ƒ≈Ќ—№ ј Ќј” ќ¬ј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я

      17, 18, 19 кв≥тн€ на ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ в≥дбулис€ секц≥йн≥ зас≥данн€ студентськоњ конференц≥њ „Ќ”, присв€чен≥ актуальним питанн€м ф≥лософ≥њ, рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, соц≥олог≥њ ≥ культуролог≥њ.

>>>
2013-04-17 11:29:46
"’олодний яр - останн≥й баст≥он ”Ќ–" 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

>>>
2013-04-10 16:35:09
Ќаукова конференц≥€ 

ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ «—оц≥окультурн≥ вим≥ри рел≥г≥йних процес≥в у св≥т≥ та в ”крањн≥».

¬≥дбудетьс€ 30-31травн€ 2013 р. на баз≥ „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

(м. „ерн≥вц≥)

>>>
2013-03-26 12:10:28
 руглий ст≥л 

« Ќј√ќƒ» ѕјћ’я“≤ ѕќƒ≤… ¬»«¬ќЋ№Ќќѓ Ѕќ–ќ“№Ѕ» ѕќ„ј“ ” ’’ —“ќЋ≤““я “ј
√≈–ќѓ¬ ’ќЋќƒЌќ√ќ я–” ¬≤ƒЅ”ƒ≈“№—я:

>>>
2013-03-16 13:40:37
√натчук ќ.—. 
     √натчук ќ.—. ¬есел≥ байки: в≥рш≥ дл€ д≥тей молодшого та середнього шк≥льного в≥ку / ќ.—.√натчук. – „ерн≥вц≥: Ѕукрек, 2012. – 64 с.: ≥л.

          ¬се, що в≥дбуваЇтьс€ довкола нас, – не просто так. –оззирнис€ – ≥ ти навчишс€ у природи життЇвоњ мудрост≥, котра допоможе тоб≥ у сп≥лкуванн≥ з ровесниками та дорослими.  нига «¬есел≥ байки» – це розважальн≥ й водночас дуже повчальн≥ розпов≥д≥, котр≥ допоможуть в≥др≥знити добро в≥д зла, правду в≥д кривди, справжнЇ в≥д несправжнього.
     ƒл€ широкого кола читач≥в.

 

 

 

 

 

 

 

√натчук ќ. ”крањнсько-англ≥йський ≥ англо-украњнський розмовник футбольного вбол≥вальника / ќ.√натчук, Ќ.√уйванюк, ≤.ћакар. – Ћьв≥в: —в≥т, 2012. – 320 с.

     –озмовник футбольного вбол≥вальника Ї першим в ”крањн≥ двомовним розмовником такого типу. ћ≥стить понад 1 тис. сл≥в, словосполучень та речень з футбольноњ тематики. –озмовник допоможе встановити д≥алог м≥ж украњнськими та англомовними вбол≥вальниками, €к≥ спостер≥гають за м≥жнародними ≥грами. ƒл€ турист≥в-убол≥вальник≥в будуть пом≥чними розд≥ли «ѕроживанн€», «’арчуванн€», «ћ≥ський транспорт».
     ƒл€ шанувальник≥в футболу.

 

>>>
2013-03-13 15:46:03
 руглий ст≥л 
ћен≥ ж, о √осподи, подай
Ћюбити правду на земл≥
≤ друга щирого пошли!

“.√. Ўевченко
«ћолитва»


>>>
2013-02-18 10:24:33
 руглий ст≥л 
¬мерли в Ќов≥м «апов≥т≥
« славою св€тих.
Ќа јскольдов≥й
ћогил≥ ѕоховали њх.

     95 рок≥в тому в генетичну пам’€ть украњнц≥в вкарбувавс€ незаперечний символ мужност≥, звит€ги, патр≥отизму, символ нескоренност≥ украњнського духу п≥д будь-€ким тиском ворожоњ ф≥зичноњ сили, цей символ –  рути...

>>>
2013-02-14 09:13:59
ѕрестольне св€то ун≥верситетського храму “рьох —в€тител≥в 

     12 лютого —в€та ѕравославна ÷ерква вшановуЇ пам€ть трьох великих вселенських учител≥в ≥ св€тител≥в  - ¬асил≥€ ¬еликого, √ригор≥€ Ѕогослова та ≤оана «олотоустого.  —аме у цей день „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет в≥дзначаЇ престольне св€то свого храму.
   « нагоди престольного св€та в ун≥верситетському храм≥ “рьох —в€тител≥в було звершено уставн≥ богослуж≥нн€.
       Ќапередодн≥ св€та, 11 лютого 2013 року, о 16 годин≥ було звершенно всен≥чне бд≥нн€ з л≥т≥Їю та пол≥ЇлеЇм, а в сам день св€та, 12 лютого 2013 року, водосв€тний молебен та Ѕожественну Ћ≥тург≥ю. Ѕогослуж≥нн€ очолив насто€тель храму прот. ћиколай ўербань у сп≥вслуж≥нн≥ делегац≥й духовних навчальних заклад≥в та чисельного духовенства, викладач≥в ≥ випускник≥в богословського в≥дд≥ленн€ у св€щенному сан≥.

>>>
2013-01-04 14:27:19
ƒень памТ€т≥ √.—. —ковороди 

—в€т≥сть житт€ пол€гаЇ у робленн≥ добра люд€м...
√.—. —коворода

>>>
2012-12-14 09:35:10
ƒобр≥ д≥л≥ наш≥! 

ѕ–»¬≤“јЌЌя ƒ≤“≈…-—»–≤“ « –≤«ƒ¬яЌ»ћ» —¬я“јћ»

>>>
2012-07-05 17:18:14
ѕрезентац≥€ п≥дручник≥в проф. ƒокаша 
ѕ–≈— - –≈Ћ≤«

3 липн€ 2012 р. о 15.30 в прим≥щенн≥ конференц-залу науковоњ б≥бл≥отеки „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету в≥дбулас€ презентац≥€ книг ««агальне рел≥г≥Їзнавство» та «ѕсихолог≥€ рел≥г≥њ» зав≥дувача кафедри соц≥олог≥њ, професора ƒокаша ¬≥тал≥€ ≤вановича.

     ¬ заход≥ прийн€ли участь науковц≥ рег≥ону, представники державних орган≥в та рел≥г≥йних орган≥зац≥й, мас-мед≥а. ќбм≥н думками щодо важливост≥ даних видань дл€ системи вищоњ осв≥ти та духовних заклад≥в в≥дбувс€ також в режим≥ он-лайн. —воњ рефлекс≥њ в≥дносно презентованих пос≥бник≥в висловила доктор ф≥лософських наук, професор, зав≥дувач в≥дд≥лом ≥стор≥њ рел≥г≥њ та практичного рел≥г≥Їзнавства ¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √.—.—ковороди ЌјЌ ”крањни - ‘илипович Ћюдмила ќлександр≥вна. ѕро нагальну необх≥дн≥сть виданн€ п≥дручник≥в та пос≥бник≥в, в €ких би об’Їктивно висв≥тлювалась ≥нформац≥€ про житт€ в рел≥г≥йному простор≥ та специф≥ку сучасноњ рел≥г≥йност≥, рол≥ рел≥г≥њ в соц≥альному простор≥ висловили представники христи€нських орган≥зац≥й рег≥ону.
     « короткою ≥нформац≥Їю про структуру, призначенн€ презентованих пос≥бник≥в виступив автор професор ƒокаш ¬.≤., €кий зауважив, що матер≥ал, викладений у запропонованих виданн€х розрахований €к на викладач≥в та студент≥в св≥тськоњ школи, так ≥ дл€ богословських навчальних заклад≥в, св€щеннослужител≥в ≥ пастор≥в. Ѕуло зазначено, що назван≥ пос≥бники, у першу чергу, стануть у пригод≥ викладачам сусп≥льних дисципл≥н та вчител€м, €к≥ викладають «ќснови христи€нськоњ етики».

 

>>>
2012-06-05 13:51:46
ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ 

     Ќа баз≥ ф≥лософсько-теолог≥чного факультету „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥м. ё.‘едьковича за п≥дтримки ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки, молод≥ та спорту ”крањни, „ерн≥вецькоњ обласноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ та „ерн≥вецькоњ м≥ськоњ ради, ¬≥дд≥ленн€ рел≥г≥Їзнавства ≤нституту ф≥лософ≥њ ≥м. √.—.—ковороди ЌјЌ ”крањни, ¬ищоњ школи соц≥альних ≥ техн≥чних наук (м. –адом, ѕольща),  атолицького ун≥верситету м. ‘райбург (Ќ≥меччина), ћ≥жнародноњ м≥с≥њ «ƒух, ≥стина ≥ житт€» 29-30 травн€ в≥дбулас€ ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет-конференц≥€ «–ел≥г≥€ та соц≥ум у контекст≥ глобальних трансформац≥й».

>>>
2012-05-28 13:04:47
ƒо 120-р≥чч€ …осипу —л≥пому 

ƒопов≥дь виголошена доктором ≥ст. наук Ќ.—. ћизаком на урочист≥й академ≥њ, присв€чен≥й 120-р≥ччю в≥д дн€ народженн€ …осипа —л≥пого 27 травн€ 2012 р. у м≥ст≥ „ерн≥вц≥.

“≈ —“

>>>
2012-05-18 17:11:21
Ѕлаженноњ пам€т≥ …осипу —л≥пому присв€чуЇтьс€ 

≤ оживе добра слава, слава ”крањни!

(“. Ўевченко)

       Ќа ф≥лософсько-теолог≥чному факультет≥ упродовж м≥с€ц€ травн€ в≥дбудетьс€ низка заход≥в, присв€чених вшануванню пам’€т≥, вивченню житт€ та творчост≥, арх≥пастирського ≥ громадсько-культурного служ≥нн€ ”крањнськ≥й греко-католицьк≥й ÷еркв≥ та своЇму народов≥ великого подвижника в≥ри й благочест€, невтомного борц€ за нац≥ональну ≥ духовно-культурну ≥дентичн≥сть украњнц≥в ћ»“–ќѕќЋ»“ј …ќ—»ѕј —Ћ≤ѕќ√ќ (див: ѕлан тематичних заход≥в, присв€чених 120-й р≥чниц≥ в≥д дн€ народженн€ …осипа —л≥пого).

>>>
2012-05-11 12:50:32
«¬≤“ « ѕјЋќћЌ»÷№ ќѓ ѕќƒќ–ќ∆≤ Ќј —¬я“” «≈ћЋё 

«в≥т з ¬еликодньоњ паломницькоњ подорож≥ на —в€ту «емлю 20-27 кв≥тн€ 2012 р.: „ерн≥вц≥- ињв-“ель-јв≥в: гора “авор-“вер≥й-Ќазарет- апернаум- ана √алилейська-яффо-’айфа-√алилейське море-ћертве море-¬ифлеЇм-™русалим.

«¬≤“

>>>
2012-04-26 10:17:36
Ќауков≥ звершенн€ 

Ќќ¬»… ѕќ—≤ЅЌ»  « ≈“» »

>>>
2012-04-07 13:40:38
Ѕ≤ЅЋ≤ќ“≈ ј 

Ќов≥ надходженн€ в б≥бл≥отеку ф≥лософсько-теолог≥чного факультету.

>>>
2012-03-22 16:08:09
ќстрозька Ѕ≥бл≥€ - джерело духовност≥ украњнського народу та словТ€нського св≥ту 

       22 березн€ 2012 року о 14-30 год. у «ал≥ зас≥дань ¬ченоњ ради ф≥лософсько-теолог≥чного факультету в≥дбувс€ науково практичний сем≥нар на тему: "ќстрозька Ѕ≥бл≥€ 1581 р. - джерело духовност≥  украњнського народу та слов’€нського св≥ту".
     —ем≥нар пров≥в доцент Ќ.—. ћизак. ” його робот≥ вз€ли участь пров≥дн≥ науковц≥ та сп≥вроб≥тники кафедри кафедри рел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ, а також студенти 4-го курсу рел≥г≥Їзнавчого в≥дд≥ленн€.
     ћодератор сем≥нару актуал≥зхував та сп≥льно з його учасниками обговорив важлив≥ питанн€ культуротранслюючого характеру, що в≥дображають не лише специф≥ку книгодрукуванн€ та проблеми перекладу —в€того ѕисьма нац≥ональними мовами (зокрема украњнською), а й увиразнюють сусп≥льно-≥сторичну занчущ≥сть украњномовноњ верс≥њ Ѕ≥бл≥њ. ѕрикметним Ї те, що автор роздобув та експонував у ход≥ сем≥нару раритетн≥ виданн€ украњномовних першодрук≥в (ќстрозька Ѕ≥бл≥€, ќктоњх або ќсьмогласник 1639 р., јпракос (јпостол) 1719 р., —в€те ѕисьмо Ќового «ав≥ту 1898 р. за ред. ≤.ѕолю€, ѕ. ул≥ша та ≥н.).

                               ѕ≥дготував: доц. ћ.Ўкр≥бл€к

 

 

 

 

 

>>>
2012-03-01 10:52:40
Ќј” ќ¬≤ ƒќ—я√Ќ≈ЌЌя 

Ќауков≥ здобутки декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету,

члена-кореспондента ЌјѕЌ” проф. Ѕалуха ¬.ќ.

>>>
2012-01-12 11:18:34
 олективна монограф≥€ 

Ќа початку 2012 року колектив кафедри "–ел≥г≥Їзнавства та теолог≥њ" випустив колективну монограф≥ю

"‘≈Ќќћ≈Ќ –≈Ћ≤√≤ѓ ” “¬ќ–ј’ јЌ“»„Ќ»’ ≤ —≈–≈ƒЌ№ќ¬≤„Ќ»’ ћ»—Ћ»“≈Ћ≤¬"

 

>>>
2011-11-02 12:38:48
‘акультет в≥таЇ доц. √натчук 

‘“‘ в≥таЇ з виходом книжки байок доц. кафедри соц≥олог≥њ ќ.√натчук

>>>
2011-05-18 15:39:56
ƒиплом Ћауреата 

>>>
2011-02-14 11:24:10
¬≥таЇмо з в≥дзнаками 

” ном≥нац≥њ " ращий видавничий проект" виданн€ "≤стор≥€ античноњ цив≥л≥зац≥њ" та "≤стор≥€ середн≥х в≥к≥в" декана ф≥лософсько-теолог≥чного факультету, доктора ≥сторичних наук, проф. ¬.ќ. Ѕалуха, отримали диплом II ступен€.

>>>
2010-12-01 10:37:47
 

Ѕалух ¬асиль ќлекс≥йович – член-кореспондент ЌјѕЌ ”крањни.

>>>
2010-02-12 09:18:14
¬≥таЇмо переможц€! 

>>>
2009-05-07 15:59:03
Ќова спец≥альн≥сть 

‘ј’  ”Ћ№“”–ќЋќ√ј: ѕ–≈—“»∆Ќќ, ѕ≈–—ѕ≈ “»¬Ќќ, ЅЋј√ќ–ќƒЌќ!

 

[у родин≥ ф≥лософсько-гуман≥тарних спец≥альностей „Ќ” обнад≥йливе «поповненн€»]

>>>
¬аш≥ зауваженн€, запитанн€ та пропозиц≥њ:webmaster)ШТ@А≤3-chnu.edu.ua
 © 1999-2016 „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича; ѕрограмуванн€:  рамар ј.¬.